ETF Spółki Wydobywcze

ISIN: IE00BDFBTQ78

 • Pierwszy europejski fundusz ETF dający szerszy dostęp do akcji spółek z globalnej branży wydobywczej.
 • Potencjalne zabezpieczenie przed inflacją
 • Ekspozycja na spółki z branży wydobywczej w skali globalnej
 • Metale potencjalnie sprzyjające przejściu na gospodarkę zeroemisyjną
 • Rosnący popyt

Ryzyko inwestowania w ETF Spółki Wydobwycze: Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału. Inwestorzy powinni przeanalizować główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko związane z inwestowaniem w podmioty surowcowe, ryzyko rynków wschodzących oraz ryzyko związane z inwestowaniem w mniejsze jednostki, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

ETF Spółki Wydobywcze: Prosty sposób na uzyskiwanie zysków z rosnących cen metali

Jak inwestować w metale przy rosnącym popycie i ograniczonej podaży? Walory podmiotów wydobywczych podążają za wzrostem cen metali. Fundusz VanEck Global Mining UCITS ETF oferuje prosty, ale skuteczny sposób inwestowania w ten potężny sektor.

Nasz ETF Spółki Wydobywcze bazuje na metalach niezbędnych do osiągnięcia gospodarki zeroemisyjnej.

Metale są potrzebne w szerokim zakresie zastosowań – od turbin wiatrowych, przez energię słoneczną, po pojazdy elektryczne (patrz poniżej).

swipe
  Energetyka Branża motoryzacyjna Inne
 
swipe
Energia wiatrowa Energia
słoneczna z paneli fotowoltaicznych
Magazynowanie energii
Pojazdy
elektryczne
swipe
Silniki
elektryczne
Przechwytywanie
i magazynowanie
węgla
Diody elektroluminescencyjne
Glin
swipe
     
 
swipe
     
Chrom
swipe
     
 
swipe
     
Kobalt
swipe
     
 
swipe
     
Miedź
swipe
     
 
swipe
     
Ind
swipe
     
 
swipe
     
Ołów
swipe
     
 
swipe
     
Lit
swipe
     
 
swipe
     
Molibden
swipe
     
 
swipe
     
Neodym*
swipe
     
 
swipe
     
Nikiel
swipe
     
 
swipe
     
Srebro
swipe
     
 
swipe
     
Stal
swipe
     
 
swipe
     
Cynk
swipe
     
 
swipe
     

 Zastosowania metali oferowanych w ramach funduszu ETF Spółki Wydobywcze

Źródło: BofA Merrill Lynch.
*Dane pośrednie dotyczące metali ziem rzadkich.

Zabezpieczenie przed inflacją poprzez fundusz ETF Spółki Wydobywcze

Rosnący popyt i ograniczona podaż w czasach niestabilności geopolitycznej powodują wzrost cen metali, które stanowią zabezpieczenie przed inflacją. Podczas gdy popyt na surowce rośnie w związku z rozwojem technologii ekologicznych i gospodarek rozwijających się, podmioty wydobywcze zniechęca się do eksploracji nowych zasobów, co prowadzi do ich niedoboru.

Odwzorowanie zdywersyfikowanego IHS Markit Global Mining Index

Fundusz VanEck Global Mining UCITS ETF odwzorowuje EMIX Global Mining Index. Specyfikacja indeksu:

Dywersyfikacja w ramach ponad 150 jednostek

Szeroka dywersyfikacja obejmująca ponad 150 walorów podmiotów, głównie o dużej kapitalizacji.

VanEck Global Mining UCITS ETF

ISIN: IE00BDFBTQ78


 • Pierwszy europejski fundusz ETF dający szerszy dostęp do walorów podmiotów z globalnej branży wydobywczej
 • Potencjalne zabezpieczenie przed inflacją
 • Ekspozycja na podmioty z branży wydobywczej w skali globalnej
 • Metale potencjalnie sprzyjające przejściu na gospodarkę zeroemisyjną
 • Rosnący popyt

Risk indication: 7 out of 7

Niższe ryzyko: Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko: Typically higher reward

Główne czynniki ryzyka funduszu ETF Spółki Wydobywcze

Icon

Inwestycje w zasoby naturalne i podmioty zajmujące się zasobami naturalnymi, w tym jednostki zajmujące się rolnictwem, alternatywnymi rozwiązaniami (np. woda i energia alternatywna), metalami szlachetnymi, nieszlachetnymi i przemysłowymi, produktami leśnymi, energią, są w dużym stopniu uzależnione od popytu, podaży i cen zasobów naturalnych i mogą na nie znacząco wpływać zdarzenia występujące w tych branżach, w tym zdarzenia polityczne i gospodarcze w globalnej skali, embarga, cła, inflacja, warunki klimatyczne, klęski żywiołowe, choroby zwierząt gospodarskich, ograniczenia wydobycia, częste zmiany w podaży i popycie na zasoby naturalne oraz inne czynniki.

Więcej informacji na temat ryzyk można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com.

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF VanEck?

 • Od momentu powstania w 1955 r. nieustannie pozostajemy pionierami innowacji, dając inwestorom dostęp do nowych możliwości, takich jak fundusze złota, fundusze rynków wschodzących i ETF-y.
 • Jesteśmy podmiotem prywatnym, co pozwala nam skupić się na długofalowych interesach naszych klientów.
 • Nasze ETF-y są transparentne: nabywają bazowe papiery wartościowe (brak replikacji syntetycznej). Papiery wartościowe nie podlegają wypożyczeniu.*
* Dotyczy to tylko europejskich funduszy ETF VanEck.
click-to-view-youtube-video
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: