Skip directly to Accessibility Notice

Goud valt ten prooi aan marktontwrichting

11 oktober 2023

Leestijd 6 min

 

Goud bezweek in september onder de druk van stijgende yields en een sterke Amerikaanse dollar, maar bevindt zich in een positie om te profiteren wanneer de marktontwrichting omslaat.

Goud geeft eindelijk toe aan de sterke dollar

Goud daalde in de laatste week van september tot onder $ 1.900 per ounce. Goud testte het niveau van $ 1.900 eind juni, en opnieuw in augustus, maar vond steun en kwam erboven uit. Deze keer vond het echter geen steun en daalde het naar $ 1.849 per ounce op 29 september, een verlies van $ 92 (-4,7%) in deze maand. De meeste goudwinsten voor 2023 zijn nu verdampt. Na robuuste rendementen in de eerste helft van het jaar, bezweek goud uiteindelijk onder de druk van stijgende yields en een steeds sterker wordende Amerikaanse dollar in het derde kwartaal van het jaar.

De Amerikaanse 10-jaars en 30-jaars obligatie-yields liggen momenteel net onder de 5% en de Amerikaanse dollar (zoals gemeten door de U.S. Dollar Index, of DXY1) is maar liefst 6,4% gestegen vanaf de laagste stand halverwege juli tot eind september. De historisch sterke, omgekeerde correlatie tussen goud en de Amerikaanse dollar was in volle omvang zichtbaar, met een gouddaling van 5,7% in dezelfde periode. Wat naar verwachting een pauze zou zijn voor de Fed tijdens haar vergadering van 20 september, veranderde in een 'skip and hold'; dit nadat de voorzitter van de Fed (en vervolgens andere leden) de markten duidelijk had gemaakt dat ze bereid waren om indien nodig opnieuw te verhogen en de beleidsrente op een restrictief niveau te houden om hun strijd tegen de inflatie voort te zetten. Goud en goudaandelen verkochten werden samen met de rest van de Amerikaanse aandelenmarkten en obligaties in de verkoop gezet. De NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)2 en de MVIS Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR)3 gingen in de loop van de maand respectievelijk met 8,1% en 10,3% omlaag.

Vraag uit het Oosten geeft steun aan het Westen

De goudprijs in China daalde ook, waardoor een recordpremie van $ 120 per ounce ten opzichte van de internationale contante koers daalde tot slechts ongeveer $ 10. De vraag vanuit China is tot nu toe erg sterk geweest in 2023, waarbij Bloomberg vorige week een jaarlijkse stijging van 30% rapporteerde in de binnenlandse verkoop van goudstaven en -munten.* Dit aantrekken van de vraag vanuit China en Turkije - die samen twee van de grootste goudverbruikers in het Oosten vertegenwoordigen - heeft geholpen om het gat op te vullen dat is ontstaan door de afnemende westerse beleggingsvraag, zoals blijkt uit de aanhoudende uitstroom uit ETFs met fysiek goud als onderliggende waarde. Sterke goudaankopen door centrale banken hebben de goudprijzen ook ondersteund.

Beleggers in China en Turkije gebruiken goud om zich in te dekken tegen economische risico's en zwakkere valuta. Turkije heeft te maken gehad met hyperinflatie als gevolg van onconventioneel monetair beleid. Sinds de presidentsverkiezingen in mei heeft de regering stappen ondernomen om het vertrouwen te herstellen, maar de onzekerheid blijft groot. In China heeft de vertragende economie, samen met de gevolgen van de vastgoedcrisis en het harde optreden van de overheid tegen de technologiesector, ook voor financiële onzekerheid gezorgd. Centrale banken kopen goud om te diversifiëren, weg van de Amerikaanse dollar en als afdekking tegen marktvolatiliteit. Vanwege het rendement in tijden van crisis, de rol als waardeopslag op de lange termijn en de hoge liquiditeit is het een gewilde belegging.

Goed gepositioneerd versus 'consensus' met goud?

Westerse beleggers hebben daarentegen nog geen reden gevonden om beschutting te zoeken in wat een zeer robuust jaar is geweest voor aandelenmarkten en, in het bijzonder, tech-aandelen. Een 'zachte landing' lijkt nu meer binnen handbereik, en nu de inflatie afneemt, lijken de markten te denken dat er geen behoefte is aan goud. De waarderingen van aandelen zijn echter erg hoog, en het vooruitzicht van aanhoudend hoge rentes vormt een aanzienlijk risico voor de meeste sectoren en het hele economische en financiële systeem. Britse pensioenfondsen, Credit Suisse, Silicon Valley Bank en Signature Bank werden allemaal het slachtoffer van stijgende rentes. Wie is de volgende? Dreigt er een nieuwe crisis?

De zwakte van de goudmarkten in de afgelopen weken komt precies op het moment dat deze risico's voor beleggers centraal lijken te staan, wat volgens ons een opmerkelijke marktontwrichting creëert. Wij denken dat indien het tij keert - d.w.z. wanneer de markten getroffen worden door een daling van de bedrijfswinsten, een diepe correctie op de aandelenmarkten, een zwakkere banenmarkt of aanzienlijk hogere werkloosheid, samen met aanhoudende, hoge rentetarieven onder druk van een inflatie boven de doelstelling - goud goed gepositioneerd is om te profiteren. Naar onze mening zouden goudaandelen zelfs nog meer moeten profiteren als slachtoffers van hun eigen marktontwrichting. De goudmijnsector wordt momenteel verhandeld tegen historisch lage waarderingsveelvouden en blijft aanzienlijk achter bij fysiek goud, maar de balansen, kasstroomgeneratie en kapitaalallocatiestrategieën zijn nog nooit zo sterk geweest.

Samenvatting van de goudconferentie

Vorige maand hebben we twee van de belangrijkste conferenties van de sector bijgewoond, beide in Colorado: Precious Metals Summit, in Beaver Creek, gericht op exploratiebedrijven, ontwikkelaars en opkomende producenten; en Gold Forum Americas, in Colorado Springs, waar zeven achtste van 's werelds beursgenoteerde goud- en zilverbedrijven op het gebied van productie en reserves acte de présence geven. Tijdens de twee conferenties hebben we besprekingen gevoerd met de managementteams van meer dan 50 bedrijven.

De stemming op het Gold Forum Americas was rustig en beschouwend - misschien niet verrassend gezien het recente gebrek aan interesse van beleggers in goudaandelen en de daaruit voortvloeiende slechte aandelenkoersresultaten van veel van de bedrijven. De boodschap blijft echter over het algemeen positief, met een focus op portefeuilleoptimalisatie, gedisciplineerde groei, kostenbeheersing en het realiseren van verwachtingen. De bedrijven begrijpen dat ze, om een herwaardering te bereiken en een brede beleggersbasis aan te trekken, consequent aan de markten moeten laten zien dat deze sector in alle metaalprijscycli interessant voor beleggers is, met een strategie die zich richt op waardecreatie door de kosten te verlagen, de levensduur van mijnen te verlengen en nieuwe goudaders te vinden en te ontwikkelen, en dat alles met een maximaal rendement voor alle belanghebbenden. “Bouw het, en men zal komen”, zoals het citaat uit de film Field of Dreams luidt. Markten zijn efficiënt; als er inderdaad een dislocatie is tussen de aandelenkoersen en de impliciete waarde van de goudmijnsector op basis van de duurzame winstgevendheid ervan (zoals wij denken), dan zou die niet al te lang moeten duren.

Op Precious Metals Summit merkte een CEO op dat deze markt aanvoelt als de bodem van de baissemarkt in 2015, toen goud tot $ 1.050 daalde. De goudprijs bevindt zich nu echter in een haussemarkttrend, met goud dat onlangs recordhoogtes bereikte en interne rendementspercentages op veel projecten tussen 20% en 50% of meer. Over dislocatie gesproken! Als gevolg van de sterke goudmarkt en de zwakke goudaandelenmarkt, zien we dat bedrijven in de ontwikkelingsfase in één van drie categorieën vallen:

  1. Degenen met een sterke financiële rugdekking die bereid zijn om kapitaal op te halen om hun projecten tegen lage aandelenwaarderingen te ontwikkelen;
  2. degenen die hun ontwikkelingen vorm geven met de bootstrap-methodologie - kleinere projecten starten met minder kapitaal en operationele kasstroom gebruiken om de productie in jaar twee of drie uit te breiden; en
  3. degenen met weinig toegang tot kapitaal die ofwel inactief worden of op zoek zijn naar een koper met betere financiering.

Onze strategie omvat alle drie soorten ontwikkelaars. Wij kijken naar de kwaliteit en omvang van projecten, samen met geopolitieke risico's en managementcapaciteiten. Waarde en rendement zullen uiteindelijk worden gerealiseerd in hoogwaardige, goed geleide bedrijven. Het lijkt er echter op dat de huidige omstandigheden zeker wat extra geduld vereisen!

Belangrijke kennisgevingen

* Goudpremie in China daalt na grootste prijsdaling sinds 2020 - Bloomberg.

1 De U.S. Dollar Index (DXY) meet de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje van valuta's van Amerikaanse handelspartners.

2 NYSE Arca Gold Miners Index is een servicemerk van ICE Data Indices, LLC of aan ICE Data Indices, LLC gelieerde ondernemingen ('ICE Data') en is in licentie genomen door VanEck UCITS ETF plc. (het "Fonds") in verband met VanEck Gold Miners UCITS ETF (het "Subfonds"). Noch het fonds, noch het subfonds worden gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door ICE Data. ICE Data doet geen uitspraken over en geeft geen garanties met betrekking tot het fonds, het subfonds of het vermogen van de NYSE Arca Gold Miners Index om het rendement van de algemene aandelenmarkt te volgen. ICE DATA GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GERELATEERD AAN DE NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL IS ICE DATA AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, BIJKOMENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF GEDERFDE WINSTEN), ZELFS NIET ALS ICE DATA IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ICE Data Indices, LLC en zijn gelieerde ondernemingen ('ICE Data'), hun indices en de daaraan gerelateerde informatie, de naam 'ICE Data' en de aan deze onderneming gerelateerde handelsmerken zijn intellectueel eigendom van en in licentie gegeven door ICE Data, en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt, of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICE Data. Het fonds is niet doorgegeven op grond van zijn rechtmatigheid of geschiktheid en wordt niet gereglementeerd, uitgegeven, goedgekeurd, verkocht, gegarandeerd of aangeprezen door ICE Data.

3 MVIS®️ Global Junior Gold Miners Index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH (een volledige dochtermaatschappij van VanEck Associates Corporation). MVIS heeft Solactive AG gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. Solactive AG doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH ('MarketVector') heeft Solactive AG geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index. De VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door MarketVector. MarketVector doet geen uitspraken over de wenselijkheid om in het fonds te beleggen.

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

 

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs

1 - 3 of 3