Skip directly to Accessibility Notice

Autoryzowani uczestnicy

Działalność autoryzowanych uczestników stanowi rdzeń mechanizmu funkcjonowania ETF.
Authorizing Participants.svg

Jaka jest rola autoryzowanych uczestników?

Emitenci ETF polegają na zestawie firm, zwanych autoryzowanymi uczestnikami, w celu utrzymania ceny akcji na poziomie zbliżonym do wartości aktywów netto funduszu. Autoryzowani uczestnicy działają zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, a także mogą tworzyć i odkupić koszyk akcji bezpośrednio w samym funduszu. Zwykle proces ten odbywa się w koszykach o określonej liczbie akcji, zwanych jednostkami kreacyjnymi lub jednostkami odkupienia. Mówiąc najprościej, w celu utworzenia akcji autoryzowany uczestnik wniesie do emitenta ETF określoną ilość papierów wartościowych i otrzyma w zamian akcje za odpowiednią wartość. Odwrotnie dzieje się w przypadku odkupień.

W ten sposób Uprawnieni Uczestnicy działają na rynku pierwotnym i tworząc oraz umarzając akcje, mogą zmieniać dostępną podaż Funduszu.

Działalność uprawnionych uczestników w praktyce

Jeśli na przykład popyt na określony ETF jest bardzo wysoki, cena akcji może chwilowo wzrosnąć powyżej NAV funduszu. Spowodowałoby to niedopasowanie ceny dostępnej dla inwestorów na rynku do oficjalnej wartości akcji funduszu. Inwestorzy kupowaliby zatem z premią. Wówczas autoryzowany uczestnik, tworząc nowe akcje, może zwiększyć swoją podaż i tym samym obniżyć cenę.

Odwrotna sytuacja miałaby miejsce w przypadku silnej presji sprzedaży. W takim przypadku cena akcji ETF może spaść poniżej wartości aktywów netto, a inwestorzy kupują akcje ze zniżką. Autoryzowany uczestnik, umarzając koszyk akcji, byłby w stanie zmniejszyć swoją istniejącą podaż i tym samym podnieść cenę ETF. Autoryzowani Uczestnicy czerpią większość swoich zysków na rynkach w drodze arbitrażu.

Emitenci ETF współpracują z najlepszymi autoryzowanymi uczestnikami, aby zapewnić płynny proces.

Z jakimi autoryzowanymi uczestnikami współpracujemy?

W VanEck Europe przywiązujemy dużą wagę do wyboru Autoryzowanych Uczestników. Współpracujemy z kilkoma wiodącymi firmami w Europie, m.in. Flow Traders, Jane Street, Societe Generale i innymi. Pełną listę autoryzowanych uczestników można znaleźć na www.vaneck.com.

Twój postęp w akademii 0% ukończono