VBTC
VanEck Bitcoin ETN

Opis produktu

Połącz emocje związane z obrotem bitcoinem z łatwością i bezpieczeństwem tradycyjnych finansów. Bitcoin jest najstarszą kryptowalutą o największej kapitalizacji rynkowej. Często jest postrzegany jako cyfrowe złoto, cyfrowy magazyn wartości w czasach niepewności. VanEck Bitcoin ETN jest w pełni zabezpieczonym notowanym papierem dłużnym opartym na inwestycjach w instrumenty bitcoin.

 • Zabezpieczenie w 100% przez bitcoin (BTC)
 • Przechowywanie u regulowanego depozytariusza kryptowalut z ubezpieczeniem (do ograniczonej kwoty)
 • Możliwość obrotu jak ETF na giełdach regulowanych (choć w innym segmencie)


Czynniki ryzyka: ryzyko walutowe, ryzyko technologiczne, ryzyko prawne i regulacyjneIndeks bazowy

MarketVector Bitcoin VWAP Close Index (MVBTCV).

Szczegóły produktu
 

 • Ticker produktu

  VBTC
 • Powiernik

  Bank Frick & Co. AG
 • Siedziba

  Liechtenstein
 • Zgodność z UCITS

  Nie
 • Kwalifikujący się do UCITS

  Tak*
 • Ticker indeksu

  MVBTCV
 • Dostawca indeksu

  MarketVector Indexes GmbH
 • Data aktywacji2

  19 lis 2020
1Wartość ETN-ów jest ustalana o godzinie 16:00 CET każdego dnia roboczego i odpowiada wartości dłużnego papieru wartościowego. Oblicza się ją, odejmując sumę zobowiązań od aktywów związanych z ETN i dzieląc tę różnicę przez łączną liczbę pozostających dłużnych papierów wartościowych. Wartość ta nie musi koniecznie odpowiadać śróddziennej cenie transakcyjnej ETN. Inwestorzy nie powinni oczekiwać, że będą w stanie kupić lub sprzedać ETN po określonej wartości.

2Data wprowadzenia ETN do obrotu przed notowaniem na giełdzie.

*Może to być różnie postrzegane przez lokalne organy regulacyjne w poszczególnych państwach członkowskich UE, dlatego inwestorowi zaleca się sprawdzenie tego faktu.

 
na dzień 23 mar 2023

 • NAV1

  15,02
 • Noty pozostające w obiegu

  10 355 000
 • Liczba jednostek

  1
 • Waluta bazowa

  USD
 • Aktywa netto

  $155,6M
 • Struktura produktu

  Fizyczny (pełna replikacja)
 • Traktowanie dochodów

  Reinwestycja
 • Częstotliwość wypłaty (dywidendy)

  Brak
 • Wskaźnik kosztów całkowitych

  1,00%
 • Arkusz informacyjny
 • Holiday Calendar

Informacje handlowe na dzień 23 mar 2023

SIX
Swiss Exchange
CHF
Ticker giełdowy VBTCCHF
ISIN DE000A28M8D0
SEDOL BM90K59
Bloomberg VBTCCHF SE
Reuters (RIC) VBTCCHF.S
Walor 58450415
Bloomberg iNAV VBTCIV
Reuters iNAV --
WKN A28M8D
Waluta handlowa CHF
Ostatni notowany kurs 14,17
Ruch w ciągu dnia -0,24
Wolumen 0
Wolumen 30 dni 332
Wolumen VWAP 0

NAV-y na dzień 23 mar 2023

Waluta bazowa NAV Zmiana
Dzienna
NAV
YTD
zmiana
NAV
Historia
cen NAV
Wskaźnik
kosztów
całkowitych
VBTC USD $15,02 $-0,54 / -3,46% +65,93%
1,00
  1 miesiąc* 3 miesiące* Od początku roku* 1 rok 3 lata 5 lat 10 lat Aktywacja ETN
VBTC (NAV) 1,37 39,00 41,08 -40,75 -- -- -- 11,12
MVBTCVIndeks 1,44 39,31 41,27 -40,13 39,54 17,30 -- 12,38
Różnica wyników (wartość aktywów netto – Indeks) -0,07 -0,31 -0,19 -0,62 -- -- -- -1,26
  1 miesiąc* 3 miesiące* Od początku roku* 1 rok 3 lata 5 lat 10 lat Aktywacja ETN
VBTC (NAV) -1,48 -14,30 -65,77 -65,77 -- -- -- -4,80
MVBTCVIndeks -1,39 -14,07 -65,41 -65,41 31,70 4,43 -- -3,70
Różnica wyników (wartość aktywów netto – Indeks) -0,09 -0,23 -0,36 -0,36 -- -- -- -1,10
  2018 2019 2020 2021 2022
ETN (NAV) -- -- -- 69,28 -65,77
MVBTCVIndeks -71,43 90,32 289,62 69,51 -65,41

Animatorzy rynku

Top 10 jednostek (%) na dzień 28 lut 2023 Zobacz wszystkie jednostki

Jednostki ogółem: 1
Swipe<br>to view <br> full data
Nazwa jednostki
Ticker
Liczba Wartość rynkowa
(USD)
% Aktywów
netto
Bitcoin BTC 5 635 132 167 248 100,03
Inne/Gotówka -- -- -35 870 -0,03
Top 10 razem (%) 100,00
Nie należy traktować ich jako rekomendacji kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Papiery wartościowe i jednostki mogą się różnić.

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF