nl nl false false

Duurzaam voedsel ETF

Investeer in een duurzamere levensstijl

VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF

  • Wees een van de eerste beleggers in de transformatie van de voedselsector
  • Profiteer van de megatrend
  • Future of Food ETF duurzaam samengesteld met een focus op pure-playbedrijven
  • Milieubewuste bedrijven
  • Wereldwijde diversificatie

ETF-details

ETF-details

Basisticker: VEGI
ISIN: IE0005B8WVT6copy-icon
TER: 0,45%
AUM: $6,9 Mln (per 15-07-2024)
SFDR classificatie: Artikel 9

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico: U kunt geld verliezen tot uw volledige inleg vanwege opkomende markten- en sectorconcentratierisico, zoals beschreven in de belangrijkste risicofactoren, de EBI en het prospectus.

Via Future of Food ETF beleggen in duurzaam voedsel

Een groeiende wereldbevolking moet gevoed worden. De invloed van de land- en tuinbouwsector op het milieu moet verlaagd worden. Daarom is er een transformatie nodig van de manier waarop voedsel wordt geproduceerd. Wetenschappers ontdekken nieuwe manieren om duurzaam voedsel te produceren waarbij natuurlijke hulpbronnen minder belast worden. De Future of Food ETF van VanEck belegt op duurzame wijze in de bedrijven die deze nieuwe technologieën op de markt brengen.

Krachtige invloeden stimuleren transformatie

Zonder vergaande veranderingen in de voedsel- en landbouwsector stevent de wereld af op een ramp. De sector zorgt al voor een grote hoeveelheid CO2-uitstoot. Daarnaast brengt hij wereldwijd schade toe aan het milieu. Nu de wereldbevolking groeit, zijn er grote krachten die een transformatie van de voedselproductie op gang brengen.

Via Future of Food ETF beleggen in de duurzame innovatoren

De VanEck Sustainable Future of Food ETF is erop gericht rendementen te leveren aan beleggers door bedrijven te selecteren die een sterke focus hebben op de voedselsector. De aard van de transformatie van de voedselsector heeft ook als effect dat er duidelijke voordelen zijn op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur.

Technologie is de sleutel tot het verlagen van de milieuschade door de landbouwsector. De Future of Food ETF belegt in plantaardig vlees. Bij plantaardig vlees ontstaat er 90% minder uitstoot, is er 46% minder energie en 99% minder land en water nodig dan bij vee.2

CO2-uitstoot van bepaalde landbouwproducten

CO2-uitstoot van bepaalde landbouwproducten

2 Bron: ourworldindata.org, Poor & Nemecek. Analyse vanaf 2018 op basis van gegevens van 2010.

De landvereisten voor de traditionele landbouw zijn te groot om in de toekomst nog duurzaam te kunnen zijn. De oplossing? Automatisering, geavanceerde gegevens en efficiënte teeltmethodes.

Infraroodsensoren op drones kunnen probleemgebieden detecteren

Infraroodsensoren op drones kunnen probleemgebieden detecteren

Bron: Purdue University

Voor het produceren van stikstofhoudende meststoffen zijn fossiele brandstoffen nodig, andere chemische middelen kunnen kankerverwekkend zijn. De oplossing? Meststoffen die worden geproduceerd met behulp van groene waterstof en hernieuwbare energie, in combinatie met biologische gewasbescherming. De VanEck Future of Food ETF bevat een duurzaamheidsfilter. 

Verbruik van stikstofhoudende meststoffen

Verbruik van stikstofhoudende meststoffen

Bron: FAO, Ourworldindata.org. Tot en met 2014 op basis van de meest recente beschikbare gegevens.

Invloed op het milieu monitoren

De strategie heeft een ingebouwde voorkeur voor bedrijven die hun milieu-impact meten, monitoren en rapporteren.

Belangrijkste risicofactoren van Sustainable Future of Food ETF

Icon

Doordat de Sustainable Future of Food ETF geheel of gedeeltelijk is belegd in effecten die zijn uitgegeven in buitenlandse valuta's, kunnen de blootstelling van het fonds aan buitenlandse valuta's en waardeschommelingen ten opzichte van de basisvaluta leiden tot lagere fondsrendementen. Bepaalde buitenlandse valuta's kunnen onderhevig zijn aan grote waardeschommelingen.

Icon

De beleggingen van de Sustainable Future of Food ETF kunnen geconcentreerd zijn in een of meer specifieke sectoren of subsectoren. Economische, politieke of andere omstandigheden die een negatief effect hebben op deze sectoren of subsectoren, kunnen een nadeliger effect op de fondsrendementen hebben dan wanneer de fondsbeleggingen zouden zijn gespreid over een breder scala aan sectoren of subsectoren.

Icon

Effecten van kleinere bedrijven kunnen volatieler en minder liquide zijn dan die van grotere bedrijven. Kleinere bedrijven kunnen, in vergelijking met grotere bedrijven, minder lang actief zijn, minder financiële middelen hebben, een minder goede concurrentiepositie hebben, een minder gediversifieerd productaanbod hebben, meer onderhevig zijn aan marktdruk en een kleinere markt voor hun effecten hebben.

Neem contact met ons op voor meer informatie: