DAO

Wat is een DAO?

DAO staat voor decentrale autonome organisatie. Een DAO is, zoals de naam al aangeeft, een organisatie die volledig door computercode wordt gerund en voor iedereen toegankelijk is.

Doordat smart contracts autonoom zijn, kunnen de meeste activiteiten functioneren zonder tussenkomst van mensen. Een gemeenschap creëert en bestuurt een DAO en beheert haar middelen en initiatieven als geheel.

De lancering in 2016 van het risicokapitaalfonds "The DAO" van Ethereum hielp DAO's aan populariteit winnen. Helaas kreeg het project drie weken na de tokenverkoop te maken met een aanval vanwege een fout in de code. Een hard fork zorgde ervoor dat het geld later werd hersteld. Ondanks de vroege uitdagingen is het DAO-concept in de loop der jaren verbeterd en is het nu een van de populairste bestuursmodellen voor gedecentraliseerde financiële (DeFi) projecten.

Elke DAO is uniek, hoewel de meeste dezelfde fundamentele ideeën aanhangen. Elke houder van het ondernemingsbestuur-token van de DAO heeft een bepaald aantal stemmen, dat evenredig is met het aantal tokens dat hij bezit. Houders kunnen ook wijzigingen voorstellen in de operationele procedures van de DAO.

Een decentrale autonome organisatie (DAO) is een onderneming die wordt bestuurd door zelfuitvoerende smart contracts die werken op een blockchain. De beslissingen van DAO-deelnemers worden dan uitgevoerd door middel van deze smart contracts. In de praktijk kan een DAO continu en zonder menselijk onderhoud draaien. Door zijn onveranderlijke aard blijft het kader van de DAO bestaan, zelfs als DAO-leden hun interesse in het project verliezen of het opgeven.

Stemsystemen op basis van ondernemingsbestuur-tokens zijn de meest voorkomende manier waarop DAO's beslissingen nemen. U hebt meer stemrecht naarmate u meer ondernemingsbestuur-tokens bezit. In sommige DAO's kan elk lid een voorstel indienen, maar in andere wordt deze mogelijkheid slechts aan een selecte groep toegekend. In de crypto-industrie worden DAO's vaak gebruikt voor DeFi (Decentralized Finance) initiatieven, blockchains en andere protocollen.

Een beleggings-DAO werkt bijvoorbeeld vaak met een brede doelstelling of een leidend idee. Sommige beleggen in gespecialiseerde bedrijfssectoren, zoals GameFi- of DeFi-protocollen. Met behulp van een voorstelprocedure worden beleggingsbeslissingen genomen volgens deze vooraf vastgestelde richtlijnen.

Voorstellen kunnen worden gedaan door houders van het ondernemingsbestuur-token voor de beleggings-DAO. Sommige DAO's zullen dit beperken tot tokenhouders die een bepaalde drempel van tokens bezitten of tot een ander segment van de bevolking. Dit kan worden gedaan om spam te voorkomen of om de mogelijkheid om beleggingsbeslissingen te adviseren te beperken tot leden met voldoende belangen.

Gebruikers kunnen hun stemrecht gebruiken nadat het voorstel is gedaan door hun tokens in te zetten of via een snapshotmechanisme. Zonder de tokens te vergrendelen, verdeelt Snapshot de stemrechten op basis van het aantal ondernemingsbestuur-tokens in elke wallet. Dit voorkomt dat gebruikers de stemming kunnen beïnvloeden door meer tokens te kopen na het zien van een voorstel. Nadat de stemming is afgerond, wordt de keuze gemaakt en in werking gesteld.

Beleggingswinsten worden uitgekeerd aan houders van ondernemingsbestuur-tokens via airdrops of een staking-mechanisme. U kunt dan een deel van de winst uit het smart contract verkrijgen door uw ondernemingsbestuur-token in te zetten.

DAO's organiseren vaak community channels op Telegram en Discord om hun voorstellen te helpen organiseren, informeren en vergemakkelijken. Een DAO is voor zijn succes sterk afhankelijk van zijn gemeenschap.

Typen DAO´s

Er zijn acht hoofdtypen DAO's:

  • Protocol DAO's
  • Subsidie DAO's
  • Filantropische DAO's
  • Sociale DAO's
  • Verzamelaars DAO's
  • Venture/Investment DAO's
  • Media DAO´s
  • SubDAOs

Bijvoorbeeld: Een beleggings- of venture gedecentraliseerde organisatie, of DAO, doet belegt collectief. Iedereen die het ondernemingsbestuur-token voor de beleggings-DAO bezit, mag stemmen. Uw stemrecht neemt toe naarmate u meer tokens bezit. Beleggings-DAO's halen geld op voor hun kas door tokenverkopen te houden, NFTs uit te geven en diensten aan te bieden die inkomsten genereren. De wettigheid van beleggings-DAO's wordt bepaald door lokale wettelijke voorschriften.

Hoe maak ik een DAO?

U hebt een systeem nodig voor de technische verwerking van stemmen en voorstellen. Er zijn andere open-source opties die kunnen worden gebruikt. Een populaire optie voor de Ethereum-blockchain is Aragon. Een andere die werkt op vele blockchains is snapshot. De methoden waarmee zij elk die structuur aanbrengen, kunnen echter verschillen. Sommige DAO-systemen gebruiken off-chain polling, terwijl andere on-chain polling gebruiken. De prioriteiten van uw DAO bepalen welke specifieke optie u moet kiezen.

Hoe kunt u in DAO´s beleggen?

Beleg in ondernemingsbestuur-tokens, neem deel aan ondernemingsbestuur/stemming en/of leen crypto aan de DAO.

Maar het is veel gemakkelijker om te beleggen in platforms die de oprichting van DAO's mogelijk maken. Zo kunt u beleggen in de algemene trend van DAO's. In de kern worden DAO's mogelijk gemaakt door smart contracts, vandaar dat smart contract platforms nodig zijn om ze te ondersteunen. VanEck biedt een eenvoudige, gediversifieerde en gemakkelijke manier om te beleggen in een brede selectie van smart contract platforms die DAO´s mogelijk maken.

Crypto Academy Navigatie

Academy - uw voortgang 0% voltooid