pl pl false false

Nota informacyjna

Właścicielami tej strony internetowej są VanEck Asset Management B.V. (zarządzający funduszami UCITS) oraz VanEck (Europe) GmbH (wyznaczony dystrybutor).

VanEck Asset Management B.V.

Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam
Holandia
Tel.: +31 (0)20-719 5100
Adres e-mail: EMEASales@vaneck.com

VanEck Asset Management B.V. jest wpisany do rejestru Holenderskiej Izby Handlowej pod nr. 34314095 i podlega nadzorowi Holenderskiego Urzędu ds. Rynków Finansowych (AFM). Numer identyfikacji podatkowej VanEck Asset Management B.V.: NL819977184B01.

Kapitał zakładowy: 18 013,00 EUR
Zarząd: Gijsbert Koning, Martijn Rozemuller

VanEck (Europe) GmbH

Kreuznacher Str. 30
60486 Frankfurt am Main
Niemcy
Tel.: +49 (0) 69-4056 695-0
Adres e-mail: EMEASales@vaneck.com

VanEck (Europe) GmbH jest wpisany do rejestru handlowego Sądu Rejonowego we Frankfurcie nad Menem pod nr. HRB 85306 i podlega nadzorowi niemieckiego Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (BaFin). Numer identyfikacji podatkowej VanEck (Europe) GmbH: DE265375740.

Kapitał zakładowy: 50 000,00 EUR
Prezes: Torsten Hunke