pl pl false false

Blockchain ETF

Blockchain ETF, aby uzyskać dostęp do rosnącego i zróżnicowanego ekosystemu aktywów cyfrowych.

Ekosystem blockchain szybko się rozwija, co prowadzi do coraz większej liczby przypadków jego użycia i obszarów zastosowań. VanEck Blockchain ETF (VanEck Crypto and Blockchain Innovators) stara się skorzystać z tej atrakcyjnej okazji, oferując zdywersyfikowaną ekspozycję typu pure-play.

VanEck Crypto and Blockchain Innovators

  • Dostęp do powstającego ekosystemu blockchain
  • Gracze na czele swoich różnych sektorów
  • Podejście zdywersyfikowane i pure-play
  • Dynamiczne przeglądy pozwalające na dostosowanie się do szybko zmieniającego się otoczenia
DAPP

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: DAPP
ISIN: IE00BMDKNW35
TER: 0.65%
AUM: $154,2 Mln (na dzień 11-07-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 6

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, prospekt takie jak ryzyko płynności, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji oraz ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Rosnący ekosystem blockchain

Pojawienie się technologii blockchain dało początek dobrze prosperującemu ekosystemowi, który obejmuje różne sektory i szczyci się rosnącą liczbą przypadków użycia i możliwych zastosowań. Technologia blockchain odnosi się do rejestru rozproszonego o charakterze zdecentralizowanym, w którym przechowywane są informacje. Wiele spółek giełdowych aktywnie angażuje się w to innowacyjne i przełomowe środowisko. Należy jednak zauważyć, że wokół technologii blockchain wciąż istnieje wiele niejasności, w tym regulacyjnych.

Właściwości walorów aktywów cyfrowych

Inwestowanie w walory aktywów cyfrowych za pośrednictwem funduszu ETF VanEck Blockchain zapewnia wyjątkową okazję do skorzystania z potencjalnego wzrostu rynku aktywów cyfrowych. Walory te wykazały niską korelację z ogólnym rynkiem akcji, ale są silnie skorelowane z cenami kryptowalut. Dodając te akcje do portfela, inwestorzy mogą osiągnąć większą dywersyfikację i ekspozycję na ekscytującą branżę blockchain. Chociaż warto zauważyć, że aktywa cyfrowe są uważane za wysoce spekulacyjne, ryzykiem związanym z inwestowaniem w walory aktywów cyfrowych można skutecznie zarządzać, ściśle je monitorując. Przy wnikliwym rozważeniu i należytej staranności inwestowanie w walory aktywów cyfrowych za pośrednictwem funduszu ETF VanEck Blockchain może oferować znaczny potencjał wzrostu i dywersyfikacji.

Blockchain ETF, aby uczestniczyć w gospodarce aktywów cyfrowych

VanEck Blockchain ETF ma na celu zapewnienie dostępu do rodzącej się gospodarki aktywów cyfrowych. W szczególności oferuje ekspozycję na następujące podsektory.

VanEck Blockchain ETF skupia różnych kluczowych graczy w ekscytującym świecie kopania kryptowalut. Firmy te wykorzystują wydajny sprzęt i zaawansowaną moc obliczeniową, aby uczestniczyć w procesie wydobywania, który obejmuje rozwiązywanie złożonych algorytmów w celu weryfikacji transakcji kryptowalut, takich jak Bitcoin. Chociaż proces ten może być energochłonny, nagrody bywają znaczące, ponieważ górnicy zarabiają pewną kwotę kryptowalut. Warto zauważyć, że rentowność tej działalności zależy od wielu czynników, w tym cen energii i wycen kryptowalut. Co ciekawe, VanEck Blockchain ETF obejmuje niektórych z najbardziej znanych górników w branży, takich jak Riot Platforms Inc, Hut 8 Mining Corp i Bitfarms Ltd.

Podobnie jak tradycyjne giełdy papierów wartościowych, giełdy kryptowalutowe zapewniają platformę dla kupujących i sprzedających aktywa cyfrowe umożliwiającą wymianę aktywów. Giełdy te nie tylko działają jako animatorzy rynku, ale także oferują swoim klientom szereg dodatkowych usług, w tym przechowywanie aktywów i zaawansowane funkcje handlowe. VanEck Blockchain ETF obejmuje jedne z najbardziej renomowanych giełd kryptowalutowych na rynku, takie jak Coinbase, która jest najlepszym przykładem. Coinbase oferuje swoim użytkownikom bezpieczną i przyjazną dla użytkownika platformę, która ułatwia każdemu uczestnictwo w ekscytującym świecie kryptowalut.

ETF obejmuje różnorodne firmy, w tym firmy prowadzące bramki płatnicze. Firmy te specjalizują się w przetwarzaniu płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych i aktywów cyfrowych, zarówno w przypadku platform internetowych, jak i sklepów stacjonarnych. Oznacza to, że odgrywają one kluczową rolę w usprawnianiu transakcji i ułatwianiu ludziom korzystania z aktywów cyfrowych w ich codziennym życiu. Block Inc jest jedną z takich firm prowadzących bramki płatnicze wchodzących w skład ETF.


VanEck Blockchain ETF może również obejmować inne firmy zajmujące się:
  • Sprzętem np. niezbędnym do wydobywania lub przechowywania kryptowalut
  • Firmy, które zakupiły duże ilości kryptowalut i przechowują je w swoich bilansach
  • Firmy, które opracowują oprogramowanie i usługi o wartości dodanej w celu ułatwienia transakcji związanych z aktywami cyfrowymi, płatności i obsługi aplikacji aktywów cyfrowych

Główne czynniki ryzyka blockchain ETF

Icon

Występuje, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać).

Icon

Blockchain ETF może inwestować relatywnie wysoki wolumen swoich aktywów w mniejszą liczbę emitentów lub większą część swoich aktywów w jednego emitenta. W rezultacie zyski i straty z pojedynczej inwestycji mogą mieć większy wpływ na wartość aktywów netto Funduszu i mogą sprawić, że Fundusz będzie charakteryzował się większą zmiennością niż bardziej zdywersyfikowane fundusze.

Icon

Papiery wartościowe mniejszych podmiotów mogą charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością niż dużych podmiotów. W porównaniu z dużymi podmiotami mniejsze podmioty mogą mieć krótszą historię działalności, mniejsze zasoby finansowe, mniejszą siłę konkurencyjną, mniej zdywersyfikowany asortyment produktów, być bardziej podatne na presję rynkową i mieć mniejszy rynek zbytu dla swoich papierów wartościowych. Jest to kolejny czynnik ryzyka, który należy rozważyć, dokonując inwestycji w Blockchain ETF.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: