Skip directly to Accessibility Notice

Solana ETN

Stworzony dla szybkości i skali

Solana ETN - Header

VanEck Solana ETN

 • Ekspozycja na platformę inteligentnego kontraktu Solana, konkurenta blockchain do głównego aktora Ethereum
 • 100% zabezpieczone SOL w zimnym magazynie u regulowanego powiernika
 • Możliwość handlu na regulowanych giełdach i u tradycyjnych brokerów
 • Brak ryzyka związanego ze stakingiem lub kredytowaniem
VSOL

Szczegółowe informacje dot. ETN

Szczegółowe informacje dot. ETN

Ticker: VSOL
ISIN: DE000A3GSUD3
TER: 1.50%
AUM: $70,4 Mln (na dzień 17-05-2024)

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko straty i zmienności, ryzyko walutowe lub ryzyko technologiczne, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Co jest wyjątkowego w Solanie?


Dzięki niesamowitej szybkości Solana jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji blockchain. Jest to zdecydowanie najszybsza platforma inteligentnych kontraktów, a jej koszty transakcyjne należą do najniższych na rynku.

Protokół jest oparty na technologii kryptograficznej bazującej na „proof-of-history”, która jest kluczem do wzrostu szybkości.

Za platformą stoi wiarygodny przedsiębiorca z Doliny Krzemowej, który odkrył, że konkurencyjne Ethereum nie jest wystarczająco szybkim systemem dla aplikacji blockchain. Dziś Solana jest jedną z najszybciej rozwijających się platform kryptowalutowych. Oferuje zastosowania, które obejmują różne dziedziny, od finansów przez tokeny NFT po branżę gier.

Dlaczego warto inwestować w noty Solana ETN?


Platforma Solana została opracowana w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb rynkowych: To błyskawiczny ekosystem, który może się skalować do miliarda jednoczesnych użytkowników.

Szybko zdobywa kolejnych użytkowników, ponieważ ekosystem blockchain szybko się rozwija.

ETN odwzorowuje wartość SOL, a do obliczania wartości aktywów netto wykorzystuje MVIS CryptoCompare Solana VWAP Close Index.

Wyniki Solany

VanEck Solana ETN opiera się na MVIS CryptoCompare Solana VWAP Close Index i dokładnie odwzorowuje kurs Solany.

Źródło: VanEck, MVIS. Podane wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wartości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.

Korzyści Solana ETN


Solana ETN to prosty i niezawodny instrument

VanEck zapewnia ekspozycję na Solana bez kłopotów i ryzyka operacyjnego związanego z kluczami prywatnymi i niezweryfikowanymi giełdami. Podsumowując, VanEck Solana ETN zapewnia szereg istotnych korzyści:

 • Solana zdeponowana w najnowocześniejszym portfelu typu cold storage1
 • W Banku Frick & Co. AG, który pełni funkcję depozytariusza działającego zgodnie z „Ustawą o tokenach i zaufanych dostawcach usług technologicznych” (ang. „Blockchain Act”) i ma licencję „TT Token Depositary”.
 • Ubezpieczenie (do pewnego poziomu)

Każde euro zainwestowane w VanEck Solana ETN zostanie wykorzystane na zakup Solany

 • Pełne zabezpieczenie poprzez fizyczny zakup Solany
 • Bez pożyczania Solany
 • Bez stosowania instrumentów pochodnych

Solana ETN można kupować/sprzedawać jak akcje, co ma następujące zalety:

 • Centralne rozliczenie zmniejsza ryzyko kontrahenta w rozliczeniach transakcji
 • Przejrzystość dokumentów emitenta i inwestora
 • Orientacyjne wartości aktywów netto (bez zbyt dużej premii lub dyskonta)
 • Sponsorzy / animatorzy rynku zwiększają płynność obrotu
 • Nie ma potrzeby posiadania kluczy prywatnych ani przechowywania aktywów cyfrowych w portfelu
 • Możliwość włączenia do portfela inwestycyjnego
 • Roczna opłata całkowita tylko 1,5%, co czyni go jednym z najtańszych produktów tego typu.

Główne czynniki ryzyka Solana ETN

Pomimo ogólnego entuzjazmu aktywa cyfrowe stanowią wysoce ryzykowną inwestycję. Poniżej przedstawiono kluczowe czynniki ryzyka, które należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem inwestycji w Solana ETN.

Icon

W ostatnim czasie ceny transakcyjne wielu aktywów cyfrowych cechowała wysoka zmienność i możliwe, że ta tendencja się utrzyma. Aktywa cyfrowe zostały wprowadzone dopiero w ostatniej dekadzie i w wielu jurysdykcjach wciąż brakuje jasnych przepisów, które by je regulowały. Wartość aktywów cyfrowych zależy od tego, na ile korzystne są takie przepisy, jak również od możliwości technologicznych, rozwoju sieci protokołów oraz konkurencji ze strony innych sieci aktywów cyfrowych i rozwidleń. Transakcje dokonywane przez inwestorów spekulacyjnych, fundusze hedgingowe i innych dużych inwestorów mogą znacznie nasilić niestabilność. Konieczność sprzedaży Udziałów w momencie, kiedy cena odpowiednich aktywów cyfrowych jest niższa, niż była w momencie zainwestowania w te aktywy, może spowodować stratę. Nawet w przypadku posiadania Udziałów w perspektywie długoterminowej mogą one nigdy nie przynieść zysku. Jest to czynnik ryzyka, który należy wziąć pod uwagę, inwestując w Solana ETN.

Icon

Jeżeli waluta Produktu różni się od waluty, w której dokonywane są inwestycje, ostateczna stopa zwrotu zależy od kursu wymiany pomiędzy walutą inwestycji a walutą Produktu. Jest to jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę rozważając inwestycję w Solana ETN.

Icon

Systemy transakcyjne i systemy wykorzystywane przez uczestników rynku do obrotu tym aktywem cyfrowym mogą być narażone na ataki hakerskie, co może spowodować utratę (wartości) Produktu. Jest to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę przed inwestycją w Solana ETN.

Icon

Jako podmiot, który później wszedł na rynek, Solana może napotkać trudności, jeżeli pojawiające się regulacje utrwalą pozycję rynkową obecnych liderów lub w inny sposób utrudnią dalszy rozwój. Jest to jeden z czynników ryzyka, które należy wziąć pod uwagę, inwestując w Solana ETN. 

Icon

Jeżeli model sieci nie przyciągnie deweloperów do tworzenia aplikacji dApps i innych projektów blockchain, wzrost kursu tokena SOL prawdopodobnie będzie trudny do osiągnięcia. Jest to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem inwestycji w Solana ETN.

Icon

Solana przechodzi obecnie na protokół zarządzany przez użytkowników i nadal nie ma pewności co do tego modelu. Jest to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę przed inwestycją w Solana ETN.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: