Skip directly to Accessibility Notice

Multi-Asset ETFs in drie smaken

VanEck biedt drie varianten van de Multi Asset ETF's, waarbij beleggers de mogelijkheid hebben om te kiezen uit verschillende risicoprofielen. Via onze Multi Asset ETFs kunt u met één enkele aankoop blootstelling krijgen aan aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties en beursgenoteerd vastgoed.

Wat is multi-assetbeleggen?

Multi-assetbeleggen heeft betrekking op beleggen in verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoedaandelen. Dit levert een defensievere beleggingsstrategie op, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van rendement. Deze strategie wordt gehanteerd door 's werelds meest professionele beleggers. Onze ETFs maken multi-assetbeleggen eenvoudig. Iedereen kan meedoen.

Multi-assetbeleggen werkt als een schommel: als de ene beleggingscategorie daalt, kan een andere stijgen en dus compensatie bieden.

Waarom multi-assetbeleggen?

Bron: VanEck.

De verwachte rendementen zijn gewoonlijk minder volatiel dan bij beleggen in één beleggingscategorie.

Fictief voorbeeld

Rendementen stabiliseren

Bron: VanEck, Uitsluitend ter illustratie.

De meeste professionals maken gebruik van deze kennis en beleggen in meerdere beleggingscategorieën.

Voorbeeld van de verdeling over beleggingscategorieën door de 130 grootste Amerikaanse publieke pensioenregelingen in 2021

Bron: publicplansdata.org, Per 2021.

Waarom de multi-asset ETFs van VanEck?

Als u belegt in onze VanEck Multi-Asset Allocation ETFs krijgt u met één portefeuille blootstelling aan verschillende beleggingscategorieën. De beleggingscategorieën van de ETFs worden eenmaal per jaar herwogen en afgestemd op een vooraf gedefinieerd risicoprofiel. De multi-asset ETFs beleggen in aandelen en obligaties van zo'n 200 bedrijven en overheden. Momenteel bedragen de all-inkosten in totaal niet meer dan 0,32% per jaar. Dit steekt tot dusver gunstig af ten opzichte de kosten van andere oplossingen, zoals actief beheerde multi-assetfondsen.

Multi-asset ETFs beleggen in vier beleggingscategorieën

Om te kunnen garanderen dat onze multi-asset-ETFs breed worden gespreid, richten onze ETFs zich op vier beleggingscategorieën. Historisch gezien lopen de koersstijgingen en -dalingen van deze beleggingscategorieën niet met elkaar in de pas. Professionals spreken dan van een lage correlatie. Het gaat om de volgende beleggingscategorieën:

Icon

Obligaties in euro, uitgegeven door landen uit de eurozone, zoals Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland.

Icon

Obligaties uitgegeven door bedrijven met een investment grade-rating, zoals Anheuscher-Busch, Daimler, JPMorgan en Siemens. Om valutarisico te vermijden worden alle obligaties uitgegeven in euro.

Icon

Aandelen van de 250 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld.

Icon

Wereldwijde aandelen van vastgoedbedrijven die beleggen in subsectoren als kantoren, logistiek vastgoed en appartementen.

Kies hoe defensief u wilt beleggen

Met onze multi-asset ETFs kunt u zelf kiezen hoeveel risico u wilt nemen. U kunt kiezen uit drie risico-rendementsniveaus: 'Conservative' (conservatief), 'Balanced' (evenwichtig) en 'Growth' (groei). Hoe hoger het risico, hoe hoger het verwachte rendement, en lager het risico, hoe lager het verwachte rendement. In de grafiek hieronder wordt weergegeven hoe de drie opties in de afgelopen dertien jaar hebben gerendeerd.

x
x

Bron: VanEck. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De rendementen worden inclusief brutodividenduitkeringen weergegeven, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Zie de disclaimers aan het eind van deze website.

Risico: beleggers moeten zich verdiepen in de risico's voordat ze gaan beleggen. Raadpleeg de sectie over risicofactoren op deze website.

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren multi-asset ETFs

Hoewel de diversificatie in een multi-assetstrategie zorgt voor risicovermindering, is het belangrijk te beseffen dat beleggen altijd enig risico met zich meebrengt. Onze multi-asset ETFs zijn onderhevig aan de onderstaande vier risico's:

Icon

Beleggingen in vastgoedeffecten kunnen nadelig worden beïnvloed door algemene ontwikkelingen op de aandelenmarkt en in de vastgoedsector. Met name rentewijzigingen kunnen een negatieve impact hebben.

Icon

Renteverhogingen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de waarde van sommige vastrentende effecten die door overheden en bedrijven worden uitgegeven. Ook potentiële of feitelijke verlagingen van kredietratings kunnen de koersen nadelig beïnvloeden.

Icon

De waarde van aandelen is afhankelijk van dagelijkse marktfluctuaties. Ook andere factoren, zoals politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke bedrijfsgebeurtenissen, kunnen van invloed zijn.

Icon

Als de uitgever van een obligatie niet in staat is om rente uit te keren of om de hoofdsom af te betalen, gaat de waarde van de desbetreffende obligatie omlaag.

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs

Neem contact met ons op voor meer informatie: