Skip directly to Accessibility Notice
UCTDFNS VanEck Defense UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
DFNS

Defense ETF
VanEck Defense UCITS ETF

DFNS

Defense ETF
VanEck Defense UCITS ETF

ISIN: IE000YYE6WK5 copy-icon

Opis Funduszu

Ze względu na utrzymującą się globalną niepewność, kwestia bezpieczeństwa i obrony ponownie stała się jednym z głównych problemów dla rządów państw. Fundusz ETF VanEck Defense zapewnia inwestorom dostęp do czołowych podmiotów z branży technologii obronnych, dużych jednostek zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym oraz dostawców usług związanych z obronnością.

 • Wartość aktywów netto
  $29,22

  na dzień 16 kwi 2024
 • ZWROTY YTD
  16,22%

  na dzień 16 kwi 2024
 • Aktywa netto
  $562,5 milion

  na dzień 16 kwi 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,55%
 • Data aktywacji
  31 mar 2023
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 6

Przegląd

Opis Funduszu

Ze względu na utrzymującą się globalną niepewność, kwestia bezpieczeństwa i obrony ponownie stała się jednym z głównych problemów dla rządów państw. Fundusz ETF VanEck Defense zapewnia inwestorom dostęp do czołowych podmiotów z branży technologii obronnych, dużych jednostek zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym oraz dostawców usług związanych z obronnością.

 • Ekspozycja pure-play na podmioty zaangażowane w przemysł obronny
 • Zdywersyfikowany dostęp, co najmniej 25 podmiotów
 • Screening pod kątem broni kontrowersyjnej


Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak Ryzyko rynku kapitałowego czy Ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej, które zostały opisane w Kluczowych informacjach (KID) i Prospekcie sprzedaży. Rozwój rynku nie jest gwarantowany.Indeks bazowy

MarketVector™ Global Defense Industry Index (MVDEFTR)

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Ekspozycja pure-play na podmioty zaangażowane w przemysł obronny
 • Zdywersyfikowany dostęp, co najmniej 25 podmiotów
 • Screening pod kątem broni kontrowersyjnej


Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak Ryzyko rynku kapitałowego czy Ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej, które zostały opisane w Kluczowych informacjach (KID) i Prospekcie sprzedaży. Rozwój rynku nie jest gwarantowany.Indeks bazowy

MarketVector™ Global Defense Industry Index (MVDEFTR)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks