Skip directly to Accessibility Notice

Inflatie ETF Portfolio

Kansen in tijden van hoge inflatie

Waarom beleggen in een inflatie ETF portfolio?

Een inflatie ETF portfolio kan een potentiële strategie voor inflatiebescherming zijn. In 2022 versnelde de wereldwijde inflatie voor het eerst in 30 jaar, als gevolg van een soepel monetair beleid tijdens de pandemie, de geopolitieke onrust en stijgende energieprijzen. Het verraste iedereen en zette huishoudens en beleggers onder druk. Maar met een inflatie ETF kunt u het risico voor uw koopkracht en de waarde van uw beleggingen verminderen. U kunt dit doel bereiken via verschillende beleggingscategorieën, maar het is ook mogelijk om verschillende aandelen-ETFs te combineren die in de loop van de tijd steeds goed hebben gereageerd op inflatiedruk.

  • Een inflatoire omgeving leidt onvermijdelijk tot een afname van de koopkracht van consumenten
  • Beleggers kunnen zich tot de financiële markten wenden als beschermingsmaatregel tegen inflatoire druk, zoals een daling van het reële inkomen
  • Bepaalde beleggingscategorieën, zoals inflatie-geïndexeerde obligaties, grondstoffen en bepaalde aandelensectoren, hebben in het verleden als hedge tegen inflatie gefungeerd. Ze zijn daarom natuurlijke kandidaten voor een inflatie ETF portfolio
  • Inflatie is een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten in een economie
  • De gebruikelijke maatstaf voor inflatie is het inflatiepercentage, de jaar-op-jaar wijziging van het algemene prijsindexcijfer
  • Inflatie wordt vaak gemeten aan de hand van de Consumer Price Index (CPI)
  • Veranderingen in de gemeten CPI volgen de prijsveranderingen in de loop van de tijd

De inflatie in Europa neemt toe

Euro Area Consumer Price Index, %

Bron: Europese Centrale Bank. Gegevens over de periode van 31 mei 2003 t/m 30 april 2023.

Verschillende beleggingscategorieën onder de loep

Wanneer de prijzen snel stijgen, realiseren veel beleggers zich dat het vasthouden van geld op een bankrekening, die weinig tot geen rente oplevert, vergelijkbaar is met het simpelweg weggeven van een deel van hun spaargeld. In veel gevallen kan beleggen een alternatief zijn. Maar met de vele opties op de markt is het noodzakelijk om inzicht te hebben in het historische gedrag van verschillende beleggingscategorieën en de bijbehorende risico's.

Obligaties worden meestal gezien als een veilige haven wanneer het over beleggingsstrategieën gaat, maar in tijden van inflatie kan dat anders zijn. Het is minder waarschijnlijk dat obligaties enige bescherming bieden wanneer de prijzen stijgen, aangezien centrale banken meestal reageren op een hogere inflatie door de rentetarieven te verhogen1. Bovendien staat de verwachte uitbetaling aan het einde van de looptijd van een obligatie vast en wordt deze niet aangepast, hoe hoog de inflatie ook wordt.


1 Bron: NBER, https://www.nber.org/digest/202209/which-asset-classes-provide-inflation-hedges

Beleggen in aandelen vormt een betere bescherming tegen inflatie. Aandelen presteren van oudsher goed in tijden van een gematigde en stabiele inflatie, aangezien de prijzen vaak door middel van goed management verhoogd kunnen worden, wat weer leidt tot hogere inkomsten. Dit is vaak het geval geweest bij bedrijven met prijszettingsvermogen. Dit zijn bedrijven met een voldoende robuuste concurrentiepositie om de prijzen te kunnen verhogen.

Huurstijgingen vinden doorgaans tegelijkertijd plaats met de consumentenprijzen, hoewel er enige vertraging kan optreden. Aan de andere kant kunnen de stijgende rentetarieven de waarde van onroerend goed verlagen, wat gevolgen kan hebben voor kortetermijnbeleggers. Als iemand direct onroerend goed wil kopen als bescherming tegen de inflatie brengt dat een hoge toetredingsdrempel met zich mee. Ook treden er mogelijk complicaties op, zoals een lage liquiditeit. Een eenvoudigere manier om blootstelling te verkrijgen is via de aandelen van beursgenoteerde vastgoedbedrijven.

Grondstoffen kunnen hun rol in het beschermen tegen inflatie op twee manieren vervullen. Allereerst stijgt hun intrinsieke waarde wanneer de prijzen voor consumptiegoederen stijgen. Ze reageren ook sneller op onverwachte inflatie dan veel andere beleggingscategorieën. Ten tweede is hun rendement minder gecorreleerd met brede aandelen- of obligatiemarkten en kan hiermee een portefeuille worden gediversifieerd. Het is belangrijk om te vermelden dat beleggen in grondstoffen via derivaten moeilijk is voor gewone beleggers. Het is eenvoudiger om als proxy aandelen te kopen van grondstoffenproducenten, bijvoorbeeld bij mijnbouwbedrijven of oliediensten.

Commodities

Mogelijke onderdelen van de inflatie ETF portfolio

Beleggers kunnen via ETFs blootstelling krijgen aan effecten die bescherming kunnen bieden tegen inflatie. Of het nu gaat om bedrijven die prijzen kunnen verhogen, om waardeaanpassingen of om de veilige havenkwaliteiten van grondstoffen, een  dividend ETF, vastgoed ETF en grondstoffen ETF hebben eerder al hun waarde bewezen in tijden van stijgende prijzen. Hoewel beleggen in aandelen riskant is en de geschiedenis een onvolmaakte leiddraad voor de toekomst is, zouden beleggers dit toch kunnen overwegen voor een inflatie ETF portfolio.

Allocatie van de inflatie-ETF-portefeuille

Geen twee inflatiecycli zijn hetzelfde. Dat betekent dat een combinatie van verschillende soorten assets in elke cyclus het meest succesvol zijn in de bescherming tegen inflatie. Daarom kunnen beleggers beter in verschillende portefeuilles beleggen om de risico's te spreiden.


Mogelijke allocatie van een inflatie-ETF-portefeuille


Bron: VanEck.

Neem contact met ons op voor meer informatie: