Beleggen in obligaties

Gespreid beleggen tegen lage kosten

Video: Beleggen in obligaties met ETFs

Bouke van den Berg gaat in op de voordelen en risico’s van beleggen in obligaties met ETFs.

click-to-view-youtube-video

Beleggers kunnen kiezen uit veel verschillende beleggingsmogelijkheden. De optie om te beleggen in obligaties met ETFs is een veelgemaakte keuze. We leggen uit wat obligaties zijn, welke verschillende typen obligaties er zijn, welke risico's u in de obligatiemarkt loopt en hoe u in obligaties kunt beleggen. In dit artikel behandelen we de volgende onderwerpen:

  1. Wat is een obligatie?
  2. Typen obligaties
  3. Wat is de obligatiemarkt en hoe kunt u beleggen in obligaties?
  4. Wat zijn de voordelen en risico's van beleggen in obligaties?
  5. Hoe moet u kredietratings interpreteren?
  6. Hoe kunt u rendement behalen door te beleggen in obligaties?
  7. Wat zijn actuele rentes op obligaties?
  8. Hoe kunt u beleggen in obligaties met ETFs?Wat is een obligatie?

Als u aandelen koopt, koopt u in feite kleine stukjes van een bedrijf. Als u obligaties koopt, leent u in feite geld uit aan een bedrijf, overheid of organisatie. Zij betalen hun schuld later met rente terug.

Wat zijn obligaties en hoe werken ze?

Wat zijn obligaties en hoe werken ze?

Bron: VanEck.

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs terwijl een aandeel een verhandelbaar eigendomsbewijs is. Bedrijven, overheden of organisaties die geld lenen, geven in ruil daarvoor schuldbewijzen uit: obligaties. Een geldverstrekker kan besluiten om een schuldbewijs te verkopen aan een ander die daarmee het recht verkrijgt op de rente-uitkeringen en de belegde hoofdsom.

De meeste obligaties kennen een vaste rente. Deze rente wordt een 'coupon' genoemd. De meeste obligaties hebben een bepaalde looptijd. Na afloop van deze looptijd moet de hoofdsom worden terugbetaald. Kortlopende obligaties moeten gewoonlijk binnen vijf jaar worden terugbetaald; middellanglopende obligaties gewoonlijk na vijf tot twaalf jaar. Langlopende obligaties kunnen looptijden hebben van dertig jaar of meer.

Typen obligaties

Beleggers kunnen kiezen uit verschillende typen obligaties:

Wat is de obligatiemarkt en hoe kunt u beleggen in obligaties?

Beleggers kunnen profiteren van kansen in de aandelen- of obligatiemarkt. Deze markten zijn de plaatsen waar aandelen en obligaties worden verkocht of uitgegeven. Zij omvatten verschillende beurzen, zoals Euronext, Deutsche Boerse, LSE of de New York Stock Exchange.

Beleggers kopen hun obligaties meestal via een bank of broker. Als u belegt in obligaties, moet u meestal een hoog minimumbedrag inleggen. Sommige beleggers worden hierdoor afgeschrikt.

Maar als u belegt in obligaties via een obligatiefonds of een ETF (exchange traded fund), kunt u volstaan met een lagere inleg. Bovendien zitten er in een fonds of ETF meerdere obligaties, zodat u uw belegging diversifieert. Beleggen in obligaties via een fonds of ETF brengt daarom minder risico met zich mee dan het beleggen in obligaties die door slechts één entiteit worden uitgegeven.

Wat zijn de voordelen en risico's van belegggen in obligaties?

Het belangrijkste voordeel van beleggen in obligaties is dat obligaties over het algemeen minder risicovol zijn dan aandelen. Bij een faillissement moet een bedrijf eerst de obligatiehouders en schuldeisers terugbetalen en pas daarna de aandeelhouders.

Dit lagere risico heeft natuurlijk ook een nadeel: omdat obligaties een lagere risicopremie kennen, is het verwachte rendement op lange termijn lager dan dat van aandelen. Dat betekent dat wanneer een bedrijf goed presteert, het rendement op obligaties waarschijnlijk lager is dan het rendement op aandelen. Obligaties keren immes een vast rentepercentage uit, terwijl bij aandelen de waarde toeneemt wanneer de waarde van een bedrijf toeneemt.

Dit zijn de belangrijkste risico's van beleggen in obligaties:

Hoe moet u kredietratings interpreteren?

Om beleggers te helpen bij het maken van hun beleggingsbeslissingen, wordt aan een aantal obligaties een rating toegekend door ratingbureaus als Standard & Poor's, Fitch en Moody's. Een rating is een schatting van het kredietrisico dat aan bepaalde obligaties is verbonden. Deze schatting wordt uitgedrukt in een score: AAA is de hoogste kredietrating, C en D zijn de laagste kredietratings (dit worden vaak junkobligaties genoemd). U kunt hier echter niet blind op varen: in het verleden zijn er ook bedrijven met een hoge kredietrating failliet gegaan. Ratingbureaus hebben dus geen monopolie op de waarheid.

swipe
Rating Fitch S&P Moody's Beschrijving (Moody's)
Investment grade AAA AAA Aaa Minimaal kredietrisico
AA+
AA
AA-
AA+
AA
AA-
Aa1
Aa2
Aa3
Zeer laag kredietrisico
A+
A
A-
A+
A
A-
A1
A2
A3
Laag kredietrisico
BBB+
BBB
BBB-
BBB+
BBB
BBB-
Baa1
Baa2
Baa3
Matig kredietrisico
Sub investment grade BB+
BB
BB-
BB+
BB
BB-
Ba1
Ba2
Ba3
Substantieel kredietrisico
B+
B
B-
B+
B
B-
B1
B2
B3
Hoog kredietrisico
CCC+
CCC
CCC-
CCC+
CCC
CCC-
Caa1
Caa2
Caa3
Zeer hoog kredietrisico
CC
C
CC
C
Ca Failliet of bijna failliet met kans op gedeeltelijke terugbetaling van de lening
DDD
DD
D
SD
D
C Failliet of bijna failliet met weinig kans op gedeeltelijke terugbetaling van de lening

Hoe kunt u rendement behalen door te beleggen in obligaties?

U kunt op twee manieren rendement behalen door te beleggen in obligaties:

Dit is het rendement dat wordt behaald uit de periodieke rente-uitkeringen.

Coupon yield.svg

Wat zijn actuele rentes op obligaties?

Vaak worden rentestanden langs een zogenaamde 'rentecurve' gemeten. Deze toont voor obligaties met verschillende looptijden de rente.  

Rentecurve van eurostaatsobligaties met kredietrating AAA

x
x


Bron: VanEck.

In het algemeen zijn rentes met kortere looptijden lager, omdat er minder kredietrisico voor de uitlenende partij mee verbonden is. Dit is echter niet altijd het geval. In het verleden zijn periodes waarbij korte rentes hoger dan lange rentes waren (de zgn. "geïnverteerde  rentecurve"), geregeld gevolgd door recessies. Of dit in de toekomst weer het geval zal zijn is onzeker.  

Hoe kunt u beleggen in obligaties met ETFs?

Als u het risico in uw beleggingsportefeuille wilt beperken, kunt u overwegen om een deel van uw portefeuille te beleggen in obligaties met ETFs. U kunt ook overwegen om uw allocatie aan obligaties te spreiden over staats- en bedrijfsobligaties. Daarnaast kunt u beide obligatietypen spreiden over verschillende regio's.

VanEck biedt de volgende categorieën obligaties waarin u kunt beleggen via ETFs:

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs

Neem contact met ons op voor meer informatie: