nl nl false false

VanEck Polygon ETN

  • Grootste oplossing voor Ethereum-schaling
  • Toonaangevend in consolidatie
  • Als een ETF verhandelbaar op gereguleerde aandelenbeurzen
  • Volledig met onderpand gedekt
  • Total Expense Ratio: 1,5%
VPOL

ETN-details

ETN-details

Basisticker: VPOL
ISIN: DE000A3GV1U5copy-icon
TER: 1,50%
AUM: $2,2 Mln (per 23-07-2024)

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico: u kunt uw geld verliezen tot de volledige inleg vanwege de extreme volatiliteit van deze beleggingscategorie, de Belangrijkste risicofactoren die hieronder worden beschreven en aanvullende risico's die worden beschreven in het verkoopprospectus.

Polygon: een onvoorstelbaar groeiverhaal

Al in 2017, slechts twee jaar na de lancering van Ethereum, zagen 4 visionaire computerwetenschappers de noodzaak van een oplossing voor het verhogen van het aantal transacties op Ethereum. Op dit moment is het platform Polygon wereldwijd de nummer 1 oplossing voor Ethereum-scaling, met 100 medewerkers, waarvan 80% software-engineers.

Wat maakt Polygon zo bijzonder?

Polygon heeft zijn fenomenale verhoging in marktkapitalisatie te danken aan een uitzonderlijke combinatie van sterke punten.

Icon

De grootste oplossing voor Ethereum-schaling

Oplossingen voor Ethereum-schaling ('rollups') bestaan uit verschillende technologieën, waaronder Optimistic Rollups, ZK Rollups, state channels, betaalkanalen, commit-chains en sidechains. Met name ZK Rollups zijn volgens Ethereum-oprichter Vitalik Buterin veelbelovend, maar deze zijn belemmerd door lange ontwikkelingstijden en de technologische uitdagingen van het decentraliseren van een dermate complex compressiesysteem. Terwijl ZK Rollups verder zijn ontwikkeld, heeft Polygon twee overnames gedaan (Hermez en Mir) en beschikt het nu over het breedste netwerk van layer-2-rollups.

Icon

Toonaangevend in consolidatie

Polygon beseft heel goed dat het in extreem competitieve sectoren als de cryptocurrency en blockchain markt essentieel is om zich bij de juiste partij aan te sluiten, en heeft een reserve van maar liefst USD 1 miljard gecreëerd om overnames te kunnen financieren. Het bedrijf heeft onlangs Mir Protocol en Hermez Network overgenomen, twee marktleiders op het gebied van ontwikkeling van software voor consensus op basis van Zero-Knowledge proof (ZKP).

Icon

Het voorkeursplatform voor de blockchainoplossingen van Ernst & Young

Op 14 september 2021 kondigde Ernst & Young, een van de grote vier accountingkantoren, aan dat het het Polygon-protocol en -framework gebruikt om EY-blockchainoplossingen in het publieke Ethereum-blockchainecosysteem toe te passen. Paul Brody, Global Blockchain Leader bij EY, merkte op dat Polygon "een krachtige verzameling hulpmiddelen voor het schalen van transacties voor klanten, en een snellere roadmap voor integratie op het publieke Ethereum-netwerk biedt”.

Bron: EY.

Icon

Voortrekker in een baanbrekend ZK-validatiemechanisme

Polygon zet de toon door het innovatieve ZK-consensusmechanisme (Zero Knowledge) te ontwikkelen. Het ZK-consensus mechanisme is een van de meest veelbelovende mogelijkheden voor het oplossen van het “blockchain trilemma” van het gelijktijdig optimaliseren van de schaalbaarheid, veiligheid en decentralisatie. Het komt erop neer dat ZK-bewijzen de wiskundige ruggengraat vormen van een gegevenscompressietechniek door mogelijk te maken dat off-chain transacties worden opgeslagen op de blockchain zonder dat de onderliggende gegevens ruimte innemen.

Sterke adaptatiecijfers

Welke meetmethode u ook gebruikt, de adaptatie van Polygon is uitmuntend.

Polygon-prestaties

De VanEck Polygon ETN is gebaseerd op de MarketVector Polygon VWAP Close Index en volgt nauwgezet de koers van Polygon.

x
x

Bron: VanEck, MarketVector. De vermelde resultaten hebben betrekking op het verleden. Deze vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Toekomstige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de huidige rendementen. Beleggingsrendementen fluctueren. Daardoor kunnen de aandelen van de belegger bij terugkoop meer of minder waard zijn dan de oorspronkelijke inleg.

Belangrijkste risicofactoren

Hoewel digitale assets momenteel volop in de belangstelling staan, vormen ze een zeer riskante belegging. Hieronder vindt u de risicofactoren die in acht moeten worden genomen voordat u gaat beleggen.

Icon

De handelskoersen van veel digitale assets waren in de afgelopen tijd extreem volatiel en het is goed mogelijk dat dit zo blijft. Het is nog geen tien jaar geleden dat digitale assets werden geïntroduceerd en in veel rechtsgebieden is de regelgeving nog steeds onduidelijk. De waarde van digitale assets is niet alleen afhankelijk van het gunstig blijven die regelgeving, maar ook van technologische mogelijkheden, de ontwikkeling van protocolnetwerken, concurrentie van andere netwerken voor digitale assets, en van vorken. De volatiliteit kan fors worden versterkt door transacties van speculatieve beleggers, hedgefondsen en andere grote beleggers. U kunt verlies lijden wanneer u uw Aandelen moet verkopen op een moment dat de koers van de onderliggende digitale asset lager is dan toen u de Aandelen kocht. Ook wanneer u uw Aandelen voor de lange termijn aanhoudt, kan het zijn dat deze nooit winst genereren.

Icon

Als de valuta van het Product afwijkt van de valuta waarmee u belegt, is uw eindrendement mede afhankelijk van de wisselkoers tussen uw beleggingsvaluta en de valuta van het Product.

Icon

Handelsplatformen en -systemen die door marktdeelnemers worden gebruikt om in MATIC te handelen, kunnen worden gehackt, wat kan leiden tot verlies van MATIC.

Neem contact met ons op voor meer informatie: