Akcje nieruchomości

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

  • 100 akcji nieruchomości
  • Zdywersyfikowanych globalnie: 40 z Ameryki Północnej, 30 z regionu Azji i Pacyfiku oraz 30 z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
  • Dywersyfikacja na sektory nieruchomości
  • Wskaźnik kosztów całkowitych w wysokości jedynie 0,25%, obecnie jeden z najniższych tego rodzaju
  • Wagi skorygowane o wskaźnik ESG

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: TRET
ISIN: NL0009690239
TER: 0,25%
AUM: €253,8 Mln (na dzień 23-05-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 8

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na ryzyko rynku kapitałowego czy ryzyko koncentracji branżowej, które zostały opisane w kluczowych czynnikach ryzyka ,kluczowych informacjach dla inwestorów i w prospekciesprzedaży.

Czym jest akcja nieruchomości?

Akcja nieruchomości to udział w spółce, która jest właścicielem, deweloperem lub zarządcą nieruchomości. Inwestując w akcje nieruchomości, inwestorzy dostarczają kapitał wykorzystywany do działań deweloperskich lub zarządzania budynkami, który tym samym wspiera gospodarkę poprzez sklepy, biura i magazyny, a także zapewnia osobom fizycznym domy, w których mogą mieszkać. Akcje i fundusze nieruchomości umożliwiają inwestorom inwestowanie w zdywersyfikowany portfel nieruchomości – nawet w przypadku niewielkich inwestycji.

Pięć zalet akcji nieruchomości

Akcje nieruchomości zapewniają liczne zalety w porównaniu z inwestowaniem bezpośrednio w fizyczne nieruchomości:

Jakie są ryzyka akcji nieruchomości?

Rozróżniamy pięć głównych ryzyk, które inwestorzy powinni wziąć pod uwagę:

Icon

Inwestycja w nieruchomości to inwestycja w jeden sektor. Losy sektora nieruchomości mogą zależeć od konkretnych zdarzeń (gospodarczych, politycznych, demograficznych). Dlatego zalecamy, aby inwestycja w akcje nieruchomości stanowiła element większego portfela.

Icon

Akcja nieruchomości może być denominowana w innej walucie niż waluta inwestora. W razie deprecjacji tej waluty zmniejszy się też kapitał inwestora.

Icon

Inwestycje w nieruchomości są zwykle częściowo finansowane długiem. Wzrost stóp procentowych powoduje zwiększenie kosztów finansowania i zmniejszenie zysków.

Icon

Zmiany klimatu politycznego wynikające z przekształceń politycznych, niepokojów społecznych, zamieszek, wojny (domowej) lub terroryzmu mogą, na przykład, stanowić ryzyko dla spółki.

Icon

Siła nabywcza zainwestowanych środków, a tym samym wartość inwestycji, może zmaleć w wyniku deprecjacji waluty.

Jakie są rodzaje akcji nieruchomości?

Rozróżniamy następujące rodzaje akcji nieruchomości:

Inwestowanie w akcje nieruchomości za pośrednictwem Real Estate ETF

Dla wielu inwestorów indywidualnych wybór odpowiednich akcji nieruchomości nie jest oczywisty. W takich przypadkach fundusz nieruchomości to wygodna alternatywa. VanEck Global Real Estate UCITS ETF inwestuje w sto najbardziej płynnych akcji nieruchomości na świecie.

x
x
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: