Waterstof ETF

ISIN: IE00BMDH1538

 • Waterstof ETF geeft blootstelling aan zeer snel groeiende sector.
 • Een nieuwe technologie die wordt ondersteund door overheden over de hele wereld.
 • De ETF wordt elk kwartaal herzien, zodat automatisch de nieuwste waterstofaandelen worden opgenomen.
 • Lage jaarlijkse kosten (0,55% all-in).
 • Risicospreiding over 25 bedrijven.

Risico: U kunt geld verliezen tot uw volledige inleg vanwege opkomende markten en beleggen in kleinere bedrijven risico, zoals beschreven in de belangrijkste risicofactoren, EBI en prospectus.

Met een waterstof ETF investeren in de energiebron van de toekomst?

Vanwege de wereldwijde opwarming van het klimaat streven regeringen over de hele wereld naar een CO₂-vrije toekomst. Waterstof wordt daarbij gezien als een deel van de oplossing, als een schone energiebron voor de toekomst. Met onze waterstof ETF, de VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF, kunt u beleggen in waterstofaandelen en profiteren van deze trend.

Waterstof kan worden gewonnen uit water en draagt, indien geproduceerd met hernieuwbare energie, niet bij aan de CO₂-uitstoot in de atmosfeer. Bovendien is waterstof dankzij zijn hoge energiedichtheid geschikter voor het aandrijven van bijzonder zware objecten, zoals vliegtuigen en schepen, dan elektrische batterijen.

Waterstof aandelen ETF: investeren in de energiebron van de toekomst?

Waterstof wordt steeds meer gezien als de energiebron van de toekomst. Er zijn 680 grote projectvoorstellen ter waarde van $ 240 miljard. Echter, slechts bij 10% (ter waarde van $ 22 miljard) is het tot een definitieve investeringsbeslissing gekomen. Terwijl Europa het voortouw neemt in voorgestelde projecten (~30%), loopt China iets voor wat betreft de daadwerkelijke inzet van elektrolyzers (200 MW). Japan en Zuid-Korea nemen het voortouw op het gebied van brandstofcellen (meer dan de helft van de wereldwijde productiecapaciteit van 11 GW).1

Met het oog op 2050, het jaar waarin veel grote economieën CO₂-neutraal willen zijn, voorspellen toonaangevende adviesbureaus dat waterstof in tal van toepassingen een belangrijke rol zal spelen. Voorbeelden daarvan zijn bussen, schepen, stroombuffers, industriële verwarming, verwarming van gebouwen, staalproductie, enz2. Naarmate windturbines en zonnecellen meer worden toegepast, komt er meer goedkope hernieuwbare energie beschikbaar om de elektrolytische cellen aan te drijven die nodig zijn voor de productie van waterstof.

Waterstof als energiebron is nog volop in ontwikkeling. Er moeten nog veel technische en infrastructurele hindernissen worden overwonnen. Er is geen garantie dat de voorspelde groei daadwerkelijk plaatsvindt.

1 Bron: Hydrogen Council, Hydrogen Insights, Datum: 20 September 2022.

2 Bron: Hydrogen Council, Hydrogen for Net-Zero, Datum: November 2021.

Waterstof ETF profiteert van toepassingen in diverse sectoren

Er zijn inmiddels al heel wat innovatieve waterstofinitiatieven gerealiseerd of in ontwikkeling.

Beleggen in een waterstof ETF

Via de VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF krijgt u toegang tot de innovatieve waterstofbedrijven die cruciale bijdragen leveren aan de ontwikkeling van de waterstofeconomie. Deze waterstof-ETF belegt wereldwijd in bedrijven die ten minste 50% (25% voor de bestaande posities) van hun omzet halen uit waterstofprojecten of die het potentieel hebben om dit op termijn te bereiken. De ETF belegt ook in belangrijke spelers in het waterstofecosysteem, waaronder producenten van industriële gassen en brandstofcellen. De waterstofindex waarop de ETF is gebaseerd, wordt elk kwartaal herzien, zodat u ook blootstelling verkrijgt aan nieuwe bedrijven die bijdragen aan de zich snel ontwikkelende waterstofeconomie.

De ETF omvat de volgende delen van het ecosysteem:

Ten minste twintig landen, die samen rond de 70% van het wereldwijde bbp vertegenwoordigen, willen waterstofstrategieën inzetten bij hun plannen om te komen tot een CO₂-vrije economie.3 Voorbeelden van pure-play waterstofaandelen zijn Nikola, Plug Power, Ballard Power Systems, Nel, PowerCell Sweden, ITM Power en AFC Energy.

Hydrogen: Rising fast in the global energy mix. Edison. Per december 2020.

Risico: beleggers moeten zich verdiepen in de risico's voordat ze gaan beleggen. Raadpleeg de sectie over risicofactoren op deze website.

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

ISIN: IE00BMDH1538


 • Pioniers van de waterstofeconomie
 • Risicospreiding over bedrijven en subsectoren
 • Wereldwijd beleggingsuniversum
 • Lage jaarlijkse kosten (0,55% all-in)
Risk indication: 7 out of 7

Belangrijkste risicofactoren

Icon

Dit risico doet zich voor wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer een markt illiquide is, kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of redelijke koers, of om een positie überhaupt te initiëren of te liquideren.

Raadpleeg de sectie over risicofactoren in het prospectus van het desbetreffende fonds op www.vaneck.com.

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs

Waarom ETFs van VanEck?

 • Al sinds onze oprichting in 1955 lopen we continu voorop in innovatie en bieden u toegang tot nieuwe beleggingskansen, zoals goudfondsen, opkomende-marktfondsen en ETFs.
 • Wij zijn een private onderneming, waardoor we ons kunnen richten op de langetermijnbelangen van onze klanten.
 • Onze ETFs zijn transparant: de onderliggende effecten worden daadwerkelijk gekocht (geen synthetische replicatie). De effecten worden niet uitgeleend.*
* Dit geldt alleen voor de Europese ETFs van VanEck.
click-to-view-youtube-video
Neem contact met ons op voor meer informatie: