Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

VSOL
VanEck Solana ETN

Kerngetallen
per 30 apr 2022

 • Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie

  $31,8B

Marktkapitalisatie (%)
per 30 apr 2022

 • Kapitalisatie

  % van
  beheerd vermogen (USD)
 • Groot

  100,0%
 • Gemiddeld ($ 1,0 - $ 5,0 miljard)

  0,0%
 • Klein (<$ 1,0 miljard)

  0,0%
Deze opsplitsing geeft de procentuele verdeling weer over large-, mid- en small-cap-assets van de ETN. De marktkapitalisatie van een afzonderlijke digitale asset wordt berekend door de koers ervan te vermenigvuldigen met het totaal aantal uitstaande participaties.

Drie jaar risico-indicators

 • Bèta vs. S&P 500 Index

  --
 • Correlatie met de S&P 500 Index

  --
 • Volatiliteit (standaardafwijking)

  --
 • Sharpe-ratio

  --
Bron: VanEck, FactSet.
Bèta is een maatstaf voor gevoeligheid voor marktbewegingen. Correlatie meet het lineaire verband tussen de rendementen van de ETN en de index. Volatiliteit is de standaarddeviatie van de maandrendementen van de ETNs op jaarbasis. Sharpe-ratio meet het voor risico gecorrigeerde rendement en geeft het ETN-rendement weer minus de risicovrije rente gedeeld door de standaarddeviatie.

Portefeuillesamenstelling (%)
per 30 apr 2022

 • % van beheerd vermogen
 • Aandelen

  0,00
 • Obligaties

  0,00
 • Digital assets

  100,05
 • Cash

  -0,05