Multi-assetbeleggen: beleggen als een professional

Risico verminderen zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van rendement.

Diversificatie

Een van de belangrijkste doelen van beleggen is rendement realiseren en tegelijkertijd risico’s reduceren. Dit kunt u doen door te diversifiëren over meerdere beleggingscategorieën. Deze visie wordt in praktijk gebracht door 's werelds meest professionele beleggers, of het nu grote pensioenfondsen, zeer vermogende particulieren of zelfs staatsinvesteringsfondsen zijn.

Wat zijn Multi-Asset strategiën?

Multi-asset strategieën investeren in verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties en vastgoed. De koersen van deze beleggingscategorieën lopen over het algemeen niet met elkaar in de pas. Dus wanneer u uw portefeuille over verschillende beleggingscategorieën spreidt, kunt u risico's terugdringen zonder dat dit ten koste gaat van rendement.

Multi-assetbeleggen werkt als een schommel: als de ene beleggingscategorie daalt, kan een andere stijgen en dus compensatie bieden.

Multi-assetbeleggen werkt als een schommel

Bron: VanEck.

Waarom VanEcks Multi-Asset strategieën?

Heel simpel: VanEck maakt multi-assetbeleggen eenvoudig, zodat het bereikbaar wordt voor iedere belegger. Als u belegt in onze VanEck Vectors™ Multi-Asset Allocation ETFs krijgt u met één portefeuille blootstelling aan verschillende beleggingscategorieën. De beleggingscategorieën van de ETF-strategieën worden eenmaal per jaar herwogen en afgestemd op een vooraf gedefinieerd risicoprofiel. De ETFs beleggen in aandelen en obligaties van zo'n 400 bedrijven en overheden. De all-inkosten bedragen in totaal niet meer dan 0,32% per jaar. Dit steekt gunstig af bij de kosten van andere oplossingen, zoals actief beheerde multi-assetfondsen.

Twee beleggingscategorieën

Om te kunnen garanderen dat onze multi-asset-ETFs breed worden gespreid, richten onze ETFs zich op twee beleggingscategorieën. Historisch gezien lopen de koersstijgingen en -dalingen van deze twee beleggingscategorieën niet met elkaar in de pas. Professionals spreken dan van een lage correlatie. Het gaat om de volgende beleggingscategorieën:

swipe
1. Obligaties

Eurostaatsobligaties
Obligaties in euro, uitgegeven door landen uit de eurozone, zoals Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland.

Bedrijfsobligaties
Obligaties uitgegeven door bedrijven met een investment grade-rating, zoals Anheuscher-Busch, Daimler, JPMorgan en Siemens. Om valutarisico te vermijden, wordt alleen belegd in obligaties die zijn uitgegeven in euro.

swipe
2. Aandelen

Wereldwijde aandelen
Aandelen van de 250 bedrijven met de grootste marktkapitalisaties ter wereld.

Vastgoedaandelen
Wereldwijde aandelen van vastgoedbedrijven die beleggen in bijvoorbeeld kantoren, logistiek vastgoed en woningen.

Aangepast op uw risicoprofiel

Wij bieden drie ETF-varianten: 'Conservative' (conservatief), 'Balanced' (evenwichtig) en 'Growth' (groei). Elke variant heeft een eigen risicoprofiel en een andere rendementsverwachting voor de lange termijn. Hoe hoger het risicoprofiel, hoe hoger het verwachte rendement, en andersom. U kiest uw risicoprofiel op basis van uw risicobereidheid.

Onderstaande grafiek laat zien dat de optie 'Conservative' de laagste volatiliteit en het laagste rendement biedt, terwijl bij de optie 'Growth' een hogere volatiliteit is verbonden met een hoger rendement.

Rendementen van 'Conservative' (conservatief), 'Balanced' (evenwichtig) en 'Growth' (groei).

Rendementen van 'Conservative' (conservatief), 'Balanced' (evenwichtig) en 'Growth' (groei).

Bron: VanEck, gegevens over de periode 14 december 2009 t/m 5 oktober 2020. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De rendementen worden inclusief brutodividenduitkeringen weergegeven, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Zie de disclaimers aan het eind van deze website.

Risico: beleggers moeten zich verdiepen in de risico's voordat ze gaan beleggen. Raadpleeg de sectie over risicofactoren op deze website.

ETF’s in drie smaken

VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

De ETF belegt in een multi-assetportefeuille met een defensieve focus.

ISIN: NL0009272764

 • Allocatie:
  35% staatsobligaties
  35% bedrijfsobligaties
  25% wereldwijde aandelen
  5% vastgoedaandelen
 • Kosten:
  0,28% per jaar

VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

De ETF belegt in een multi-assetportefeuille met een neutrale focus.

ISIN: NL0009272772

 • Allocatie:
  25% staatsobligaties
  25% bedrijfsobligaties
  40% wereldwijde aandelen
  10% vastgoedaandelen
 • Kosten:
  0,30% per jaar

VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

De ETF belegt in een multi-assetportefeuille met een groei focus.

ISIN: NL0009272780

 • Allocatie:
  15% staatsobligaties
  15% bedrijfsobligaties
  60% wereldwijde aandelen
  10% vastgoedaandelen
 • Kosten:
  0,32% per jaar

Belangrijkste risicofactoren

Hoewel de diversificatie in een multi-assetstrategie zorgt voor risicovermindering, is het belangrijk te beseffen dat beleggen altijd enig risico met zich meebrengt. Onze multi-asset ETFs zijn onderhevig aan de onderstaande vier risico's:

Icon

Beleggingen in vastgoedeffecten kunnen nadelig worden beïnvloed door algemene ontwikkelingen op de aandelenmarkt en in de vastgoedsector. Met name rentewijzigingen kunnen een negatieve impact hebben.

Raadpleeg de sectie over risicofactoren in het prospectus van het desbetreffende fonds op www.vaneck.com.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Ontvang elke maand waardevolle financiële inzichten en beleggingsideeën.

*
*
*
*
*

Wat het slimme geld niet weet

Veel mensen kochten in 2021 aandelen om de afname van de pandemie en de heropening van de economieën te vieren.

Het blog lezen
Neem contact met ons op voor meer informatie: