Skip directly to Accessibility Notice
UCTDFNS VanEck Defense UCITS ETF | DFNS Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false

Defense ETF
VanEck Defense UCITS ETF | DFNS

Defense ETF
VanEck Defense UCITS ETF | DFNS

 • Wartość aktywów netto
  $24,75

  na dzień 30 lis 2023
 • Wyniki Od momentu powstania
  23,36%

  na dzień 30 lis 2023
 • Aktywa netto
  $104,0 milion

  na dzień 30 lis 2023
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,55%
 • Data aktywacji
  31 mar 2023
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 6

Więcej informacji

Przegląd

Opis Funduszu

Ze względu na utrzymującą się globalną niepewność, kwestia bezpieczeństwa i obrony ponownie stała się jednym z głównych problemów dla rządów państw. Fundusz ETF VanEck Defense zapewnia inwestorom dostęp do czołowych podmiotów z branży technologii obronnych, dużych jednostek zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym oraz dostawców usług związanych z obronnością.

 • Ekspozycja pure-play na podmioty zaangażowane w przemysł obronny
 • Zdywersyfikowany dostęp, co najmniej 25 podmiotów
 • Screening pod kątem broni kontrowersyjnej


Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak Ryzyko rynku kapitałowego czy Ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej, które zostały opisane w Kluczowych informacjach (KID) i Prospekcie sprzedaży. Rozwój rynku nie jest gwarantowany.Indeks bazowy

MarketVector™ Global Defense Industry Index (MVDEFTR)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks