ETF Academy Czym jest fundusz ETF?

Video: Co to jest ETF

Pawel Kielkowski

Fundusze ETF to nowoczesny sposób na inwestowanie w sposób zdywersyfikowany. Osoby fizyczne dysponujące niewielkim kapitałem mogą korzystać z funkcji, które wcześniej były dostępne tylko dla dużych inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne. Większość funduszy ETF to fundusze indeksowe. W kolejnych częściach omówimy główne aspekty funduszy ETF, począwszy od pytania, czym jest fundusz ETF.

Czym jest fundusz ETF? Skrót ETF pochodzi od exchange-traded funds

Fundusz ETF to fundusz, który jest przedmiotem obrotu giełdowego. Pierwszy fundusz ETF został utworzony w 1993 r. Była to wielka innowacja w dziedzinie finansów – z powodów, o których mowa poniżej.

Mówiąc krótko, fundusz ETF to najprostszy sposób, aby „kupić indeks”, ponieważ fundusz ETF można nabyć w ramach jednej transakcji na giełdzie. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które demokratyzuje inwestowanie; zdecydowanie jego pełny potencjał nie został jeszcze doceniony.

x
x

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Źródło: VanEck, Bloomberg.

 

Dlaczego fundusze ETF są tak popularne?

 

Klucz do łatwego dostępu

Łatwy dostęp

do międzynarodowych rynków, klas aktywów i strategii inwestycyjnych dostępnych wcześniej tylko dla inwestorów instytucjonalnych.

Szkło powiększające do analizy ETF

Przejrzystość

W przypadku funduszy ETF, wiesz, jakie akcje lub inne aktywa znajdują się w funduszu i jak są one wybierane do włączenia.

Tarcza chroniąca przed ryzykiem

Pomaga zmniejszyć ryzyko

Ponieważ Twoja inwestycja w ETF jest rozłożona na wiele akcji lub innych aktywów, jest uważana za mniej ryzykowną, ponieważ nie jesteś zależny od wzrostu żadnej spółki lub aktywów.

Ręka z monetą dolarową nad nią

Aby inwestować w ETF-y nie trzeba mieć dużych pieniędzy

ETF-y to sposób na inwestowanie niewielkich kwot pieniędzy w wiele spółek lub innych aktywów.

Zegar, który tyka

Niższe koszty

Opłaty za zarządzanie indeksowymi funduszami ETF są zazwyczaj niższe niż w przypadku inwestowania w taką samą ekspozycję na indywidualnie kupowane spółki.

Porównanie funduszy ETF i funduszy wspólnego inwestowania

Wyjaśnienie, dlaczego fundusze ETF mają przewagę nad funduszami wspólnego inwestowania, może być skomplikowane. Poniżej przedstawiono trzy główne zalety:

Trzy zalety funduszy ETF w porównaniu z funduszami wspólnego inwestowania: dobrze podsumowują to, czym jest fundusz ETF oraz dlaczego stanowi on efektywny sposób inwestowania

  1. Koszty: Fundusze ETF są tańsze niż fundusze wspólnego inwestowania. Jak już przedstawiliśmy w poprzednim module, przekłada się to na wyższy zwrot na przestrzeni czasu.
  2. Transparentność: Zarządzający funduszami ETF korzystają z transparentności. Publikują wskaźniki kosztów całkowitych, które pokazują wszystkie koszty, jakie inwestor musi ponieść. Dla kontrastu koszty funduszy wspólnego inwestowania są często niejasne oraz nie ma zbyt wielu odniesień do kosztów transakcyjnych czy kosztów operacyjnych. Dodatkowo w przypadku funduszy ETF dokładnie wiadomo, w co inwestujemy, ponieważ składniki indeksu są dostępne publicznie. Fundusze wspólnego inwestowania wymagają od inwestorów większego zaufania. Zbyt wiele jest przypadków, w których zarządzający funduszami wspólnego inwestowania odchodzą od tego, w co obiecali inwestować, co ma złe skutki dla inwestorów.
  3. Płynność: Fundusze ETF kupuje się i sprzedaje na giełdzie papierów wartościowych. Można kupować i sprzedawać zawsze, kiedy giełda jest otwarta, poprzez rachunek maklerski online. Ponadto dokładnie wiadomo, jaką cenę zapłaciliśmy. Czy może być coś prostszego? Dla porównania transakcje funduszami wspólnego inwestowania zazwyczaj prowadzi się wyłącznie pod koniec dnia, a cena jest ustalana wyłącznie w czasie dokonywania transakcji.

Przed zainwestowaniem pieniędzy należy wziąć pod uwagę ryzyko, tj. ryzyko straty kapitału.

W poniższej tabeli podsumowano różnice pomiędzy funduszami ETF, funduszami wspólnego inwestowania i poszczególnymi walorami, co doskonale wskazuje, czym jest fundusz ETF oraz w jaki sposób wyróżnia się on w porównaniu z innymi klasami aktywów.

Fundusze ETF w porównaniu z innymi produktami

swipe
  Fundusze ETF Fundusze wspólnego inwestowania Poszczególne walory
Dywersyfikacja Wysoka Wysoka Niska
Transparentność Wysoka Niska Wysoka
Koszty Niskie Wysokie Niskie
Możliwość obrotu Cały dzień Maksymalnie raz dziennie Cały dzień

Źródło: VanEck.

Inwestowanie w fundusze ETF

Fundusze ETF zmieniają świat inwestowania, a coraz więcej ludzi wie i rozumie, czym jest fundusz ETF. Fundusz pozwala nam stworzyć dobrze zdywersyfikowany portfel przy minimalnych kosztach. W teorii świat profesjonalnych inwestorów jest w zasięgu osoby prywatnej. Dzisiaj fundusze ETF obejmują wszystkie popularne klasy aktywów – od akcji aż po obligacje i towary. Poza tym istnieją tematyczne fundusze ETF, które pozwalają inwestować w aspekt ekonomiczny postrzegany przez inwestorów jako prosperujący, np. półprzewodniki do przetwarzania danych lub energię odnawialną.


ETF Academy Navigation

Twój postęp w Academy 0% ukończono