Skip directly to Accessibility Notice

Zlecenie z limitem

Co to jest zlecenie limitowane?

Zlecenie z limitem to kolejny rodzaj zlecenia, z którego mogą skorzystać inwestorzy przy zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Główną zaletą wyboru takiego zlecenia jest to, że pozwala ono inwestorom określić cenę, po której chcieliby przeprowadzić transakcję.
Zlecenie z limitem ceny.svg

Jak działa zlecenie z limitem?

W odróżnieniu od zlecenia rynkowego, w którym inwestor nie określa ceny, uzyskując w ten sposób najlepszą dostępną na rynku, zlecenie z limitem pozwala na określenie ceny. W praktyce oznacza to, że jeśli wybrana lub lepsza cena nie jest w danym momencie dostępna, transakcja nie zostanie zrealizowana. W ten sposób inwestor może kupić lub sprzedać instrument finansowy tylko po wartości, którą uzna za odpowiednią: Nie zapłaci więcej ani nie zarobi mniej niż kwota, którą uzna za sprawiedliwą.

Zalety i wady zlecenia z limitem

Złożenie zlecenia z limitem jest powszechnie postrzegane jako bezpieczniejszy sposób przeprowadzenia transakcji w porównaniu do zlecenia rynkowego. Inwestor, podając cenę, otrzymuje gwarancję, że nie zapłaci więcej (w przypadku zakupu) ani nie otrzyma mniej (w przypadku sprzedaży) niż wskazał. Może się to okazać szczególnie przydatne w przypadku, gdy cena papieru wartościowego gwałtownie się zmienia lub płynność jest niska. Może to jednak potencjalnie zająć więcej czasu i nie daje inwestorowi pewności, że transakcja po tej cenie rzeczywiście będzie możliwa do zrealizowania.

  Cena wykonania transakcji Ochrona przed zmianą ceny Gwarancja transakcji
Zamówienie z limitem  Transakcja realizowana po z góry określonej cenie lub lepszej, jeśli jest dostępna Tak Nie
Twój postęp w akademii 0% ukończono