Inwestuj w wodór

ISIN: IE00BMDH1538

  • Wodór często uważany jest za czystą energię przyszłości
  • Inwestuj w wodór, aby czerpać korzyści z trendu dekarbonizacji
  • Inwestować w wodór można poprzez lokowanie kapitału w akcjach spółek wodorowych lub w funduszu Hydrogen ETF, który inwestuje w akcje spółek wodorowych

Ryzyko: Zainwestowane środki można stracić do pełnej kwoty inwestycji z powodu ryzyka technologicznego, ryzyka inwestowania w małe spółki lub ryzyka ograniczonej dywersyfikacji. Inwestowanie w wodór wiąże się z ryzykiem.

Inwestuj w wodór i dołącz do wyścigu do zerowego poziomu emisji netto

Wodór jest paliwem przyszłości, opartym na energii odnawialnej. Inwestowanie w akcje podmiotów wodorowych daje inwestorom możliwość śledzenia rosnącej produkcji i wykorzystania tego gazu.

Wodór został uznany za jedną z największych nadziei na dekarbonizację światowej gospodarki. Jego zadaniem będzie wypełnienie luk powstałych tam, gdzie energia elektryczna nie jest w stanie w prosty sposób zastąpić paliw kopalnych. Chodzi między innymi o wykorzystanie paliw opartych na wodorze w statkach i samolotach, a także w przemyśle ciężkim, takim jak branża stalowa czy chemiczna.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency, IEA)1 istnieje jednak spora przepaść pomiędzy możliwościami w zakresie produkcji wodoru i jego wykorzystaniem w gospodarce z jednej strony, a skalą produkcji i wykorzystania, jaka jest niezbędna do osiągnięcia gospodarki zeroemisyjnej do roku 2050 z drugiej. Dzieje się tak mimo rosnących możliwości w zakresie produkcji wodoru i przyjmowania przez rządy państw na całym świecie strategii wodorowych. Stwarza to potencjalnie pozytywne przesłanki do inwestowania w wodór.1 Opracowany przez IEA scenariusz osiągnięcia zerowej emisji do 2050 roku. https://www.iea.org/fuels-and-technologies/hydrogen

Czym jest wodór?

Wodór to naturalny gaz tworzony przez cząsteczki składające się z dwóch atomów wodoru, o symbolu chemicznym H2. Jest on najlżejszym pierwiastkiem i najczęściej występującą substancją we Wszechświecie. Dwa atomy wodoru połączone z atomem tlenu tworzą cząsteczkę wody (H2O).

Kalejdoskop kolorów wodoru. W przypadku inwestowania w wodór należy mieć na uwadze, że nie każdy wodór jest przyjazny środowisku. Obecnie większość wodoru produkuje się z paliw kopalnych – taki wodór określany jest mianem wodoru szarego. Różne rodzaje wodoru oznacza się kolorami, które odnoszą się do jego cech ekologicznych.

Jak inwestować w wodór?

W wodór można inwestować na różne sposoby:

hydrogen ETF to dość wydajny finansowo sposób zdywersyfikowanego inwestowania w wodór. Fundusz VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF inwestuje w akcje 25 spółek wodorowych z całego świata.

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

ISIN: IE00BMDH1538


  • Pionierzy gospodarki wodorowej Dywersyfikuje ryzyko między różnymi jednostkami i sektorami
  • Globalne spektrum inwestycji Niskie koszty roczne (0,55% ogółem)

Risk indication: 6 out of 7

Niższe ryzyko: Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko: Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie

Ryzyko związane z inwestowaniem w wodór

Wodór to stosunkowo nowa technologia, a inwestowanie w wodór niesie ze sobą różnego rodzaju ryzyko. Rodzaje ryzyka związanego z inwestowaniem w wodór:

Icon

Niektóre technologie związane z produkcją wodoru wciąż znajdują się na etapie rozwoju. Przewidywania dotyczące zakrojonego na szeroką skalę wykorzystania wodoru mogą się nie sprawdzić. Może się okazać, że technologie alternatywne, takie jak akumulatory, będą miały większy udział w przyszłym wzroście, niż się teraz przewiduje.

Więcej informacji na temat ryzyk można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com.

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF VanEck?

  • Od momentu powstania w 1955 r. nieustannie pozostajemy pionierami innowacji, dając inwestorom dostęp do nowych możliwości, takich jak fundusze złota, fundusze rynków wschodzących i ETF-y.
  • Jesteśmy podmiotem prywatnym, co pozwala nam skupić się na długofalowych interesach naszych klientów.
  • Nasze ETF-y są transparentne: nabywają bazowe papiery wartościowe (brak replikacji syntetycznej). Papiery wartościowe nie podlegają wypożyczeniu.*
* Dotyczy to tylko europejskich funduszy ETF VanEck.
click-to-view-youtube-video
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: