nl nl false false

Smart Contract Leaders ETN

VanEck Smart Contract Leaders ETN

  • Unieke blootstelling aan de technologie voor smart contracts
  • Focus op diversificatie, om risico's te verkleinen en de kans op het opnemen van toekomstige winnaars te vergroten
  • Als een ETF verhandelbaar op gereguleerde aandelenbeurzen
  • Volledig met onderpand gedekt

ETF-details

ETF-details

Basisticker: VSMA
ISIN: DE000A3GXNT4copy-icon
TER: 1,50%
AUM: $2,2 Mln (per 12-07-2024)

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico: u kunt uw geld verliezen tot de volledige inleg vanwege de extreme volatiliteit van deze beleggingscategorie, de Belangrijkste risicofactoren die hieronder worden beschreven en aanvullende risico's die worden beschreven in het verkoopprospectus.

Smart Contract ETNs: beleggen in de digitale financiële toekomst

Op welke manier kunt u beleggen in digital assets? Bijvoorbeeld via een portefeuille van toonaangevende smart contract platforms.  Smart contract platforms concurreren met de traditionele, financiële wereld en maken mogelijk tussenpersonen overbodig. Onze VanEck Smart Contract Leaders ETN biedt een rechtstreekse manier om te beleggen in het overkoepelende thema, zonder het risico dat u slechts in één platform belegt1.1Zie de risico's aan het eind van deze pagina

Onze Smart Contract Leaders ETN belegt in een mandje van toonaangevende smart contracts

De ETN biedt blootstelling aan een groot aantal platforms en gaat daarmee verder dan de traditionele leider Ethereum (zie hieronder, inclusief gesimuleerde beleggingsprestaties sinds 2019)

x
x

Bron: VanEck, MarketVector. De vermelde resultaten hebben betrekking op het verleden. Deze vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Toekomstige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de huidige rendementen. Beleggingsrendementen fluctueren. Daardoor kunnen de stukken van de belegger bij terugkoop meer of minder waard zijn dan de oorspronkelijke inleg. De rendementen van een index zijn niet illustratief voor de rendementen van de ETN. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in de index beleggen. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd.

Digitale assets: geen tussenpersoon meer nodig

Blockchaintechnologie zorgt ervoor dat er geen tussenpersoon meer nodig is, zoals banken, hypotheekverstrekkers en verzekeraars, door middel van zogenaamde smart contracts. Alhoewel dit nog in de kinderschoenen staat, groeit de digitale financiële wereld snel. Toch is de strijd nog lang niet gestreden. Daarom belegt onze ETN in een dynamisch mandje van toonaangevende bedrijven.

De grootste en meest liquide smart contract cryptovaluta

De VanEck Smart Contract Leaders ETN volgt de koersen van de onderliggende cryptovaluta van toonaangevende platforms. Het bevat momenteel de volgende posities:


VanEck Smart Contract Leaders ETN

Gegevens per 25 april 2022.

Dynamisch selectieproces op basis van marktkapitalisatie, liquiditeit en beschikbaarheid (bij custody-partners, market makers en beurzen).

Dynamische herweging op kwartaalsbasis om altijd zicht te houden op winnaars.

Alle beleggingen moeten genoteerd zijn aan ten minste een van de top 15 beurzen, zoals gerangschikt door de Exchange Benchmark van CryptoCompare.

Belangrijkste risicofactoren

Icon

De handelskoersen van veel digitale assets waren in de afgelopen tijd extreem volatiel en het is goed mogelijk dat dit zo blijft. Het is nog geen tien jaar geleden dat digitale assets werden geïntroduceerd en in veel rechtsgebieden is de regelgeving nog steeds onduidelijk. De waarde van digitale assets is niet alleen afhankelijk van het gunstig blijven van die regelgeving, maar ook van technologische mogelijkheden, de ontwikkeling van protocolnetwerken, concurrentie van andere netwerken voor digitale assets en van vorken. De volatiliteit kan fors worden versterkt door transacties van speculatieve beleggers, hedgefondsen en andere grote beleggers. U kunt verlies lijden wanneer u uw Aandelen moet verkopen op een moment dat de koers van de onderliggende digitale asset lager is dan toen u de Aandelen kocht. Ook wanneer u uw Aandelen voor de lange termijn aanhoudt, kan het zijn dat deze nooit winst genereren.

Icon

Als de valuta van het Product afwijkt van de valuta waarmee u belegt, is uw eindrendement mede afhankelijk van de wisselkoers tussen uw beleggingsvaluta en de valuta van het Product.

Icon

Handelsplatformen en -systemen die door marktdeelnemers worden gebruikt om in indexcomponenten te handelen, kunnen worden gehackt, wat kan leiden tot verlies van indexcomponenten.

Beleggers kunnen de volledige inleg verliezen. Het product omvat geen kapitaalbescherming tegen marktrisico's. Het is mogelijk dat de uitgever aan het einde van de termijn de uiteindelijke terugkoopsom niet kan voldoen.

Neem contact met ons op voor meer informatie: