Beleggen voor beginners

Wat betekent beleggen voor beginners?

Wat betekent beleggen voor beginners?

Beleggen betekent dat u geld ter beschikking stelt om een positief financieel rendement te behalen. U heeft het kapitaal, iemand anders heeft een idee. Door uw geld (tijdelijk) te investeren, kan dit idee werkelijkheid worden. Het is dan ook aannemelijk, alhoewel dit niet kan worden gegarandeerd, dat u een financiële beloning ontvangt voor het risico dat u loopt.

Waarom beleggen voor beginners?

Misschien wilt u eerder stoppen met werken? Of wilt u geld apart zetten voor als het tegen zit? Of wilt u geld achterlaten voor uw kinderen of kleinkinderen? Over het algemeen gesproken heeft u twee opties: of u zet geld op de bank en u ontvangt rente over het spaarsaldo of u belegt het geld. Sparen heeft een groot voordeel: het risico is vrij beperkt. Maar momenteel zijn de rentepercentages nog altijd vrij laag, in vergelijking met vroeger. Als u belegt, kan u dat rendement opleveren. Maar dit moet u afwegen tegen de risico's die u loopt. Op deze Beleggen voor Beginners pagina hebben we een overzicht gemaakt. Klik hier voor meer informatie over sparen, beleggen en de bijbehorende risico's.

Risico's voor beginnende beleggers

Beleggen voor beginners is riskant, maar dat is het ook voor de meer ervaren beleggers. Koersen fluctueren en u kunt een deel van uw belegging of zelfs de volledige inleg verliezen. Maar het is mogelijk deze risico's te beperken. De belangrijkste manieren om dat te doen zijn:

 • beleggingen diversifiëren over verschillende beleggingscategorieën, sectoren en landen.
 • kiezen voor een lange beleggingshorizon.
 • beleggen tegen lage tarieven.
 • niet beleggen in producten met hefboomwerking of producten die geleend geld gebruiken, omdat deze vaak grote risico's met zich meebrengen en deze risico's veelal intransparant zijn.


Door u aan deze principes te houden, wordt u een langetermijn, niet-speculatieve belegger. Mensen die in de 'Beleggen voor beginners' categorie vallen, zouden zich in het bijzonder aan deze eenvoudige regels moeten houden. 

Welke beleggingscategorieën zijn relevant?

Welke beleggingscategorieën zijn relevant?

Er zijn een groot aantal beleggingscategorieën beschikbaar. In de praktijk zullen beginnende beleggers vooral in een van de volgende categorieën investeren:

Video samenvatting


Beleggen wordt vaak met wantrouwen bekeken, maar het is iets dat iedereen kan leren en in de praktijk kan brengen. Leer hoe door onze YouTube-video te bekijken.

Mogelijke rendementen voor beleggers

Wat voor rendement kunt u verwachten van uw beleggingen? Dat weten we helaas niet, eigenlijk weet niemand dat. Dat is het risico dat u loopt en waarvoor u kunt worden beloond. Alhoewel rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, kan het wel interessant zijn om naar behaalde rendementen te kijken voor elke beleggingscategorie. Uit wetenschappelijk onderzoek1 blijkt dat de nominale jaarlijkse rendementen in de Verenigde Staten voor de periode 1928-2021 er als volgt uitzagen2:

 • Aandelen: 11,82%
 • Staatsobligaties: 3,33%
 • Vastgoed: 4,36%


Het is goed mogelijk dat rendementen in de toekomst lager zijn, maar ook daar weer kunnen we niks met zekerheid over zeggen:

 • De huidige inflatiedoelstelling van de ECB is lager dan de historische inflatie.
 • De huidige rentepercentages nemen toe, maar zijn nog altijd laag in vergelijking met vroegere gemiddelden. Dit vermindert mogelijk de rendementen op obligaties.


1 Aswath Damodaran, NYU Stern School of Business, “Historical Returns on stocks, bonds and bills: 1928-2021”, January 2022.
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html

2 Nominale rendementen verwijzen naar de SEC-rendementen vóór inflatie. De daadwerkelijke waardestijging is kleiner als gevolg van de inflatie.
Let op: deze cijfers hebben betrekking op een zeer lange periode, bijna 100 jaar. Er zijn veel perioden geweest waarin de rendementen negatief waren. De bovenstaande opbrengsten zijn inclusief kosten. Bovendien profiteerden obligaties van een langdurige periode van dalende rentevoeten.

Belang van gediversifieerde beleggingen

Als u belegt, kunt u de volledige hoofdsom verliezen. In de praktijk vormt dit alleen een reëel risico voor mensen op een heel geconcentreerde manier beleggen, bijvoorbeeld in één of een klein aantal effecten binnen dezelfde sector. De belangrijkste les van beleggen voor beginners is daarom om te spreiden, ook wel diversifiëren genoemd. Door te spreiden reduceert u het risico zonder dat dit noodzakelijkerwijs ten koste gaat van het rendement. Om dit te bereiken, moet u beleggen in verschillende producten:

 • Beleggingsstrategieën
 • Landen
 • Sectoren
 • Bedrijven of overheden


Diversificatie is daarom een heel belangrijk aspect, vooral gezien het onderwerp van deze pagina 'Beleggen voor beginners'.

Beleggen voor beginners is een langetermijn activiteit

Beleggen voor beginners is een langetermijn activiteit

Omdat de prijzen volatiel zijn, is het beter om beleggingen vast te houden op de lange termijn. Geduld is de tweede hoofdboodschap van beleggen voor beginners. Het zou jammer zijn om te beginnen met beleggen als de prijzen hoog zijn en weer te stoppen als deze laag zijn. Sommige beleggers doen dit tot de in eeuwigheid, om hun portefeuille door te geven na hun overlijden. Door effecten toe te voegen aan hun portefeuille, verhogen ze het jaarlijkse dividend. Deze dividenden kunnen bijvoorbeeld voor de dagelijkse kosten en aankoopbehoeften worden gebruikt. Het onderwerp dividend wordt ook in detail behandeld in een aparte sectie van onze ETF Academy.

Beleggen tegen lage tarieven

Het is belangrijk om te onthouden dat beleggingskosten de rendementen aanzienlijk kunnen verlagen. Helaas zijn sommige beheerders er goed in om dure beleggingsproducten te creëren met niet al te transparante kosten. Het is daarom echt belangrijk dat u bij het beleggen ook naar de kleine lettertjes kijkt. Kostenbewustzijn is de derde hoofdles van beleggen voor beginners.

Wanneer kunt u beginnen met beleggen?

Is er een goede tijd om daarmee te beginnen? En om weer te stoppen? Er zijn talloze beheerders die historische simulaties gebruiken om te laten zien dat hun methode tot fantastische resultaten leidt. Helaas hebben geen of weinig van deze methodes bewezen dat ze ook in de toekomst betrouwbaar zijn. Daarom is het goed om niet naar een bepaalde tijd te kijken om de markt op te gaan, maar om voor een langere periode te beleggen. Een geleidelijke start, met bijvoorbeeld een vast bedrag per maand, verkleint de kans dat u uw hele kapitaal belegt op een moment dat de aandelenmarkten hoog zijn.


Beleggen voor beginners via een beleggingsfonds of direct?

Voor beginnende beleggers bieden beleggingsfondsen aanzienlijke voordelen in vergelijking met een directe inkoop van effecten:

 • Over het algemeen gesproken, krijgt u dan een gediversifieerde beleggingsportefeuille.
 • U kunt beleggen in landen of sectoren, waarvoor het niet eenvoudig is om direct te beleggen.


Maar blijf de kosten in de gaten houden! ETFs zijn beleggingsfondsen met relatief lage kosten. Lees meer hierover in onze ETF Academy.

Neem contact met ons op voor meer informatie: