Opleving in wereldwijde grondstoffen

29 april 2024

Leestijd 3 min

Omstandigheden met een beperkt aanbod, verstoringen in de toeleveringsketen en groeiende belangstelling voor de wereldwijde energietransitie kunnen leiden tot een aanzienlijke opleving voor wereldwijde grondstoffenaandelen.

Driemaandelijkse inzichten van Shawn Reynolds, Global Resources Portfolio Manager, met zijn unieke kijk op natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen.

Dankzij sterke olie en een stijging aan het eind van het kwartaal zitten hulpbronnen in de lift

Geopolitieke conflicten en de aanhoudende zwakte van de Chinese economie bleven het grootste deel van het kwartaal een onevenredig grote impact hebben op de grondstoffenprijzen. Aanhoudende inflatiedruk en een gebrek aan duidelijkheid over het Amerikaanse rentebeleid beïnvloedden ook het beleggerssentiment. Met uitzondering van Olie & Gas hadden veel grondstoffensectoren het de eerste twee maanden van het jaar moeilijk, voordat ze halverwege tot eind maart eindelijk een opleving lieten zien (vooral koper).

Olie en gas

De vraag naar olie zal in 2024 naar verwachting een recordhoogte bereiken. Er wordt ook nog steeds een sterke groei van de vraag verwacht, die terugkeert naar de niveaus van vóór de pandemie. Escalerende spanningen in het Midden-Oosten, waaronder Houthi-aanvallen op scheepvaart in de Rode Zee, hebben in het eerste kwartaal voor een groot deel bijgedragen aan de zorgen over de bevoorrading van de markt. Daarnaast heeft de aankondiging van OPEC+ van geplande uitbreidingen van haar productiebeperkingen de prijzen verder geholpen.

Hernieuwbare energiebronnen en alternatieven

Hoge financieringskosten en problemen om de commerciële levensvatbaarheid aan te tonen hebben een zware wissel getrokken op hernieuwbare energiebronnen. Sinds kort beginnen de risico's van overaanbod ook de winstgevendheid en aandelenkoersen te beïnvloeden. In de gehele industrie zijn de transactievolumes gedaald omdat de volatiliteit van de inkomsten en de schommelende elektriciteitsprijzen langetermijnovereenkomsten hebben ontmoedigd. Ondanks marginaal vertragende groeicijfers blijft de verkoop van elektrische voertuigen in de VS en de rest van de wereld stijgen. Toch blijven de rendementen van producenten van batterijen en onderdelen matig.

Basis- en industriële metalen

Veel mijnbouwers profiteerden van de rally van ijzererts in het vierde kwartaal van 2023. Hoewel die rally tot stilstand lijkt te zijn gekomen, heeft het krappere aanbod van koper – voornamelijk door aanhoudende mijnstoringen – voor een broodnodige stimulans gezorgd. Aan de andere kant bleven de prijzen van "groene" metalen verder dalen door zorgen over een vertragende groei van de vraag en overaanbod op korte termijn, vooral in lithium.

Goud & edelmetalen

Goud blijft stijgen naar nieuwe historische hoogtepunten door geopolitieke zorgen en aankopen door centrale banken. Na er niet in geslaagd te zijn om de stijging van goud naar nieuwe hoogtepunten in het eerste kwartaal te evenaren, worden goudmijnaandelen nu verhandeld tegen een aanzienlijke korting. De kosteninflatie lijkt voorlopig relatief gematigd, waardoor de marges verder zouden moeten kunnen toenemen.

Landbouw

De vraag naar kip blijft robuust, gesteund door de vervanging van rundvlees nadat de lage veestapel de prijzen de afgelopen kwartalen aanzienlijk opdreef. Voorplanttoepassingen in de V.S. (door het warmere weer) hebben het aanbod van meststoffen beperkt, wat bijdraagt aan de recente, milde prijsstijgingen. Een overvloed aan het aanbod van Zuid-Amerikaanse maïs- en sojabonen beperkt ondertussen granen vroeg in het jaar.

Vooruitzichten: Gesynchroniseerde stijgingen

Sinds eind 2021, toen een sterke stijging van de grondstofprijzen bijdroeg aan een historisch sterke inflatie wereldwijd, is het rendement in de grondstofaandelenmarkt tamelijk ongesynchroniseerd geweest. Nu de inflatie afvlakt, lijken er echter verschillende tekenen te zijn dat we een nieuw buigpunt bereiken. Op dit moment zien we nog steeds omstandigheden met een krapper dan gemiddeld aanbod voor een breed scala aan grondstoffen, waaronder vooral ruwe olie en koper, maar ook meststoffen en andere productiemiddelen.

 Ook zien we dat het sentiment rond de wereldwijde groei verschuift van gematigd bearish naar gematigd bullish, nu renteverlagingen in het verschiet liggen. Dit alles valt samen met een aantal gemelde verstoringen van de toeleveringsketen die worden verergerd door escalerende geopolitieke conflicten. Verder geloven wij dat de wereldwijde energietransitie - hoewel relatief slapend - nog niet voorbij is. Naar onze mening is de sector juist sterk gegroeid, zoals blijkt uit de recordinvesteringen, capaciteitsinstallaties en de verkoop van elektrische voertuigen in het afgelopen jaar. Gecombineerd - en zonder enige vorm van systemische financiële risico's - lijken de grondstoffenaandelenmarkten klaar voor een van deze gesynchroniseerde oplevingen vanuit een dieptepunt.

Als u meer inzichten wilt ontvangen over , meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH