SFDR staat voor Sustainable Finance Disclosure Regulation

SFDR is een reeks raamwerken die de integratie van ESG-criteria op bedrijfs- en productniveau schetsen, waarbij de resultaten van het beleggingsproces op duurzaamheidsschaal worden beoordeeld.
ESG.svg

SFDR in detail

De EU-verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector is slechts een onderdeel van een veel groter pakket dat in 2018 door de Europese Commissie is aangenomen. Onderdeel hiervan is ook de EU-taxonomieverordening (TR) en de EU-verplichting inzake duurzame voorkeuren op de markt voor financiële instrumenten (MiFID 2).

Er zijn met name 2 verschillende niveaus voor de SFDR gepland, waarvan de tweede plaatsvindt in januari 2023.

Tijdlijn van implementatie

tijdlijn-van-implementatie.png

Bron: J.P. Morgan Vermogensbeheer, SFDR uitgelegd, 2022.

Doel van SFDR

SFDR heeft tot doel de stromen om te leiden naar duurzamere beleggingsoplossingen en tegelijkertijd de transparantie van de duurzaamheid van financiële producten en instellingen te vergroten. Deze tweede doelstelling richt zich op het zogenaamde ‘greenwashing’.

Wat is greenwashing? De term wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de valse beweringen van een organisatie over de positieve impact op het milieu die zij heeft. Hoewel dergelijke beweringen een kern van waarheid kunnen bevatten, hebben ze beleggers en andere belanghebbenden vaak op een dwaalspoor gebracht.

De SFDR-regelgeving dwingt marktdeelnemers om de ESG-factoren en duurzaamheidskenmerken van financiële producten zoals ETF's openbaar te maken. Het helpt beleggers dus bij het bepalen van het duurzaamheidsprofiel en het risico van een fonds, en het kan beter verschillende beleggingsoplossingen vergelijken met betrekking tot ESG-factoren.

Classificatie

Onder de SFDR kunnen UCITS-fondsen worden ingedeeld in een van de volgende categorieën1:

1 Bron: Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 inzake duurzaamheidsgerelateerde openbaarmakingen in de financiëledienstensector.

Wat nu?

De verwachting is dat de belangstelling van beleggers en de vraag naar duurzame beleggingsoplossingen de komende jaren zullen blijven toenemen. Dienovereenkomstig zal de EU-regelgeving er waarschijnlijk voor zorgen dat er nieuwe wetgeving wordt aangenomen en dat nieuwe ESG-informatie verplicht wordt gesteld voor zowel vermogensbeheerders als andere marktdeelnemers.