Skip directly to Accessibility Notice

ETF typu pure-play

W VanEck kładziemy duży nacisk na rodzaj spółek objętych naszymi funduszami ETF. Dla nas oferowanie ekspozycji odpowiednim graczom w ramach wybranego tematu/motywu inwestycyjnego jest bardzo ważne i w ogromnym stopniu przyczynia się do określenia jakości produktu.
Pure-play etf.svg

Co oznacza podejście typu Pure-Play?

ETF typu pure-play to ETF inwestujący w spółki o dużym znaczeniu i zaangażowaniu w wybrany temat inwestycyjny. Skutecznym sposobem pomiaru tego jest analiza przychodów. Aby kwalifikować się do włączenia do naszych ETF typu pure-play, spółki muszą uzyskiwać co najmniej 50% przychodów z wybranego tematu. Tylko w niektórych przypadkach, np. w przypadku tematów takich jak uran, można zrobić wyjątek i tymczasowo obniżyć próg przychodów do 25%: W tym przypadku należy wykazać się dużym potencjałem do uzyskania znacznej części przychodów z tematu.

Jakie są zalety funduszu ETF Pure-Play?

Decydując się na podejście inwestycyjne typu pure-play, inwestorzy mogą uzyskać bezpośrednie narażenie na spółki działające w danym obszarze tematycznym, co zwiększa prawdopodobieństwo skorzystania z potencjalnego wzrostu. Jeżeli produkt tematyczny nie zawiera cech typu pure-play, inwestorzy muszą bardzo ostrożnie analizować i ustalać, czy wybór spółki jest właściwy.

Jakie są wady funduszu ETF Pure-Play?

Potencjalną wadą funduszu ETF typu pure-play jest to, że włączając do niego tylko spółki, które czerpią znaczną część przychodów z danego obszaru tematycznego, zakres inwestycji ulega ograniczeniu. W związku z tym dywersyfikacja może być niższa niż w przypadku ETF nie będących typu pure-play. Co więcej, kolejną przeszkodą może być ograniczona płynność, która może wiązać się z tymi spółkami typu pure-play.

Przykład funduszu ETF typu pure-play: VanEck Crypto i Blockchain Innowatorzy UCITS ETF

Aby kwalifikować się do włączenia do tego funduszu ETF, firmy muszą uzyskiwać co najmniej 50% przychodów z ekosystemu aktywów cyfrowych. Produkt umożliwia inwestycję w giełdy kryptowalut, bramki płatnicze i firmy wydobywcze, aby wymienić tylko kilka. Szczególnie w przypadku tematu takiego jak aktywa cyfrowe łatwo byłoby uwzględnić firmy, które na razie nie są naprawdę zaangażowane w tę tematykę, a jedynie wykazują potencjał do generowania przychodów w przyszłości z tego obszaru. Dzięki podejściu pure-play nacisk położony jest na firmy znajdujące się już w centrum ekosystemu zasobów cyfrowych.

Twój postęp w akademii 0% ukończono