Akcje nieruchomości

ISIN: NL0009690239

 • Akcje nieruchomości to udziały w spółkach, które są właścicielami lub zarządcami nieruchomości.
 • Akcje nieruchomości pozwalają inwestorom indywidualnym w przystępny sposób zdywersyfikować ekspozycję na nieruchomości.
 • VanEck Global Real Estate UCITS ETF umożliwia inwestycję w 100 akcji nieruchomości w jednej transakcji kupna.

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na ryzyko rynku kapitałowego czy ryzyko koncentracji branżowej, które zostały opisane w kluczowych czynnikach ryzyka ,kluczowych informacjach dla inwestorów i w prospekciesprzedaży.

Czym jest akcja nieruchomości?

Akcja nieruchomości to udział w spółce, która jest właścicielem, deweloperem lub zarządcą nieruchomości. Inwestując w akcje nieruchomości, inwestorzy dostarczają kapitał wykorzystywany do działań deweloperskich lub zarządzania budynkami, który tym samym wspiera gospodarkę poprzez sklepy, biura i magazyny, a także zapewnia osobom fizycznym domy, w których mogą mieszkać. Akcje i fundusze nieruchomości umożliwiają inwestorom inwestowanie w zdywersyfikowany portfel nieruchomości – nawet w przypadku niewielkich inwestycji.

Pięć zalet akcji nieruchomości

Akcje nieruchomości zapewniają liczne zalety w porównaniu z inwestowaniem bezpośrednio w fizyczne nieruchomości:

Jakie są ryzyka akcji nieruchomości?

Rozróżniamy pięć głównych ryzyk, które inwestorzy powinni wziąć pod uwagę:

Icon

Inwestycja w nieruchomości to inwestycja w jeden sektor. Losy sektora nieruchomości mogą zależeć od konkretnych zdarzeń (gospodarczych, politycznych, demograficznych). Dlatego zalecamy, aby inwestycja w akcje nieruchomości stanowiła element większego portfela.

Więcej informacji na temat ryzyk można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com.

Jakie są rodzaje akcji nieruchomości?

Rozróżniamy następujące rodzaje akcji nieruchomości:

Inwestowanie w akcje nieruchomości za pośrednictwem Real Estate ETF

Dla wielu inwestorów indywidualnych wybór odpowiednich akcji nieruchomości nie jest oczywisty. W takich przypadkach fundusz nieruchomości to wygodna alternatywa. VanEck Global Real Estate UCITS ETF inwestuje w sto najbardziej płynnych akcji nieruchomości na świecie.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

ISIN: NL0009690239


 • 100 akcji nieruchomości
 • Zdywersyfikowanych globalnie: 40 z Ameryki Północnej, 30 z regionu Azji i Pacyfiku oraz 30 z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
 • Dywersyfikacja na sektory nieruchomości
 • Wskaźnik kosztów całkowitych w wysokości jedynie 0,25%, obecnie jeden z najniższych tego rodzaju
 • Wagi skorygowane o wskaźnik ESG

Risk indication: 4 out of 7

Niższe ryzyko: Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko: Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie

x
x

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF VanEck?

 • Od momentu powstania w 1955 r. nieustannie pozostajemy pionierami innowacji, dając inwestorom dostęp do nowych możliwości, takich jak fundusze złota, fundusze rynków wschodzących i ETF-y.
 • Jesteśmy podmiotem prywatnym, co pozwala nam skupić się na długofalowych interesach naszych klientów.
 • Nasze ETF-y są transparentne: nabywają bazowe papiery wartościowe (brak replikacji syntetycznej). Papiery wartościowe nie podlegają wypożyczeniu.*
* Dotyczy to tylko europejskich funduszy ETF VanEck.
click-to-view-youtube-video
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: