Skip directly to Accessibility Notice

Klasyfikacja SFDR

SFDR oznacza Rozporządzenie o ujawnianiu informacji w zakresie finansowania zrównoważonego

SFDR to zbiór ram określających uwzględnianie kryteriów ESG na poziomie korporacyjnym i produktowym, oceniających wyniki procesu inwestycyjnego w skali zrównoważonego rozwoju.
ESG.svg

SFDR w szczegółach

Unijne Rozporządzenie o ujawnianiu informacji w zakresie finansowania zrównoważonego to tylko część znacznie większego pakietu przyjętego przez Komisję Europejską w 2018 r. Częścią tego jest także rozporządzenie UE w sprawie taksonomii (TR) oraz Unijne zobowiązanie dotyczące preferencji zrównoważonych na rynku instrumentów finansowych (MiFID 2).

W szczególności zaplanowano 2 różne poziomy SFDR, z których drugi odbędzie się w styczniu 2023 r.

Harmonogram wdrożenia

timeline-of-implementation.png

Źródło: J.P. Zarządzanie aktywami Morgan, SFDR wyjaśnione, 2022.

Cel SFDR

SFDR ma na celu przekierowanie przepływów w stronę bardziej zrównoważonych rozwiązań inwestycyjnych, a jednocześnie zwiększenie przejrzystości zrównoważoności produktów i instytucji finansowych. Ten drugi cel ma na celu tzw. „greenwashing”.

Co to jest greenwashing? Termin ten jest powszechnie używany w odniesieniu do fałszywych twierdzeń organizacji na temat jej pozytywnego wpływu na środowisko. Chociaż takie twierdzenia mogą zawierać pewne elementy prawdy, często wprowadzają w błąd inwestorów i inne zainteresowane strony.

Rozporządzenie SFDR zmusza uczestników rynku do ujawniania czynników ESG i cech zrównoważonego rozwoju produktów finansowych, takich jak fundusze ETF. Pomaga w ten sposób inwestorom w określeniu profilu zrównoważonego rozwoju i ryzyka funduszu, co pozwala im na lepsze porównanie różnych rozwiązań inwestycyjnych pod kątem czynników ESG.

Klasyfikacja

W ramach SFDR fundusze UCITS można sklasyfikować w jednej z następujących kategorii1:

1 Źródło: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Co dalej?

Przewiduje się, że zainteresowanie inwestorów i popyt na zrównoważone rozwiązania inwestycyjne będą w nadchodzących latach stale rosnąć. W związku z tym w ramach rozporządzenia UE prawdopodobnie zostaną przyjęte nowe przepisy, a ujawnianie nowych informacji w zakresie ESG stanie się obowiązkowe zarówno dla zarządzających aktywami, jak i innych uczestników rynku.

Twój postęp w akademii 0% ukończono