Skip directly to Accessibility Notice
Picture of Gabor Gurbacs

Gabor Gurbacs — Director, Digital Assets Strategy

Over Gabor Gurbacs

Gabor Gurbacs is pionier op het gebied van digital assets. Hij speelde een prominente rol bij de ontwikkeling van de eerste standaardindices voor digital assets. Gabor is een erkend expert op het gebied van beleggen in digital assets en overlegt regelmatig met toezichthouders binnen en buiten de VS over marktstructuren. Hij besteedt veel tijd aan het onderzoeken en beheren van beleggingskansen voor digital assets die zijn gerelateerd aan fonds-, bewarings-, beurs-, gegevens- en andere systemen voor digital assets.