World ETF

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF
ISIN: NL0010408704

 • World ETF
 • Gericht op financieel rendement en positieve bijdrage aan milieu en maatschappij
 • Beleggen op basis van Global Compact-principes van de VN
 • Hoge mate van diversificatie:
 • Gelijkgewogen allocatie per aandeel
 • Maximumallocatie per regio (40%)
 • Wereldwijde spreiding

Risico: U kunt geld verliezen tot uw volledige inleg vanwege valuta- en aandelenmarktrisico zoals beschreven in de belangrijkste risicofactoren, EBI en prospectus.

Video

Duurzaam beleggen neemt een hoge vlucht. Lies Oudemans geeft de belangrijkste overwegingen en geeft een introductie tot onze ETF
click-to-view-youtube-video

Beleggen met ESG criteria via VanEck World ETF

Veertig jaar lang had de wereld vooral oog voor financiële rendementen. Maar daar begint nu verandering in te komen. Beleggers letten tegenwoordig niet alleen op financieel rendement, maar ook op milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Via duurzaam beleggen willen zij bijdragen aan een betere wereld, de klimaatcrisis bedwingen en maatschappelijke problemen oplossen. Bovendien willen zij deze doelen bereiken zonder dat dat ten koste gaat van de rendementen op hun beleggingen.

De VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF biedt een eenvoudige manier om aan deze wens tegemoet te komen. De World ETF belegt in duurzame aandelen: de grootste bedrijven ter wereld, waarbij bedrijven die de principes van de Verengde Naties voor verantwoordelijk ondernemen niet naleven, worden uitgesloten. De bedrijven worden gescreend op strikte duurzaamheidscriteria zoals vastgesteld door onze onafhankelijke onderzoekspartner Vigeo Eiris.

VanEck Sustainable World ETF heeft in het verleden sterke rendementen gegenereerd

x
x
swipe
1 maand 3 maanden YTD 1 jaar 3 Jaar
(op jaarbasis)
5 Jaar
(op jaarbasis)
Solactive Sustainable World Total Return Index 27% 24% 832% 1062% 1138% 802%

Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

Bron: VanEck. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in de index beleggen. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De rendementen van het fonds zijn niet gelijk aan de rendementen van de index. Onder aan deze pagina vindt u belangrijke informatie over deze index.

ETF gebaseerd op VN richtlijnen m.b.t. duurzaam beleggen

Twintig jaar geleden heeft de VN bedrijven opgeroepen om te werken aan een betere wereld. Sindsdien hebben meer dan 12.000 bedrijven uit meer dan 160 landen hieraan gehoor gegeven. Onze duurzame ETF belegt uitsluitend in bedrijven die voldoen aan de principes van het Global Compact van de VN op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Hieronder vindt u een overzicht van deze principes:

 • Principe 1: Bedrijven dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten te steunen en te respecteren.
 • Principe 2: Bedrijven dienen zich ervan te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan het schenden van mensenrechten.

Bron: UN Global Compact.

Uitsluitingen van World ETF

Om duurzaam te beleggen heeft VanEck een strikt screeningproces ontwikkeld dat verder gaat dan dat voor andere ETFs. Op basis van informatie van Vigeo Eiris, onderzoeksprovider op het gebied van duurzaamheid, sluiten wij bedrijven uit die niet aan onze strenge normen voldoen. Onze duurzame ETF belegt bijvoorbeeld niet in bedrijven die chemische probleemstoffen produceren, of die het niet zo nauw nemen met dierenwelzijn. Hieronder vindt u onze volledige lijst met uitsluitingen:

World ETF van hoge kwaliteit

Bij het samenstellen van onze ETFs geven we prioriteit aan het beperken van risico's. Onze duurzame ETF, de VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF, vormt daar geen uitzondering op. Op de volgende drie manieren proberen we de vermijdbare risico's met betrekking tot aandelenmarkten en ETF-samenstelling zo veel mogelijk te beperken:

Het is een onontkoombaar gegeven dat aandelenindices worden gedomineerd door de grootste bedrijven. Dat brengt met zich mee dat deze bedrijven vaak ook het hoogst zijn gewaardeerd. De huidige techaandelen zijn daar een perfect voorbeeld van. Door te werken met een gelijkgewogen index, reduceren wij de blootstelling aan de grootste bedrijven. In deze context betekent dit dat we onze World ETF daarmee indekken tegen het risico op plotselinge waardedalingen.

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

ISIN: NL0010408704


 • Wereldwijde diversificatie over 250 aandelen
 • Uitgebreide duurzaamheidsscreening
 • Kostenratio 0,2% p.j.
 • Gelijkgewogen
Risk indication: 4 out of 7

Belangrijkste risicofactoren

Icon

De waarde van een belegging kan nadelig worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. De koers van de euro kan stijgen ten opzichte van de valuta van de belegging.

Raadpleeg de sectie over risicofactoren in het prospectus van het desbetreffende fonds op www.vaneck.com.

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs

Waarom ETFs van VanEck?

 • Al sinds onze oprichting in 1955 lopen we continu voorop in innovatie en bieden u toegang tot nieuwe beleggingskansen, zoals goudfondsen, opkomende-marktfondsen en ETFs.
 • Wij zijn een private onderneming, waardoor we ons kunnen richten op de langetermijnbelangen van onze klanten.
 • Onze ETFs zijn transparant: de onderliggende effecten worden daadwerkelijk gekocht (geen synthetische replicatie). De effecten worden niet uitgeleend.*
* Dit geldt alleen voor de Europese ETFs van VanEck.
click-to-view-youtube-video
Neem contact met ons op voor meer informatie: