Skip directly to Accessibility Notice

ETF Europy

Inwestycje w zdywersyfikowany produkt europejski

Europe ETF - Fund Overview

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

  • Inwestuj na europejskim rynku akcji
  • 100 spółek o ugruntowanej pozycji i wysokiej płynności
  • wyraźnie zdywersyfikowanych pod względem sektorów i branż
  • Zrównoważone inwestycje zgodne z zasadami UN Global Compact

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: TEET
ISIN: NL0010731816
TER: 0,40%
AUM: €51,7 Mln (na dzień 17-05-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 8

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: W przypadku europejskiego funduszu ETF istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej oraz ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

1 Wytyczne te wymagają od firm przyjęcia, wspierania i przestrzegania podstawowych wartości w zakresie praw człowieka, standardów pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. The Ten Principles – (unglobalcompact.org.uk)

Europejski fundusz ETF umożliwia dostęp do europejskiego rynku akcji

Inwestując w fundusz Sustainable European Equal Weight ETF VanEck, inwestorzy mają dostęp do bogatego koszyka akcji europejskich spółek o największej płynności i wysokiej kapitalizacji. Europejski fundusz ETF reprezentuje w szerokim zakresie rynek europejski, w tym kilka różnych sektorów i krajów.


Źródło: VanEck. Dane na dzień 29.07.2022 r.

Zrównoważone i odpowiedzialne inwestowanie

Europejski fundusz ETF VanEck pozwala inwestorom na aktywny udział w transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej i bardziej ekologicznej gospodarki. Zaklasyfikowany jako podlegający artykułowi 82 rozporządzenia SFDR, fundusz ten bierze pod uwagę kwestie środowiskowe. Po wejściu w życie ostatnich regulacji unijnych skupianie się na samym tylko zwrocie z inwestycji nie jest już wystarczające – zawsze towarzyszy mu koncentracja na odpowiedzialnym inwestowaniu.


2 Celem rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych jest zwiększenie przejrzystości na rynku w odniesieniu do produktów umożliwiających zrównoważone inwestowanie. Artykuły 8 i 9 odnoszą się do najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju, jakie fundusz może osiągnąć.

Cechy europejskiego fundusz ETF VanEck:

Do funduszu wybierane są akcje 100 spółek z różnych sektorów i krajów. Fundusz obejmuje wiele różnych sektorów, od opieki zdrowotnej i usług komunalnych po nieruchomości i finanse. Ponadto w celu zagwarantowania dywersyfikacji żaden kraj nie może mieć wagi przekraczającej 20%.

Źródło: VanEck. Dane na dzień 29.07.2022 r.

Podczas selekcji podmiotów nie tylko wybiera się te, które przestrzegają zasad UN Global Compact, ale także wyklucza się spółki działające w kontrowersyjnych sektorach. Do sektorów tych należą: broń, alkohol i hazard.

Przy wskaźniku kosztów całkowitych na poziomie 0,4% europejski ETF firmy VanEck oferuje atrakcyjne koszty inwestowania.

Europejskim funduszem ETF VanEck zainteresowani są inwestorzy, którym zależy na regularnych dochodach. 12-miesięczna stopa zwrotu z dywidendy, obliczana według wzoru Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), została przedstawiona na poniższym wykresie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

Źródło: VanEck. Dane na dzień 29.07.2022 r.

Główne czynniki ryzyka europejskiego funduszu ETF

Icon

Wartość walorów posiadanych przez fundusze może spaść w sposób nagły i nieprzewidywalny ze względu na ogólne warunki rynkowe i ekonomiczne na rynkach, na których aktywni są emitenci lub papiery wartościowe znajdujące się w posiadaniu funduszy.

Icon

Ryzyko płynności występuje, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać).

Icon

Wahania kursu walut mogą wpływać na wartość inwestycji. Cena euro może wzrosnąć w stosunku do innej waluty, w której denominowana jest inwestycja.

Dlaczego warto inwestować w europejski rynek akcji?

Inwestowanie w europejskie akcje to dla portfeli inwestorów liczne możliwości i korzyści, zarówno pod względem zwrotów, jak i zmienności.

Najważniejsze dokumenty i linki

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: