Skip directly to Accessibility Notice

Europa ETF

Investeer in een Europees gediversifieerd product

Europe ETF - Fund Overview

VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

  • Beleggen in de Europese aandelenmarkt
  • Goed gediversifieerd over sectoren en industrieën
  • 100 succesvolle en zeer liquide bedrijven
  • Duurzaam beleggen in overeenstemming met de Global Compact-principes van de VN

ETF-details

ETF-details

Basisticker: TEET
ISIN: NL0010731816
TER: 0,40%
AUM: €51,7 Mln (per 17-05-2024)
SFDR CLASSIFICATIE: Artikel 8

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico: U kunt maximaal 100% van uw inleg in de Europa ETF verliezen vanwege belangrijke risicofactoren zoals aandelenmarktrisico, sectorconcentratierisico en risico van beleggen met beperkte diversificatie. Deze risico's worden hieronder en in het prospectus beschreven.

1Deze principes stimuleren bedrijven om een reeks kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en corruptiebestrijding op te nemen, te ondersteunen en na te leven. The Ten Principles - (unglobalcompact.org.uk)

Met Europa ETF toegang tot Europese aandelenmarkt

Met de Sustainable European Equal Weight ETF van VanEck verkrijgen beleggers blootstelling aan een uitgebreid mandje van de meest liquide Europese aandelen met een hoge marktkapitalisatie. De Europa ETF vertegenwoordigt een breed en uitgebreid deel van de Europese markt, waaronder verschillende sectoren en landen.


Bron: VanEck. Gegevens per 29 juli 2022.

Op een duurzame en verantwoordelijke manier beleggen

Met de Europa ETF van VanEck kunt u een actieve bijdrage leveren aan de verschuiving naar een duurzamere en groenere economie. De ETF is geclassificeerd als SFDR-artikel 82

2De SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) heeft als doel om de transparantie over duurzame beleggingsproducten op de markt te verbeteren. Artikel 8 en 9 komen overeen met de hoogste duurzaamheidsstandaarden die een fonds kan bereiken.

De Europa ETF van VanEck heeft de volgende kenmerken:

De Europa ETF van VanEck bevat 100 aandelen van bedrijven uit verschillende sectoren en landen. Van gezondheidszorg en nutsbedrijven tot vastgoed en financiële instellingen. Daarnaast kan geen enkel land een weging van meer dan 20% hebben om de diversificatie te garanderen.

Bron: VanEck. Gegevens per 29 juli 2022.

Er worden voor de Europa ETF bedrijven geselecteerd die overeenkomen met de Global Compact-principes van de VN. Daarnaast worden controversiële sectoren uitgesloten. Het gaat hierbij om bedrijven die actief zijn op het gebied van: wapens, alcohol en gokken.

Met lopende kosten van 0,4% biedt de Europa ETF van VanEck een belegging tegen aantrekkelijke kosten.

De Europa ETF van VanEck is aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar regelmatige inkomsten. Het 12-maandelijkse dividendrendement wordt in de volgende grafiek weergegeven. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

Bron: VanEck. Gegevens per 29 juli 2022.

Belangrijkste risicofactoren van de Europa ETF

Icon

De waarde van de door de Europa ETF aangehouden effecten kunnen plotseling en onvoorspelbaar in waarde dalen als gevolg van algemene marktomstandigheden en economische omstandigheden in markten waarin emittenten of de door het fonds aangehouden effecten actief zijn.

Icon

Er is sprake van liquiditeitsrisico wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer de desbetreffende markt illiquide is, dan kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of redelijke koers, of überhaupt te initiëren of liquideren.

Icon

De waarde van een belegging in een Europa ETF kan nadelig worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. De koers van de euro kan stijgen ten opzichte van de valuta van de belegging.

Waarom beleggen in de Europese aandelenmarkt?

Beleggen in Europese aandelen kan veel kansen voor beleggers bieden. Zowel op het gebied van rendementen als volatiliteit.

Belangrijke documenten en links

Neem contact met ons op voor meer informatie: