Polityka prywatności

Nasze zobowiązania wobec Ciebie

Firma VanEck jest mocno zaangażowana w ochronę prywatności i poufności Danych osobowych, które zostały nam powierzone. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności online dla klientów odnosi się do działalności Van Eck Associates Corporation, jej podmiotów zależnych i funduszy sponsorowanych lub zarządzanych przez VanEck (zwanych łącznie „VanEck”, „my” lub „nas”). Obejmuje ona przetwarzanie przez VanEck Danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową, naszych klientów, udziałowców, dostawców i innych osób, które nie są naszymi pracownikami. Przetwarzanie Danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową VanEck Asset Management B.V., podmiotu zależnego Van Eck Associates Corporation, reguluje odrębna polityka, do której dostęp można uzyskać pod adresem https://vanecketfs.nl/privacy.

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. W przypadku skorzystania z linku do którejkolwiek ze stron internetowych stron trzecich należy pamiętać, że strony te mają własne zasady ochrony prywatności i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zasady lub przetwarzanie Danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek Danych osobowych na takich stronach internetowych.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia nasze zobowiązanie wobec Ciebie.

1. Odpowiedzialność

Stosujemy surowe zasady i procedury regulujące sposób postępowania z Twoimi Danymi osobowymi. Każdy z naszych pracowników jest odpowiedzialny za poszanowanie i ochronę Danych osobowych, do których ma dostęp.

Nasze organy zarządzające nadzorują proces zarządzania prywatnością, w tym stosowanie polityki, rozstrzyganie sporów, działania edukacyjne, kanały komunikacji i raportowanie do Zarządu w sprawach dotyczących prywatności. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Kontakt.

2. Gromadzone przez nas Dane osobowe

Gromadzimy wyłącznie Dane osobowe, które uznamy za niezbędne do celów określonych w punkcie 2, Identyfikacja celu.

Gromadzimy:

 • Informacje przekazywane przez Ciebie: Dane osobowe, które nam przekazujesz na przykład podczas korzystania z formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych, w tym imię i nazwisko, adres e-mail i inne dane kontaktowe;
 • Nasza korespondencja: jeżeli skontaktujesz się z nami, zazwyczaj zachowamy zapis tej korespondencji;
 • Informacje o preferencjach marketingowych: szczegółowe informacje dotyczące Twoich preferencji marketingowych (np. preferencji dotyczących kanałów komunikacji) oraz informacje istotne dla wyboru odpowiednich produktów i usług do zaoferowania;
 • Informacje o urządzeniu: takie jak informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, aplikacjach, adresie IP, geolokalizacji, stanie zabezpieczeń i inne informacje o urządzeniu w celu poprawy jakości obsługi, komfortu użytkowania, ochrony przed oszustwami i zarządzania ryzykiem;
 • Korzystanie ze strony internetowej i kanałów komunikacji: szczegółowe informacje dotyczące Twoich wizyt na stronach internetowych oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia, w tym adres IP i nazwa domeny, wersja przeglądarki i system operacyjny, dane o ruchu, dane o lokalizacji, logi internetowe i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których uzyskujesz dostęp;
 • Informacje o śledzeniu wiadomości e-mail: VanEck lub nasi dostawcy usług mogą wykorzystywać pliki cookie, dzienniki serwerów webowych, sygnały nawigacyjne lub inne narzędzia elektroniczne w celu gromadzenia i kompilowania danych statystycznych i innych informacji niebędących danymi osobowymi, dotyczących wykorzystania przez Ciebie stron internetowych i usług świadczonych na tych stronach. Dodatkowe informacje na temat stosowania przez firmę VanEck plików cookie można znaleźć w punkcie Gromadzenie informacji za pomocą plików cookie i innych narzędzi. Nasze wiadomości e-mail mogą zawierać pojedynczy, unikalny dla danej kampanii „piksel / sygnał nawigacyjny”, który informuje nas o tym, czy nasz e-mail został otworzony, a w połączeniu z innymi technologiami weryfikuje kliknięcia linków w wiadomości e-mail. Możemy wykorzystywać te informacje do określonych celów, np. do ustalenia, które z naszych wiadomości e-mail są dla Ciebie bardziej interesujące, oraz do sprawdzenia, czy użytkownicy, którzy nie otwierają naszych wiadomości e-mail, chcą je nadal otrzymywać. Piksel zostanie usunięty po usunięciu wiadomości e-mail. Jeżeli nie życzysz sobie, aby piksel był pobierany na Twoje urządzenie, musisz zrezygnować z subskrypcji naszych wiadomości e-mail. Informacje te mogą obejmować dane osobowe;
 • Nagrania rozmów: możemy monitorować lub nagrywać przychodzące lub wychodzące rozmowy telefoniczne z Tobą w celu zapewnienia dokładności, bezpieczeństwa, jakości usług, w celach szkoleniowych oraz w celu rejestrowania naszej komunikacji. Jeżeli nie życzysz sobie, aby rozmowa z Tobą była nagrywana, masz inne możliwości kontaktu z nami, np. przez Internet lub pisemnie;
 • Informacje dotyczące zwalczania przestępczości i oszustw: informacje dotyczące Twojej sytuacji finansowej, zdolności kredytowej lub jakiejkolwiek działalności przestępczej lub oszukańczej przekazane nam przez Ciebie lub podmioty trzecie, w tym informacje, które pozwalają ustalić Twoją tożsamość, takie jak paszporty i inne dokumenty urzędowe; informacje o transakcjach, ratingi kredytowe z agencji informacji kredytowej lub centrów wymiany informacji; oszustwa, przestępstwa, podejrzane transakcje, wykazy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz listy sankcji, na których znajdują się Twoje dane;
 • Twoje transakcje i zasoby: szczegółowe informacje dotyczące dokonanych lub zainicjowanych przez Ciebie transakcji z nami lub posiadanych u nas zasobów oraz
 • Informacje ankietowe: możemy również poprosić Cię o wypełnienie ankiet, których używamy do celów badawczych. W takich okolicznościach gromadzimy informacje podane w wypełnionej ankiecie.

Strony internetowe VanEck nie są skierowane do dzieci poniżej 13. roku życia, zatem VanEck nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia. Jeżeli dowiemy się, że zgromadziliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe dziecka w wieku poniżej 13 lat bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy te informacje. Prosimy o stosowne wytyczne.

3. Cele, dla których wykorzystujemy Twoje Dane osobowe

Kiedy gromadzimy Twoje Dane osobowe, możemy je wykorzystywać lub ujawniać w następujących celach. Poniżej każdego celu podajemy „podstawę prawną”, która pozwala na takie wykorzystanie Twoich Danych osobowych. Wyjaśnienie zakresu „podstaw prawnych” można znaleźć w Załączniku B do niniejszego dokumentu.

 • Aby komunikować się z użytkownikiem w sprawie produktów i usług, które mogą być dla niego interesujące: aby przekazywać Tobie / Twojej firmie aktualizacje i oferty, jeżeli wyrażono zgodę na ich otrzymywanie. Możemy również wykorzystywać Twoje dane do prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów i usług (naszych i naszych wybranych partnerów biznesowych) za pośrednictwem poczty (zwykłej i elektronicznej), telefonu, wiadomości SMS lub reklam internetowych bądź mediów społecznościowych. W przypadkach wymaganych przez prawo poprosimy o Twoją zgodę w momencie gromadzenia Twoich danych w celu prowadzenia tych działań marketingowych. W każdej wysyłanej do Ciebie elektronicznej korespondencji marketingowej będzie znajdowała się opcja rezygnacji z subskrypcji lub dalszej komunikacji lub możesz dokonać takiej rezygnacji, przechodząc do zakładki Kontakt.

  Uzasadnienia użycia: zgoda, uzasadnione interesy (aby informować Cię na bieżąco o nowościach dotyczących naszych produktów i usług)

 • Aby skutecznie komunikować się z Tobą i prowadzić naszą działalność: aby prowadzić naszą działalność, w tym udzielać odpowiedzi na Twoje zapytania, komunikować się z Tobą w inny sposób lub wykonywać nasze zobowiązania wynikające z umów zawartych między Tobą lub Twoją firmą a nami.

  Uzasadnienia użycia: realizacja umowy, uzasadnione interesy (aby umożliwić nam wykonywanie naszych zobowiązań i świadczenie usług na Twoją rzecz)

 • Aby zrozumieć naszych klientów oraz rozwijać i dostosowywać nasze produkty i usługi: możemy analizować Dane osobowe, które posiadamy, aby lepiej zrozumieć usługi i wymagania marketingowe naszych klientów, naszą działalność oraz rozwijać nasze produkty i usługi. Aby zapewnić, że treści z naszej strony internetowej są prezentowane najbardziej efektywnie dla Ciebie i Twojego urządzenia, możemy przekazywać Twoje dane partnerom biznesowym, dostawcom i/lub usługodawcom.

  Uzasadnienia użycia: uzasadnione interesy (w celu zapewnienia jakości i legalności naszych usług, umożliwienia nam ulepszania naszych usług oraz dostarczania Tobie odpowiednich treści i usług na stronie internetowej)

 • Aby dostarczać produkty i usługi oraz zarządzać nimi: aby zarządzać naszymi usługami, w tym wykonywać nasze zobowiązania wynikające z umów zawartych między Tobą lub Twoją firmą a nami, lub powiadamiać Cię o zmianach w naszych usługach i produktach.

  Uzasadnienia użycia: realizacja umowy, zgoda, uzasadnione interesy (aby umożliwić nam wykonywanie naszych obowiązków i świadczenie usług na Twoją rzecz lub powiadamiać Cię o zmianach w naszych usługach)

 • Aby zweryfikować Twoją tożsamość, chronić przed oszustwami i zarządzać ryzykiem: możemy (my oraz inne organizacje) uzyskiwać dostęp do pewnych informacji i wykorzystywać je w celu zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy i terroryzmowi, co może być wymagane przez obowiązujące prawo, regulacje oraz najlepsze praktyki w danym czasie, w tym sprawdzać wykazy sankcji, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz inne bazy danych służące do wykrywania oszustw lub przestępstw. W przypadku podania fałszywych lub niedokładnych informacji i stwierdzenia lub podejrzenia oszustwa szczegółowe informacje mogą zostać przekazane organom zajmującym się zapobieganiem oszustwom i mogą zostać zarejestrowane przez nas lub przez te organy.

  Uzasadnienia użycia: zobowiązania prawne, roszczenia prawne, uzasadnione interesy (w celu zapobiegania przestępstwom i ochrony naszej działalności)

 • Aby przestrzegać wymogów prawnych lub regulacyjnych oraz w innych przypadkach dozwolonych przez prawo: możemy przetwarzać Twoje Dane osobowe, aby przestrzegać wymogów regulacyjnych lub prowadzić dialog z organami regulacyjnymi, a także odpierać roszczenia lub dochodzić roszczeń w stosownych przypadkach, co może obejmować ujawnienie Twoich Danych osobowych stronom trzecim, organom sądowym i/lub regulacyjnym lub organom ścigania w związku z dochodzeniami, postępowaniami lub śledztwami prowadzonymi przez takie organy w dowolnym miejscu na świecie. W przypadkach, w których jest to dozwolone, będziemy kierować wszelkie takie żądania do Ciebie lub powiadamiać Cię przed udzieleniem odpowiedzi, chyba że takie działanie mogłoby utrudnić zapobiegnięcie przestępstwu lub wykrycie go.

  Uzasadnienia użycia: zobowiązania prawne, roszczenia prawne, uzasadnione interesy (w celu współpracy z organami ścigania i organami regulacyjnymi)

 • Aby informować Cię o zmianach: aby powiadamiać Cię o zmianach w naszych usługach i produktach.

  Uzasadnienie użycia: uzasadniony interes (w celu powiadomienia Cię o zmianach w naszych usługach)

 • Aby monitorować określone działania: aby monitorować zapytania i transakcje w celu zapewnienia jakości usług, zgodności z procedurami i zwalczania oszustw.

  Uzasadnienia użycia: zobowiązania prawne, roszczenia prawne, uzasadnione interesy (w celu zapewnienia jakości i legalności naszych usług)

 • Aby zreorganizować naszą działalność lub wprowadzić w niej zmiany: w przypadku, gdy (i) prowadzimy negocjacje w sprawie sprzedaży naszej firmy lub jej części stronie trzeciej, (ii) jesteśmy w trakcie sprzedaży stronie trzeciej lub (iii) przechodzimy reorganizację, może zaistnieć konieczność przekazania części lub wszystkich Twoich Danych osobowych odpowiedniej strony trzeciej (lub jej doradcom) w ramach procesu due diligence w celu analizy proponowanej sprzedaży lub reorganizacji, oczywiście w zakresie ograniczonym do tego, co jest wymagane w tym celu i wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Możemy również być zmuszeni do przekazania Twoich Danych osobowych do tego zreorganizowanego podmiotu lub strony trzeciej po sprzedaży lub reorganizacji w celu ich wykorzystania do tych samych celów, które określono w niniejszej polityce.

  Uzasadnienia użycia: uzasadnione interesy (w celu umożliwienia nam wprowadzania zmian w naszej działalności)

4. Zgoda i Twoje wybory

Przetwarzanie przez nas danych w większości przypadków jest dozwolone na podstawie „podstaw prawnych” innych niż zgoda (zob. punkt 2 powyżej). W odniesieniu do Marketingu bezpośredniego, gdy jesteśmy do tego zobowiązani, uzyskamy Twoją zgodę przed wykorzystaniem Twoich Danych osobowych w tym celu. Jeżeli wolisz nie otrzymywać naszych komunikatów w ramach Marketingu bezpośredniego, możesz usunąć swoje imię i nazwisko z naszych baz Marketingu bezpośredniego i/lub współdzielonych informacji. Jeżeli chcesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności, przejdź do zakładki Kontakt.

W odniesieniu do przetwarzania danych o wyrokach skazujących oraz danych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w celu wypełnienia naszych zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz zwalczania nadużyć finansowych uważamy, że przetwarzanie danych jest dozwolone ze względu na istotny interes publiczny (zapobieganie przestępstwom lub ich wykrywanie).

5. Udostępnianie Twoich Danych osobowych (i ich transfery poza Twój kraj)

Będziemy wykorzystywać lub ujawniać Twoje Dane osobowe wyłącznie w celu(-ach), w jakim(-ch) zostały zgromadzone oraz w innych przypadkach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

 • Udostępnianie w ramach Grupy VanEck: Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe w ramach Grupy VanEck, w tym w lokalizacjach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w których prowadzimy działalność, w celach marketingowych, prawnych i regulacyjnych, w celu zarządzania ryzykiem kredytowym i innymi rodzajami ryzyka biznesowego, potwierdzenia, że posiadamy poprawne lub aktualne informacje na Twój temat oraz lepszego zarządzania naszymi relacjami biznesowymi.
 • Udostępnianie poza Grupę VanEck: Dane osobowe mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym organizacjom zajmującym się zwalczaniem nadużyć finansowych, organom prawnym, regulacyjnym lub organom ścigania w przypadku podejrzenia działalności przestępczej lub naruszenia prawa, w celu wykrywania oszustw i zapobiegania im lub gdy jest to wymagane w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych określonych przez instytucje państwowe, organy regulacyjne lub inne organizacje samoregulujące, lub w celu zastosowania się do nakazu sądowego, lub w celu ochrony naszych aktywów (np. windykacja zaległości).
 • Sprzedaż lub reorganizacja jednostek biznesowych: Z czasem możemy nabywać nowe jednostki biznesowe lub sprzedawać niektóre z nich. W związku z tym Dane osobowe związane z kontami, produktami lub usługami nabywanej lub sprzedawanej jednostki zostaną sprawdzone w ramach procesu due diligence, a następnie przekazane nowemu właścicielowi jako aktywa przedsiębiorstwa. Możemy również przekazywać Dane osobowe w ramach reorganizacji przedsiębiorstwa lub innej zmiany kontroli nad przedsiębiorstwem.
 • Podwykonawcy i agenci: Możemy angażować podmioty stowarzyszone lub inne do świadczenia usług w naszym imieniu, takich jak przetwarzanie danych, administrowanie kontem, zapobieganie oszustwom i wykrywanie oszustw oraz marketing. Podmioty te otrzymają wyłącznie Dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia tych usług. Nie upoważniamy ich do wykorzystywania ani ujawniania tych Danych do własnych celów marketingowych lub innych. Zawarliśmy umowy, zgodnie z którymi podmioty te zachowują standardy poufności równoważne naszym.
 • Transfery poza Twój kraj: Twoje Dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom, dostawcom lub innym osobom, przekazywane i/lub przechowywane w miejscu docelowym poza Twoim krajem, w tym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym regulacje dotyczące ochrony danych mogą być mniej restrykcyjne niż w Twoim kraju / EOG. W każdych okolicznościach będziemy chronić dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.

W przypadku przekazywania danych osobowych z EOG poza EOG możemy być zobowiązani do podjęcia określonych dodatkowych środków w celu zabezpieczenia danych osobowych. Niektóre kraje spoza EOG zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako kraje zasadniczo zapewniające ochronę równoważną z regulacjami EOG dotyczącymi ochrony danych i dlatego przy przekazywaniu danych osobowych do tych regionów/krajów nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia. W krajach, które nie zostały w ten sposób zatwierdzone (pełna lista znajduje się tutaj http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), ustalimy podstawy prawne uzasadniające tego rodzaju przekazanie danych, takie jak zatwierdzone przez Komisję Europejską wzorcowe klauzule umowne lub inne podstawy prawne dopuszczone przez obowiązujące wymogi prawne. W szczególności w ramach różnych jednostek VanEck zawarliśmy wzorcowe klauzule umowne w celu zabezpieczenia przekazywania naszych danych do jednostek VanEck zlokalizowanych poza EOG.

Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń stosowanych przy przekazywaniu Twoich Danych osobowych.

6. Przechowywanie Danych osobowych

Okresy przechowywania przez nas danych osobowych są uzależnione od potrzeb biznesowych i wymogów prawnych. Przechowujemy Twoje Dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu(-ów) przetwarzania, w jakim(-ich) informacje zostały zgromadzone, oraz w jakimkolwiek innym dozwolonym, powiązanym celu. Na przykład możemy przechowywać biznesowe wiadomości e-mail dotyczące przygotowania transakcji handlowej zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania lub gdy jest to wymagane w ramach najlepszych praktyk mających zastosowanie do takiej korespondencji biznesowej, zgodnie z właściwością danego regionu/kraju. Również w innych przypadkach przechowujemy Dane osobowe w celu spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących przechowywania takich danych. Gdy Dane osobowe nie są już potrzebne, albo nieodwracalnie anonimizujemy dane (i możemy nadal przechowywać i wykorzystywać zanonimizowane informacje), albo niszczymy je w bezpieczny sposób.

7. Dokładność i bezpieczeństwo Twoich Danych osobowych

Zobowiązujemy się do zachowania dokładności Twoich Danych osobowych oraz zapewnienia ich kompletności i aktualności. W przypadku wykrycia nieścisłości w naszych rejestrach lub zmiany Twoich Danych osobowych prosimy niezwłocznie powiadomić nas o tym, abyśmy mogli wprowadzić niezbędne poprawki. Niepowiadomienie nas o zmianach w Twoich Danych osobowych może negatywnie wpłynąć na sposób, w jaki komunikujemy się z Tobą lub świadczymy usługi na Twoją rzecz. W stosownych przypadkach poinformujemy innych o wszelkich istotnych zmianach Twoich Danych osobowych, które mogły zostać im udostępnione. Jeżeli nie wyrazimy zgody na wprowadzenie żądanych przez Ciebie zmian, możesz zakwestionować naszą decyzję w sposób opisany w zakładce Kontakt.

Ochrona Twoich Danych osobowych

Stosujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu ochrony przed nieuprawnionym użyciem, dostępem, modyfikacją, zniszczeniem, ujawnieniem, utratą lub kradzieżą Twoich Danych osobowych znajdujących się pod naszą opieką lub kontrolą.

Z zewnętrznymi dostawcami usług zawieramy umowy i stosujemy mechanizmy kontrolne, które wymagają, aby wszelkie informacje, które im przekazujemy, były chronione i wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usług, o których wykonanie poprosiliśmy dany podmiot.

Bezpieczeństwo w Internecie

Nie możemy zagwarantować, że transmisja danych przez Internet lub stronę internetową została w pełni zabezpieczona przed włamaniem. Utrzymujemy jednak uzasadnione biznesowo fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.

Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane na bezpiecznych serwerach naszych lub naszych podwykonawców, a dostęp do nich i ich wykorzystanie odbywa się zgodnie z naszymi politykami i standardami bezpieczeństwa. W przypadku podania przez nas (lub wybrania przez Ciebie) hasła umożliwiającego dostęp do określonych obszarów naszych stron internetowych ponosisz odpowiedzialność za zachowanie tego hasła w tajemnicy i przestrzeganie wszelkich innych procedur bezpieczeństwa, o których Cię powiadomimy.

8. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności. Data ostatniej zmiany niniejszej Polityki prywatności zostanie podana na dole strony.

W celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące naszej Polityki prywatności przejdź do zakładki Kontakt.

9. Twoje prawa

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z wykorzystaniem przez nas Twoich danych osobowych, najpierw skontaktuj się z nami, korzystając z zakładki Kontakt. Jeżeli mieszkasz w na terenie EOG lub Twoje dane są przetwarzane przez jeden z naszych europejskich podmiotów stowarzyszonych, pod pewnymi warunkami (w szczególności w przypadku, gdy VanEck zlecił wykorzystanie Twoich Danych osobowych przez jeden ze swoich europejskich podmiotów zależnych), masz prawo zażądać od nas:

 • dostarczenia dalszych szczegółów dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane;
 • dostarczenia kopii przekazanych przez Ciebie danych;
 • aktualizowania wszelkich nieścisłości w posiadanych przez nas danych osobowych (zob. punkt 7);
 • usunięcia wszelkich danych osobowych, do których używania lub przechowywania nie mamy już podstawy prawnej;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – wycofania Twojej zgody w celu zaprzestania tego konkretnego przetwarzania (zob. punkt 4 dotyczący marketingu);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionych interesów, chyba że nasze powody podjęcia takiego przetwarzania przeważają nad jakimkolwiek uszczerbkiem dla Twoich praw do ochrony danych oraz
 • ograniczenia sposobu wykorzystywania Twoich danych w trakcie rozpatrywania skargi.

Wykorzystanie tych praw przez Ciebie podlega pewnym wyłączeniom mającym na celu ochronę interesu publicznego (np. zapobieganie lub wykrywanie przestępstw) oraz naszych interesów (np. zachowanie tajemnicy prawnej). Jeżeli skorzystasz z któregokolwiek z tych praw, sprawdzimy status Twoich praw i w większości przypadków udzielimy odpowiedzi w ciągu miesiąca.

Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe lub z naszej odpowiedzi na skorzystanie z tych praw masz prawo złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych w kraju, w którym ma siedzibę podmiot VanEck, z którym masz do czynienia.

10. Gromadzenie informacji za pomocą plików cookie i innych narzędzi

VanEck lub nasi dostawcy usług mogą wykorzystywać pliki cookie, dzienniki serwerów webowych, sygnały nawigacyjne lub inne narzędzia elektroniczne w celu gromadzenia informacji, które są z Tobą powiązane, ale które nie umożliwiają Twojej identyfikacji, takich jak:

 • adres IP;
 • typ przeglądarki;
 • system operacyjny;
 • platforma;
 • informacje o Twoim urządzeniu mobilnym;
 • dane geolokalizacyjne; oraz
 • region lub kraj, z którego uzyskałeś dostęp do Stron internetowych.

VanEck lub nasi dostawcy usług mogą wykorzystywać pliki cookie, dzienniki serwerów webowych, sygnały nawigacyjne lub inne narzędzia elektroniczne w celu gromadzenia i kompilowania danych statystycznych i innych informacji niebędących danymi osobowymi, dotyczących wykorzystania przez Ciebie Stron internetowych i usług świadczonych na tych Stronach, takich jak:

 • podstrony Stron, które odwiedzasz;
 • data i czas Twojej wizyty;
 • liczba linków, które klikasz na Stronach;
 • funkcje, z których korzystasz na Stronach;
 • bazy danych, które przeglądasz, i wyszukiwania, które zlecasz na Stronach;
 • dane, które zapisujesz lub pobierasz ze Stron itp. oraz
 • inne strony odwiedzane przez Ciebie bezpośrednio przed wizytą i po wizycie na Stronach.

Plik cookie to niewielki plik tekstowy umieszczany na Twoim komputerze. Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeżeli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby wyłączała pliki cookie lub ostrzegała Cię o ich przesyłaniu. Również większość urządzeń mobilnych pozwala na wyłączenie możliwości zbierania informacji geolokalizacyjnych z urządzenia mobilnego. Funkcja pomocy w większości przeglądarek i urządzeń mobilnych zawiera instrukcje dotyczące sposobu ustawienia przeglądarki tak, aby informowała Cię przed zaakceptowaniem plików cookie, całkowicie wyłączała pliki cookie lub wyłączała gromadzenie danych geolokalizacyjnych. Musisz ustawić każdą przeglądarkę na każdym urządzeniu, którego używasz do surfowania po Internecie. Dlatego jeżeli używasz więcej niż jednej przeglądarki (np. AOL, Safari, Internet Explorer, Firefox itd.), tę procedurę należy powtórzyć dla każdej z nich. Podobnie, jeżeli łączysz się z Internetem z wielu urządzeń (np. z pracy i z domu), musisz ustawić każdą przeglądarkę na każdym urządzeniu. Jeżeli jednak wyłączysz obsługę plików cookie lub nie zaakceptujesz pliku cookie, może się zdarzyć, że niektóre obszary Stron, takie jak miejsca, do których należy się zalogować, nie będą działać prawidłowo, a reklamy wyświetlane podczas odwiedzania Stron nie będą dostosowane do Twoich zainteresowań.

VanEck zastrzega sobie prawo do umieszczania reklam na Stronach. Kiedy taka reklama jest umieszczana na Stronach, VanEck, nasi dostawcy usług, reklamodawcy zewnętrzni lub ich serwery reklamowe mogą również umieszczać lub rozpoznawać unikalne pliki cookie na Twoim komputerze lub używać innych narzędzi elektronicznych, aby pomóc w wyświetlaniu reklam, które możesz zobaczyć na Stronach lub w innych witrynach internetowych. Informacje o Twoich wizytach i aktywności na Stronach i w innych witrynach internetowych, adres IP, liczba wyświetleń reklamy i inne informacje o użytkowaniu mogą być wykorzystywane, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami, do wyświetlania na ekranie Twojego urządzenia reklam, które mogą być dla Ciebie szczególnie interesujące. Możemy używać sygnałów nawigacyjnych dostarczanych przez reklamodawców zewnętrznych, aby pomóc w zarządzaniu i optymalizacji naszych reklam online oraz jakości produktów. Sygnały nawigacyjne pozwalają nam rozpoznać plik cookie przeglądarki, gdy przeglądarka odwiedza Strony, oraz dowiedzieć się, które banery reklamowe przekierowują użytkowników na Strony. Wykorzystywanie i gromadzenie Twoich danych przez tych zewnętrznych dostawców usług oraz przez zewnętrznych reklamodawców i ich serwery reklamowe nie jest objęte niniejszą Polityką prywatności online.

VanEck nie przetwarza ani nie odpowiada na sygnały „nie śledź” wysyłane przez przeglądarki internetowe lub inne podobne żądania wyłączenia śledzenia online użytkowników odwiedzających Strony. Aby uzyskać informacje o reklamie behawioralnej online oraz o tym, jak „zrezygnować” z reklamowych plików cookie umieszczanych przez sieci członkowskie Network Advertising Initiative („NAI”), a tym samym ograniczyć śledzenie Twojej aktywności online i ukierunkowanych reklam, które możesz otrzymywać, Kliknij tutaj. Pamiętaj, że nawet jeżeli zrezygnujesz z plików cookie umieszczanych przez sieci członkowskie NAI, nadal możesz otrzymywać reklamy online. Możesz również wyłączyć śledzenie na stronach, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej w sposób opisany powyżej, tak aby wyłączyć pliki cookie na stałe lub otrzymywać powiadomienia o wysłaniu plików cookie, dzięki czemu możesz je odrzucić.

11. Kontakt

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszych polityk ochrony prywatności lub prywatności Twoich danych osobowych, poinformuj nas o tym.

Aby zrezygnować z subskrypcji wysyłanych przez nas materiałów marketingowych, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na dole otrzymanej wiadomości e-mail. Możesz również:

 • Napisać do nas na adres privacy@vaneck.com lub
 • Skontaktować się pisemnie z lokalnym oddziałem VanEck.

Jeśli po skontaktowaniu się z nami uznasz, że zajęliśmy się Twoim problemem w niewłaściwy sposób, możesz skontaktować się z organem nadzorującym ochronę danych w kraju, w którym ma siedzibę podmiot VanEck, z którym współpracujesz.

Niezależnie od powyższego, żadna z informacji zawartych na stronach VanEck nie powinna być interpretowana jako zachęta, oferta lub rekomendacja do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek waloru lub do dokonania jakiejkolwiek transakcji.

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2018 r.

ZAŁĄCZNIK A. Definicje

Marketing bezpośredni oznacza wszystkie formy komunikacji z Tobą, takie jak poczta, telemarketing lub wiadomości e-mail, wykorzystujące Twoje dane kontaktowe, aby informować Cię o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące i wartościowe. Pojęcie to nie obejmuje komunikacji dotyczącej produktów lub usług, które obecnie posiadasz lub z których korzystasz, w tym ulepszonych sposobów wykorzystania produktów lub ich dodatkowych funkcji, jak również informacji transakcyjnych.

Dane osobowe oznaczają informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie. Obejmują one informacje przekazane nam przez Ciebie lub zgromadzone przez nas z innych źródeł. Mogą obejmować takie dane, jak Twoje imię i nazwisko oraz adres, wiek i płeć, informacje finansowe, numery identyfikacyjne oraz inne prywatne dane, w zakresie dozwolonym przez lokalne prawo.

VanEck oznacza Van Eck Associates Corporation, jej podmioty zależne i fundusze sponsorowane lub zarządzane przez VanEck.

ZAŁĄCZNIK B: Wykaz podstaw prawnych

Wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych musi być uzasadnione jedną z kilku podstaw prawnych, a my jesteśmy zobowiązani do określenia podstaw każdego ich wykorzystania w niniejszej polityce. Poniżej przedstawiono wyjaśnienia dotyczące zakresu dostępnych podstaw. W punkcie „Wykorzystanie danych osobowych” w niniejszej polityce obok każdego przypadku wykorzystania Twoich danych podajemy podstawę prawną, którą posługujemy się w celu uzasadnienia takiego wykorzystania.

Oto główne podstawy prawne, które uzasadniają wykorzystanie przez nas Twoich danych:

swipe