ETF Spółki Wydobywcze

Inwestycje w sektor wydobywczy

Jak inwestować w metale przy rosnącym popycie i ograniczonej podaży? Walory podmiotów wydobywczych podążają za wzrostem cen metali. Fundusz VanEck Global Mining UCITS ETF oferuje prosty, ale skuteczny sposób inwestowania w ten potężny sektor.

Mining ETF - Fund Overview

VanEck Global Mining UCITS ETF

  • Pierwszy europejski fundusz ETF dający szerszy dostęp do walorów podmiotów z globalnej branży wydobywczej
  • Potencjalne zabezpieczenie przed inflacją
  • Ekspozycja na podmioty z branży wydobywczej w skali globalnej
  • Metale potencjalnie sprzyjające przejściu na gospodarkę zeroemisyjną
  • Rosnący popyt
GDIG

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: GDIG
ISIN: IE00BDFBTQ78
TER: 0.50%
AUM: $1,0 Mld (na dzień 19-06-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 6

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko inwestowania w ETF Spółki Wydobwycze: Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału. Inwestorzy powinni przeanalizować główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko związane z inwestowaniem w podmioty surowcowe, ryzyko rynków wschodzących oraz ryzyko związane z inwestowaniem w mniejsze jednostki, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Odwzorowanie zdywersyfikowanego S&P Global Mining Reduced Coal Index

Fundusz VanEck Global Mining UCITS ETF odwzorowuje S&P Global Mining Reduced Coal Index. Specyfikacja indeksu:

Szeroka dywersyfikacja obejmująca ponad 130 walorów podmiotów, głównie o dużej kapitalizacji.

Podmioty wydobywcze posiadają rezerwy złota, srebra, miedzi, niklu, cynku, litu, rudy żelaza itp.

Priorytetowo traktowane są walory płynne o stosunkowo wysokim wolumenie obrotów.

Holds the most liquid stocks

ETF Spółki Wydobywcze: Prosty sposób na uzyskiwanie zysków z rosnących cen metali

Nasz ETF Spółki Wydobywcze bazuje na metalach niezbędnych do osiągnięcia gospodarki zeroemisyjnej.

Metale są potrzebne w szerokim zakresie zastosowań – od turbin wiatrowych, przez energię słoneczną, po pojazdy elektryczne (patrz poniżej).

  Energetyka Branża motoryzacyjna Inne
 
Energia wiatrowa Energia
słoneczna z paneli fotowoltaicznych
Magazynowanie energii
Pojazdy
elektryczne
Silniki
elektryczne
Przechwytywanie
i magazynowanie
węgla
Diody elektroluminescencyjne
Glin
     
 
     
Chrom
     
 
     
Kobalt
     
 
     
Miedź
     
 
     
Ind
     
 
     
Ołów
     
 
     
Lit
     
 
     
Molibden
     
 
     
Neodym*
     
 
     
Nikiel
     
 
     
Srebro
     
 
     
Stal
     
 
     
Cynk
     
 
     

 Zastosowania metali oferowanych w ramach funduszu ETF Spółki Wydobywcze

Źródło: BofA Merrill Lynch.
*Dane pośrednie dotyczące metali ziem rzadkich.

Zabezpieczenie przed inflacją poprzez fundusz ETF Spółki Wydobywcze

Rosnący popyt i ograniczona podaż w czasach niestabilności geopolitycznej powodują wzrost cen metali, które stanowią zabezpieczenie przed inflacją. Podczas gdy popyt na surowce rośnie w związku z rozwojem technologii ekologicznych i gospodarek rozwijających się, podmioty wydobywcze zniechęca się do eksploracji nowych zasobów, co prowadzi do ich niedoboru.

Główne czynniki ryzyka funduszu ETF Spółki Wydobywcze

Icon

Inwestycje w zasoby naturalne i podmioty zajmujące się zasobami naturalnymi, w tym jednostki zajmujące się rolnictwem, alternatywnymi rozwiązaniami (np. woda i energia alternatywna), metalami szlachetnymi, nieszlachetnymi i przemysłowymi, produktami leśnymi, energią, są w dużym stopniu uzależnione od popytu, podaży i cen zasobów naturalnych i mogą na nie znacząco wpływać zdarzenia występujące w tych branżach, w tym zdarzenia polityczne i gospodarcze w globalnej skali, embarga, cła, inflacja, warunki klimatyczne, klęski żywiołowe, choroby zwierząt gospodarskich, ograniczenia wydobycia, częste zmiany w podaży i popycie na zasoby naturalne oraz inne czynniki.

Icon

Inwestycje w krajach rynków wschodzących są obarczone szczególnym ryzykiem, papiery wartościowe są tu na ogół mniej płynne i efektywne, a ich rynki mogą być gorzej nadzorowane. Ryzyka szczególne mogą być zwiększone przez następujące czynniki: wahania kursów walut i kontrolę wymiany walut, nakładanie ograniczeń na zwrot funduszy lub innych aktywów, ingerencje rządowe, wyższy poziom inflacji, niepokoje społeczne, gospodarcze i polityczne.

Icon

Papiery wartościowe mniejszych podmiotów mogą charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością niż dużych podmiotów. W porównaniu z dużymi podmiotami mniejsze podmioty mogą mieć krótszą historię działalności, mniejsze zasoby finansowe, słabszą siłę konkurencyjną, mniej zdywersyfikowaną linię produktów, być bardziej podatne na presję rynkową i mieć mniejszy rynek zbytu dla swoich papierów wartościowych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: