Hardnekkige inflatie stimuleert goud

15 mei 2024

Leestijd 6 MIN

Goud zette de rally in april voort en handelde tijdens de maand boven de $2.400 per ounce. De samenkomst van verschillende economische en geopolitieke factoren kan een indicatie zijn van een nog groter winstpotentieel voor goud.

Maandelijkse inzichten in de goudmarkt en de economie van Imaru Casanova, Portfolio Manager, met haar unieke visie op mijnbouw en de voordelen van goud voor uw portefeuille.

Goud: bereikte (wederom) nieuwe recordhoogtes

De stijging van de goudprijs hield aan in april, waarbij de spotprijs van het edelmetaal gedurende de maand herhaaldelijk nieuwe hoogtepunten bereikte. Goud werd met een intraday recordprijs van $2.431 per ounce verhandeld op 12 april, en sloot op $2.392 op 19 april, wat samenviel met de dieptepunten van de S&P 500 Index1 en de NASDAQ Composite Index2voor de maand. Goud leverde wat winst in toen de bredere aandelenmarkten herstelden, maar slaagde er nog steeds in om het beter te doen en sloot op 30 april op $2.286,25, een stijging van $56,38 per ounce of 2,53% tijdens de periode. Dit staat tegenover maandelijkse verliezen van meer dan 4% voor de S&P 500 en NASDAQ, en een winst van 1,60% voor de Amerikaanse dollar (DXY Index3).

Inflatie voorlopig bepalend?

Veranderende verwachtingen rond het monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) waren een belangrijke aanjager van de goudprijzen in 2023. Goud vond over het algemeen steun naarmate de kans op renteverlagingen door de Fed toenam en omgekeerd. Dit jaar beginnen we echter een loskoppeling te zien tussen de verwachtingen over het beleid van de Fed en goud. De kansen en het aantal verwachte verlagingen in 2024 zijn in de eerste maanden van het jaar aanzienlijk verminderd, maar toch blijft goud nieuwe hoogtepunten bereiken. Wij denken dat dit kan komen door de hernieuwde bezorgdheid over de inflatie.

In april resulteerde bijvoorbeeld een banenrapport dat overeenkwam met de verwachtingen voor maart, samen met CPI-cijfers die hoger uitvielen dan verwacht, in een grotere daling van het Amerikaanse consumentenvertrouwen dan verwacht en een toename van de inflatieverwachtingen. De voorlopige index van het consumentensentiment voor april van de Universiteit van Michigan4 daalde van 79,4 in de vorige maand naar 77,9, terwijl de mediane inschatting van economen 79 was. Consumenten schatten dat de prijzen op jaarbasis met 3,1% zullen stijgen, een stijging ten opzichte van de 2,9% die een maand eerder werd verwacht en de hoogste tot nu toe dit jaar. Later in de maand kwam het voorlopige geannualiseerde kwartaal-op-kwartaal BBP voor het eerste kwartaal van 2024 uit op 1,6%, ruim onder de verwachtingen van 2,5%, terwijl de Core Personal Consumption Expenditures Index5 steeg met 2,8% op jaarbasis, tegenover de schattingen van 2,7%. Anekdotisch lijkt het gebruik van het woord "stagflatie" in de koppen van nieuwsartikelen en rapporten deze maand aanzienlijk te zijn toegenomen.

Verwachtingen voor tragere economische groei en hogere inflatie zijn over het algemeen goed voor de goudprijzen. Een terugval van de bredere aandelenmarkten, zoals in april, en toenemende wereldwijde geopolitieke spanningen maken goud nog gewilder, omdat beleggers zich tot goud wenden als veilige haven en als bescherming en diversificatie van hun portefeuille.

Westerse investeringsvraag nog steeds afwezig

Toch lijken westerse beleggers vandaag de dag grotendeels afwezig op de goudmarkten, waarbij de recente stijging wordt veroorzaakt door centrale banken en de vraag vanuit Azië, met name China. De World Gold Council meldde dat mondiale ETFs die fysiek goud ondersteunen in het eerste kwartaal van 2024 wereldwijd 114 ton verloren, een daling van 4% in het totale bezit.*Interessant is dat, terwijl Noord-Amerika en Europa een uitstroom van ETFs zagen, Aziatische beursgenoteerde fondsen een instroom hadden tijdens het kwartaal, het vierde opeenvolgende kwartaal met instroom.

ETF-stromen en activa voor goud

ETF-stromen en activa voor goud

Bron: World Gold Council. Gegevens per 31 maart 2024.

De vraag naar beleggingen, historisch gezien de belangrijkste aanjager van de goudprijs, is tijdens deze laatste goudrally gedaald. Wij geloven dat de terugkeer van de Westerse vraag naar investeringen, gesteund door verhoogde risico's voor de Amerikaanse economie en een grotere correctie van de aandelenmarkten, het potentieel heeft om de goudprijzen nog hoger op te drijven. Hoeveel hoger? De laatste keer dat ETF-beleggingen die fysiek goud ondersteunen rond de huidige niveaus lagen, was eind 2019. Eind 2020, ongeveer een jaar later, hadden deze beleggingen piekniveaus bereikt en was de goudprijs meer dan $400 per ounce gestegen. Dus, als ETF-beleggingen in fysiek goud terugkeren naar hun historische piek (bereikt in 2020) en gebaseerd op dezelfde historische correlatie tussen deze posities en de goudprijs in die periode, is het niet onredelijk om aan te nemen dat goud nog eens $400 per ounce zou kunnen stijgen vanaf de huidige niveaus. Hoewel berekeningen op basis van historische gegevens schattingen voor de toekomst kunnen opleveren, hoeven dergelijke schattingen niet noodzakelijkerwijs werkelijkheid te worden.

Goudprijs – Nominaal vs. CPI-gecorrigeerd

Goudprijs – Nominaal vs. CPI-gecorrigeerd

Bron: VanEck, Bloomberg. Gegevens per 31 maart 2024. Opmerking: Het hoogste punt binnen de maand in januari 1980 van $ 815 (in nominale termen) zou gelijk zijn aan ongeveer $ 2.819 in dollars van vandaag (2024).

Dat vereist natuurlijk de voortdurende steun van de huidige drijvende krachten achter de vraag – met name vanuit de officiële sector. Centrale banken hebben zich de afgelopen twee jaar ontpopt als een belangrijke aanjager van de goudprijs. Ze lijken een trend van goud kopen op de langere termijn te volgen. De nettoaankopen van goud door de centrale banken in het eerste kwartaal van 2024 (290 ton) vertegenwoordigden het hoogste kwartaalcijfer sinds 2000, en was 69% hoger dan het kwartaalgemiddelde over de laatste 5 jaar van 171 ton, wat de groeiende interesse van de banken in goud aantoont, ondanks de sterke opmars van goud tijdens de periode.Het is echter nog een beetje te vroeg om in te schatten hoe prijsgevoelig deze aankopen kunnen zijn en of verdere stijgingen van de goudprijs de vraag vanuit deze sector zouden kunnen temperen. Goud heeft dit jaar tot nu toe een indrukwekkende rally gehad. Het zou ons niet verbazen als goud een beetje zou terugvallen en een consolidatiefase zou ingaan op een lager niveau dan nu, maar nog steeds ruim boven $2.000, voordat het aan de volgende etappe van zijn opmars begint.

Mijnbouwbedrijven winnen terrein terug

Als we het hebben over pieken…, dan hebben de goudmijnbedrijven de afgelopen maanden zeker wat terrein gewonnen, maar ze zijn nog steeds niet in de buurt van hun recordhoogten. Na een zeer sterke maart bleven de NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)6 en de MVIS Global Juniors Gold Miners Index (MVGDXJTR)7 het in de maand april aanzienlijk beter doen dan goud, met respectievelijk een stijging van 6,11% en 6,28%. GDMNTR sloot op 30 april op 1.164,30, vergeleken met het hoogste punt in september 2011 van 1971,01, toen goud werd verhandeld tegen ongeveer $1.800 per ounce. Dit suggereert dat er nog veel ruimte is voor goudaandelen als ze hun rol als hefboomwerking op de goudprijs op de goudprijs terugwinnen. Onze verwachtingen van een herwaardering van de sector worden niet alleen ondersteund door de aanhoudende sterkte van de goudprijs, maar zijn ook verankerd in de over het algemeen solide fundamentals van bedrijven. Wij zijn bemoedigd door de financiële en bedrijfsresultaten die goudbedrijven voor het eerste kwartaal van 2024 hebben gerapporteerd, die tot nu toe grotendeels in lijn lijken te zijn met de verwachtingen voor de groep.

Relatieve Prijsverhouding – Goudmijnwerkers vs. Goud (sep-2011 en aug-2020 tot apr-2024)

Relatieve Prijsverhouding – Goudmijnwerkers vs. Goud (sep-2011 en aug-2020 tot apr-2024)

Bron: FactSet, Bloomberg, VanEck. Gegevens per april 2024.

Als u meer inzichten over Beleggen in goud wilt ontvangen, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief..

Alle wegingen van bedrijven, sectoren en subsectoren per 31 maart 2024, tenzij anders aangegeven.

* Trends in de vraag naar goud in Q1 2024.

 Centrale Banken - World Gold Council.

1 De S&P 500 Index wordt algemeen beschouwd als de beste graadmeter voor Amerikaanse large-cap aandelen. De index is een voor free-float gecorrigeerde marktkapitalisatiegewogen index van 500 toonaangevende Amerikaanse bedrijven uit alle marktsectoren, waaronder informatietechnologie, telecommunicatiediensten, nutsbedrijven, energie, materialen, industrie, onroerend goed, financiële instellingen, gezondheidszorg, luxegoederen en -diensten en consumptiegoederen.

2 NASDAQ Composite Index is een marktkapitalisatiegewogen index van meer dan 2.500 aandelen die genoteerd staan op de Nasdaq-beurs.

3 De U.S. Dollar Index meet de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mand met buitenlandse valuta's, vaak een mand met valuta's van Amerikaanse handelspartners genoemd.

4 De University of Michigan Consumer Sentiment Index is een maandelijks onderzoek naar het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten, uitgevoerd door de University of Michigan.

5 Core Personal Consumption Expenditures Index is een prijsindex die bijhoudt hoeveel consumenten uitgeven aan goederen en diensten. Het wordt vaak gebruikt om de inflatie te meten.

6 NYSE Arca Gold Miners Index is een servicemerk van ICE Data Indices, LLC of aan ICE Data Indices, LLC gelieerde ondernemingen ('ICE Data') en is in licentie genomen door VanEck UCITS ETF plc. (het "Fonds") in verband met VanEck Gold Miners UCITS ETF (het "Subfonds"). Noch het fonds, noch het subfonds worden gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door ICE Data. ICE Data doet geen uitspraken over en geeft geen garanties met betrekking tot het fonds, het subfonds of het vermogen van de NYSE Arca Gold Miners Index om het rendement van de algemene aandelenmarkt te volgen. ICE DATA GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GERELATEERD AAN DE NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL IS ICE DATA AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, BIJKOMENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF GEDERFDE WINSTEN), ZELFS NIET ALS ICE DATA IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ICE Data Indices, LLC en zijn gelieerde ondernemingen ('ICE Data'), hun indices en de daaraan gerelateerde informatie, de naam 'ICE Data' en de aan deze onderneming gerelateerde handelsmerken zijn intellectueel eigendom van en in licentie gegeven door ICE Data, en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt, of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICE Data. Het fonds is niet doorgegeven op grond van zijn rechtmatigheid of geschiktheid en wordt niet gereglementeerd, uitgegeven, goedgekeurd, verkocht, gegarandeerd of aangeprezen door ICE Data.

7 MVIS®️ Global Junior Gold Miners Index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH (een volledige dochtermaatschappij van VanEck Associates Corporation). MVIS heeft Solactive AG gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. Solactive AG doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH ('MarketVector') heeft Solactive AG geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index. De VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door MarketVector. MarketVector doet geen uitspraken over de wenselijkheid om in het fonds te beleggen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de UCITS en het essentiële-informatiedocument voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt. Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten.

De informatie is alleen bedoeld om algemene en voorlopige informatie aan beleggers te verstrekken en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies VanEck (Europe) GmbH en hun geassocieerde en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige investerings-, desinvesterings- of retentiebeslissing die de investeerder op basis van deze informatie neemt. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in dit artikel kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Er kunnen broker- of transactiekosten in rekening worden gebracht.

Alle rendementsinformatie is gebaseerd op historische gegevens en voorspelt geen toekomstige rendementen. beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH