Bitcoin ETN

Cyfrowa forma złota

Bitcoin ETN Fund Overview

VanEck Bitcoin ETN

  • Ekspozycja na pierwszą i największą kryptowalutę
  • 100% zabezpieczona BTC w chłodni u regulowanego powiernika
  • Możliwość handlu na regulowanych giełdach i u tradycyjnych brokerów
  • Brak ryzyka związanego ze stakingiem lub kredytowaniem
VBTC

Szczegółowe informacje dot. ETN

Szczegółowe informacje dot. ETN

Ticker: VBTC
ISIN: DE000A28M8D0
TER: 1.00%
AUM: $441,8 Mln (na dzień 21-06-2024)

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko straty i zmienności, ryzyko walutowe lub ryzyko technologiczne, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Czym jest Bitcoin?


Bitcoin to zdecentralizowana sieć waluty cyfrowej, w której nie ma banku centralnego ani innego organu centralnego.

Waluta tej sieci nazywana jest „bitcoinem” (przez małe „b”) i może być przekazywana między użytkownikami w sieci peer-to-peer bez pośredników.

Transakcje bitcoinem są nieodwracalne, realizowane przez użytkowników pod pseudonimem, szybkie, o zasięgu globalnym, bezpieczne i udostępniane bez autoryzacji. Transakcje te są zapisywane w publicznym rejestrze zwanym „blockchain”.

Dlaczego warto inwestować w noty Bitcoin ETN?

Od momentu wprowadzenia na rynek w 2009 r. kurs bitcoina gwałtownie wzrósł, ponieważ stał się on rodzajem cyfrowego złota, magazynem wartości w niepewnych czasach. VanEck Bitcoin ETN umożliwia inwestowanie w tę kryptowalutę, podobnie jak ETF.

Dodawanie Bitcoin ETN do portfela

Nawet niewielka inwestycja w Bitcoin ETN poprawiłaby wyniki portfela w ciągu ostatnich kilku lat. Obecnie można uzyskać taką ekspozycję poprzez VanEck Bitcoin ETN z możliwością obrotu tak jak ETF.

60% akcji / 40% obligacji w portfelu

*Akcje są reprezentowane przez MSCI World NR USD Index. Obligacje są reprezentowane przez Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Źródło: Morningstar. Podane dane przedstawiają wartości osiągnięte w przeszłości, co nie stanowi gwarancji wyników w przyszłości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.

Dodaj 0,5% bitcoinów

*Akcje są reprezentowane przez MSCI World NR USD Index. Obligacje są reprezentowane przez Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Źródło: Morningstar. Podane dane przedstawiają wartości osiągnięte w przeszłości, co nie stanowi gwarancji wyników w przyszłości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.

Dodaj 1% bitcoinów

*Akcje są reprezentowane przez MSCI World NR USD Index. Obligacje są reprezentowane przez Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Źródło: Morningstar. Podane dane przedstawiają wartości osiągnięte w przeszłości, co nie stanowi gwarancji wyników w przyszłości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.