Multi-Asset ETF

 • Totaaloplossing voor uw beleggingsportefeuille
 • Diversificatie over aandelen, obligaties en vastgoed
 • Van ruwweg 400 bedrijven en overheden over de hele wereld
 • Al twaalf jaar aantrekkelijke rendementen voor beleggers1
 • Prijs: in 2020 werd de VanEck Multi-Asset Conservative UCITS ETF uitgeroepen tot winnaar van de Morningstar Award in de categorie 'Mixfondsen EUR'
 • Lopende kosten niet meer dan 0,32% per jaar

Risico: U kunt geld verliezen tot uw volledige inleg vanwege rente- en marktrisico zoals beschreven in de belangrijkste risicofactoren, EBIs (DTM/NTM/TOF ) en prospectus.

1 In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Wat is multi-assetbeleggen?

Multi-assetbeleggen heeft betrekking op beleggen in verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoedaandelen. Dit levert een defensievere beleggingsstrategie op, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van rendement. Deze strategie wordt gehanteerd door 's werelds meest professionele beleggers. Onze ETFs maken multi-assetbeleggen eenvoudig. Iedereen kan meedoen.

Multi-assetbeleggen werkt als een schommel: als de ene beleggingscategorie daalt, kan een andere stijgen en dus compensatie bieden.

Waarom multi-assetbeleggen?

Bron: VanEck.

Waarom de multi-asset ETFs van VanEck?

Als u belegt in onze VanEck Multi-Asset Allocation ETFs krijgt u met één portefeuille blootstelling aan verschillende beleggingscategorieën. De beleggingscategorieën van de ETFs worden eenmaal per jaar herwogen en afgestemd op een vooraf gedefinieerd risicoprofiel. De multi-asset ETFs beleggen in aandelen en obligaties van zo'n 400 bedrijven en overheden. Momenteel bedragen de all-inkosten in totaal niet meer dan 0,32% per jaar. Dit steekt tot dusver gunstig af ten opzichte de kosten van andere oplossingen, zoals actief beheerde multi-assetfondsen.

Multi-asset ETFs beleggen in vier beleggingscategorieën

Om te kunnen garanderen dat onze multi-asset-ETFs breed worden gespreid, richten onze ETFs zich op vier beleggingscategorieën. Historisch gezien lopen de koersstijgingen en -dalingen van deze beleggingscategorieën niet met elkaar in de pas. Professionals spreken dan van een lage correlatie. Het gaat om de volgende beleggingscategorieën:

Icon

Obligaties in euro, uitgegeven door landen uit de eurozone, zoals Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland.

Kies hoe defensief u wilt beleggen

Met onze multi-asset ETFs kunt u zelf kiezen hoeveel risico u wilt nemen. U kunt kiezen uit drie risico-rendementsniveaus: 'Conservative' (conservatief), 'Balanced' (evenwichtig) en 'Growth' (groei). Hoe hoger het risico, hoe hoger het verwachte rendement, en lager het risico, hoe lager het verwachte rendement. In de grafiek hieronder wordt weergegeven hoe de drie opties in de afgelopen twaalf jaar hebben gerendeerd.

x
x

Bron: VanEck. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De rendementen worden inclusief brutodividenduitkeringen weergegeven, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Zie de disclaimers aan het eind van deze website.

Risico: beleggers moeten zich verdiepen in de risico's voordat ze gaan beleggen. Raadpleeg de sectie over risicofactoren op deze website.

Multi-Asset ETFs in drie smaken

VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

De ETF belegt in een multi-assetportefeuille met een conservatieve focus.

ISIN: NL0009272764

 • Allocation:
  35% staatsobligaties
  35% bedrijfsobligaties
  25% wereldwijde aandelen
  5% vastgoedaandelen
 • Costs:
  0.28% per jaar

VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

De ETF belegt in een multi-assetportefeuille met een neutrale focus.

ISIN: NL0009272772

 • Allocatie:
  25% staatsobligaties
  25% bedrijfsobligaties
  40% wereldwijde aandelen
  10% vastgoedaandelen
 • Kosten:
  0,30% per jaar

VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

De ETF belegt in een multi-assetportefeuille met een offensieve focus.

ISIN: NL0009272780

 • Allocatie:
  15% staatsobligaties
  15% bedrijfsobligaties
  60% wereldwijde aandelen
  10% vastgoedaandelen
 • Kosten:
  0,32% per jaar

Belangrijkste risicofactoren multi-asset ETFs

Hoewel de diversificatie in een multi-assetstrategie zorgt voor risicovermindering, is het belangrijk te beseffen dat beleggen altijd enig risico met zich meebrengt. Onze multi-asset ETFs zijn onderhevig aan de onderstaande vier risico's:

Icon

Beleggingen in vastgoedeffecten kunnen nadelig worden beïnvloed door algemene ontwikkelingen op de aandelenmarkt en in de vastgoedsector. Met name rentewijzigingen kunnen een negatieve impact hebben.

Raadpleeg de sectie over risicofactoren in het prospectus van het desbetreffende fonds op www.vaneck.com.

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs

Waarom ETFs van VanEck?

 • Al sinds onze oprichting in 1955 lopen we continu voorop in innovatie en bieden u toegang tot nieuwe beleggingskansen, zoals goudfondsen, opkomende-marktfondsen en ETFs.
 • Wij zijn een private onderneming, waardoor we ons kunnen richten op de langetermijnbelangen van onze klanten.
 • Onze ETFs zijn transparant: de onderliggende effecten worden daadwerkelijk gekocht (geen synthetische replicatie). De effecten worden niet uitgeleend.*
* Dit geldt alleen voor de Europese ETFs van VanEck.
click-to-view-youtube-video
Neem contact met ons op voor meer informatie: