Skip directly to Accessibility Notice

Hoeveel volatiliteit kunt u aan?

11 mei 2023

 

Beleggers hebben de afgelopen jaren een stevige dosis volatiliteit meegemaakt, maar u kunt deze door diversificatie aanpassen aan uw risicobereidheid

De afgelopen tijd is het voor beleggers belangrijk geweest om over sterke zenuwen te beschikken. Neem 2022: Europese aandelen hebben veel van de winsten van het voorgaande jaar ongedaan gemaakt: de MSCI Europe Index daalde met 11,86% (in euro).

Meer dan 30 jaar geleden begon ik als student met beleggen en sindsdien heb ik het geluk gehad te profiteren van de langdurige haussemarkt voor aandelen, maar heb ik ook zware vlagen van marktvolatiliteit moeten doorstaan. Denk aan de dot-com beurscrash in 2000; de wereldwijde financiële crisis (GFC) van 2008-2009; de Covid-19-pandemie van 2020.

Volatiliteit is een integraal onderdeel van beleggen. U kunt geen winst boeken op lange termijn zonder enkele nerveuze momenten. Het is ook iets persoonlijks: u moet zelf bepalen hoeveel volatiliteit u kunt verdragen, in de wetenschap dat de meest volatiele beleggingen doorgaans (niet altijd) de beleggingen zijn die over langere tijd de meeste winst opleveren.

Het helpt om volatiliteit te begrijpen. De meest gebruikelijke manier om die te meten is via de standaarddeviatie. Dit is een statistiek die de mate van variatie van het rendement van een belegging ten opzichte van het gemiddelde rendement meet. Hoe volatieler de belegging, hoe meer deze afwijkt van het gemiddelde.

Van statistiek tot slapeloze nachten

Een terugblik op de financiële gegevens van de afgelopen 15 jaar geeft een beeld van de volatiliteit van verschillende soorten beleggingen. U ziet dat vastgoedaandelen de meest volatiele beleggingen zijn geweest met een standaardafwijking op jaarbasis van 19,3% en aandelen als geheel 17,3%. Ondertussen hebben obligaties normaal gesproken een veel lagere standaarddeviatie. Met andere woorden, obligaties zouden u veel minder slapeloze nachten hebben bezorgd, maar ten koste van een lagere verwachte vermogenswinst.

Volatiliteit van verschillende beleggingscategorieën

Volatiliteit op jaarbasis

Bron: Bloomberg, ICE Data. Gegevens van 31 december 2006 tot 28 april 2023 in USD, netto totaalrendement. Wereldwijde aandelen worden vertegenwoordigd door de MSCI World Index, beursgenoteerd vastgoed door de GPR 250 Index, wereldwijde bedrijfsobligaties door de ICE BofA Global Corporate Bond Index, wereldwijde staatsobligaties door de ICE BofA Global Government Bond Index.

U kunt ook de onderstaande grafiek bekijken om te zien hoe deze verschillende soorten beleggingen hebben gereageerd op de marktschokken van de afgelopen 15 jaar, van de GFC in 2008 tot de pandemie in 2020.

Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar

Bron: Bloomberg, ICE Data. Rendementen gebruikt van 31 december 2006 tot 28 april 2023 in USD, netto totaalrendement. Wereldwijde aandelen worden vertegenwoordigd door de MSCI World Index, beursgenoteerd vastgoed door de GPR 250 Index, wereldwijde bedrijfsobligaties door de ICE BofA Global Corporate Bond Index, wereldwijde staatsobligaties door de ICE BofA Global Government Bond Index.

Interessant is dat de volatiliteitskenmerken vrij hardnekkig zijn. Als een type belegging in het verleden met een bepaalde volatiliteit heeft gepresteerd, zal dat in de toekomst waarschijnlijk ook het geval zijn.

Volatiliteit afstemmen op uw zenuwen

U kunt de volatiliteit afstemmen op uw eigen risicobereidheid. U kunt dit doen door verschillende beleggingscategorieën te mixen en de volatiliteit te verhogen of te verlagen door diversificatie over verschillende soorten beleggingen. Diversificatie, ook wel bekend als de enige gratis lunch bij beleggen, vormt de kern van de manier waarop grote institutionele beleggers de volatiliteitsniveaus aanpassen aan hun eigen risicobereidheid. Het werkt omdat verschillende soorten beleggingen doorgaans een lage correlatie met elkaar hebben, wat betekent dat ze meestal niet allemaal tegelijk dalen. Maar zoals met alles zijn er uitzonderingen op deze regel, zoals tijdens de daling van de financiële markten in 2022, toen aandelen en obligaties samen daalden.

Onze multi-asset ETFs illustreren hoe u diversificatie kunt toepassen - in dit geval via verschillende mengsels van aandelen, vastgoedaandelen en obligaties - en hoe dit over lange perioden heeft gewerkt, ook al kan dit niet worden gegarandeerd voor de toekomst. Over de 14 jaar sinds de lancering van deze fondsen in 2009 laat de onderstaande grafiek zien hoe de volatiliteit - of standaardafwijking - van hun koersen varieert. Het is echter ook vermeldenswaard dat de meest volatiele ook het hoogste rendement heeft. Conservatief heeft een jaarlijks rendement van 2,9%, Evenwichtig 4,0% en Groei 5,1%.1

Volatiliteit van de Multi-Asset ETFs

Bron: VanEck. Gegevens vanaf 14 december 2009 tot 30 april 2023 in EUR, bruto totaalrendement.

Uiteindelijk gaat de bereidheid tot risicobalans gewoonlijk samen met de gedrevenheid om rendement te behalen. Jonge mensen, die doorgaans een beleggingshorizon op lange termijn hebben, hebben doorgaans de risicocapaciteit om meer volatiliteit te doorstaan en de crises uit te zitten in hun streven naar winst op langere termijn. Oudere mensen, die hun beleggingen misschien vrij snel moeten verzilveren, willen waarschijnlijk beginnen met het beperken van het risico.

Persoonlijk word ik binnenkort 52, heb ik zeven kinderen en twee kleinkinderen. Ik beleg in ons assortiment VanEck ETFs, maar heb minder lef dan als 20-jarige student zonder banden.

1 Bron: VanEck, bruto totaalrendement in EUR. Gegevens van 14 december 2009 t/m 30 april 2023.

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

 

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs