Jak inwestować?

Jak skutecznie inwestować

Obecnie oprocentowanie oszczędności wynosi około (a nawet poniżej) zera procent. To sprawia, że pytanie, co zrobić z oszczędnościami, staje się palące. Jeżeli chcesz osiągnąć zwrot ze swoich pieniędzy, nie pozostaje nic innego, jak rozważyć inne opcje inwestycyjne.

Mądre inwestowanie może w dłuższej perspektywie przynieść pokaźne zwroty z inwestycji. Istnieje szereg wskazówek, które pomogą odnieść sukces, a także uniknąć potencjalnych pułapek. Kluczowe znaczenie ma zrozumienie nieodłącznego ryzyka i sposobów jego ograniczania.

W co inwestować?

Inwestorzy indywidualni zwykle inwestują w jedną z czterech poniższych grup aktywów (poza środkami pieniężnymi). Każda z nich charakteryzuje się własnym profilem ryzyka i zwrotem z inwestycji oraz zaszeregowaniem w portfelu inwestora. Aby dowiedzieć się więcej o każdej klasie aktywów, naciśnij odpowiedni przycisk:

Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym lub podatkowym. W przypadku pytań dotyczących inwestowania w papiery wartościowe lub ich obrotu należy skontaktować się z doradcą, biurem maklerskim lub bankiem. Przed dokonaniem inwestycji należy skontaktować się z doradcą podatkowym.

Komponowanie portfela

W celu stworzenia zrównoważonego portfela zalecamy łączenie różnych grup aktywów. Zwykle ich wartość zmienia się niezależnie od siebie, co pomaga zmniejszyć ryzyko lub zmienność portfela. Skłonność do ryzyka i osiągania zysków powinna decydować o sposobie łączenia różnych grup aktywów.  Osoby poszukujące wyższych zwrotów z inwestycji i skłonne do zaakceptowania wyższego ryzyka powinny rozważyć przeznaczenie większej części portfela na akcje i nieruchomości. Jeżeli jednak chcą ograniczyć ryzyko, mogą zainwestować więcej w obligacje. Wybierz swój preferowany profil ryzyka z poniższego menu i sprawdź, jaka alokacja aktywów może być z nim zgodna.

W zależności od preferencji użytkownika oferujemy sześć strategii do wyboru, obejmujących wszystkie popularne klasy aktywów.

Kliknij przykładowe inwestycje, aby uzyskać więcej informacji:

Przykład: Zrównoważony portfel

  Klasa aktywów Example Investment* Weight

*Klikając link do każdej Przykładowej inwestycji, przechodzisz do produktu VanEck, który inwestuje w wybraną klasę aktywów. W przypadku towarów i nieruchomości należy zauważyć, że produkty VanEck nie są inwestowane w nieruchomości/towary bezpośrednio, ale poprzez walory podmiotów z branży nieruchomości / podmiotów wydobywających złoto.

Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym lub podatkowym. W przypadku pytań dotyczących inwestowania w papiery wartościowe lub ich obrotu należy skontaktować się z doradcą, biurem maklerskim lub bankiem. Przed dokonaniem inwestycji należy skontaktować się z doradcą podatkowym.

 

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF VanEck?

VanEck różni się od innych podmiotów zarządzających aktywami w trzech kluczowych obszarach:

  • Jesteśmy podmiotem prywatnym, co pozwala nam skupić się na długofalowych interesach naszych klientów.
  • Od momentu powstania w 1955 roku nieustannie pozostajemy pionierami innowacji, dając inwestorom dostęp do nowych możliwości, takich jak fundusze złota, fundusze rynków wschodzących i ETF-y.
  • Nasze ETF-y są transparentne: nabywają bazowe papiery wartościowe (brak replikacji syntetycznej). Papiery wartościowe nie są przedmiotem wypożyczenia.1
1Dotyczy to tylko europejskich funduszy ETF VanEck.
click-to-view-youtube-video
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: