Skip directly to Accessibility Notice
UCTMOAT VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF Lees belangrijke informatie Sluit belangrijke informatie true nl nl false false
MOAT

Sustainable Moat ETF
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

MOAT

Sustainable Moat ETF
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF

ISIN: IE00BQQP9H09 copy-icon

Fondsbeschrijving

De VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF belegt in aantrekkelijk gewaardeerde Amerikaanse duurzame aandelen met langdurige concurrentievoordelen.

 • IW
  $56,16

  per 17 mei 2024
 • YTD rendementen
  4,23%

  per 17 mei 2024
 • Totaal belegd vermogen
  $499,8 miljoen

  per 17 mei 2024
 • Jaarlijkse lopende kosten (TER)
  0,49%
 • Introductiedatum
  16 okt 2015
 • SFDR Classificatie
  Artikel 8

Overzicht

Fondsbeschrijving

De VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF belegt in aantrekkelijk gewaardeerde Amerikaanse duurzame aandelen met langdurige concurrentievoordelen.

 • De strategie is gebaseerd op een bewezen en transparant selectiemodel van onze gerenommeerde onderzoekspartner Morningstar
 • Bedrijven met concurrentievoordelen die ten minste twintig jaar stand kunnen houden: Overstapkosten, immateriële activa, netwerkeffecten, kostenvoordelen of schaalefficiëntie
 • Bedrijven met aantrekkelijke koersen ten opzichte van Morningstars schattingen van de reële waarde
 • Gebaseerd op het concept 'economische moats' van Warren Buffett
 • Uitsluiting van bedrijven die volgens Sustainalytics omzet halen uit wapens of tabak, of die verhoogde ESG- of CO₂-risico's met zich meebrengen


Risicofactoren: aandelenmarktrisico, risico wegens beperkte diversificatie, valutarisico. Raadpleeg de EID en het prospectus voor overige belangrijke informatie voordat u gaat beleggen.

VanEck streeft ernaar zijn duurzaamheidsvoetafdruk te verbeteren. In dat kader is VanEck na sluiting van de markt op 17 december 2021 met zijn VanEck Morningstar US Sustainable Moat UCITS ETF (het 'fonds') overgestapt naar een andere index. De ETF volgt nu de Morningstar US Sustainability Moat Focus Index. Vóór de overstap heette het fonds 'VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF' en volgde het de Morningstar Wide Moat Focus Index. De nieuwe index combineert betere duurzaamheidskenmerken1met superieure risico-rendementsstatistieken.2Ga voor meer informatie over het fonds en de bijbehorende index naar de Index Transition Communication op de Documenten-pagina van het fonds.

Bron: Morningstar, Sustainalytics, per 6 oktober 2021.
Bron: Morningstar, Bloomberg, per 31 oktober 2021. Rendementen in USD op basis van nettorendement. De cijfers vóór 11 februari 2021 betreffen strategierendementen op basis van backtesten. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten.Onderliggende index

Morningstar US Sustainability Moat Focus Index (MSUSSMNU)

Kernpunten van het fonds

 • De strategie is gebaseerd op een bewezen en transparant selectiemodel van onze gerenommeerde onderzoekspartner Morningstar
 • Bedrijven met concurrentievoordelen die ten minste twintig jaar stand kunnen houden: Overstapkosten, immateriële activa, netwerkeffecten, kostenvoordelen of schaalefficiëntie
 • Bedrijven met aantrekkelijke koersen ten opzichte van Morningstar's inschattingen van de reële waarde
 • Gebaseerd op het concept 'economische moats' van Warren Buffett
 • Uitsluiting van bedrijven die volgens Sustainalytics omzet halen uit wapens of tabak, of die verhoogde ESG- of CO₂-risico's met zich meebrengen


Risicofactoren: aandelenmarktrisico, risico wegens beperkte diversificatie, valutarisico. Raadpleeg de EID en het prospectus voor overige belangrijke informatie voordat u gaat beleggen.

VanEck streeft ernaar zijn duurzaamheidsvoetafdruk te verbeteren. In dat kader is VanEck na sluiting van de markt op 17 december 2021 met zijn VanEck Morningstar US Sustainable Moat UCITS ETF (het 'fonds') overgestapt naar een andere index. De ETF volgt nu de Morningstar US Sustainability Moat Focus Index. Vóór de overstap heette het fonds 'VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF' en volgde het de Morningstar Wide Moat Focus Index. De nieuwe index combineert betere duurzaamheidskenmerken1met superieure risico-rendementsstatistieken.2Ga voor meer informatie over het fonds en de bijbehorende index naar de Index Transition Communication op de Documenten-pagina van het fonds.

Bron: Morningstar, Sustainalytics, per 6 oktober 2021.
Bron: Morningstar, Bloomberg, per 31 oktober 2021. Rendementen in USD op basis van nettorendement. De cijfers vóór 11 februari 2021 betreffen strategierendementen op basis van backtesten. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten.Onderliggende index

Morningstar US Sustainability Moat Focus Index (MSUSSMNU)

afm_dutch_risicoscore_5.jpg

Rendementen

Posities

Portefeuille

Documenten

Index

Indexbeschrijving

De Morningstar US Sustainability Moat Focus Index volgt het algemene rendement van aantrekkelijk gewaardeerde Amerikaanse bedrijven die volgens het aandelenonderzoeksteam van Morningstar langdurige, competitieve voordelen bieden, en die voldoen aan de ESG-screening op basis van gegevens van Sustainalytics. De op regels gebaseerde index wordt halfjaarlijks herwogen. Ga naar http://indexes.morningstar.com voor gedetailleerde informatie over de index.

Belangrijkste kenmerken van de index

Onderliggende index
Morningstar® US Sustainability Moat Focus IndexSM 

Indexsamenstelling
De index volgt ten minste 40 aantrekkelijk gewaardeerde Amerikaanse bedrijven die volgens het aandelenonderzoeksteam van Morningstar duurzame, competitieve voordelen bieden, en die zijn gescreend op ESG-risico's.

Bedrijven die in aanmerking komen voor opname in de index

 • Afgeleid van de Morningstar® US Market IndexSM (bovenliggende index).
 • Het aandelenonderzoeksteam van Morningstar heeft de moatrating 'wide' toegekend.
 • Het aandelenonderzoeksteam van Morningstar heeft een schatting gemaakt van de reële waarde.
 • ESG-risicoscore: deze moet 'middel', 'laag' of 'verwaarloosbaar' zijn (bedrijven met de score 'hoog' en 'extreem' worden uitgesloten).
 • Controversialiteitsscore: deze moet 4 (op een schaal van 5) of lager zijn over een voortschrijdende periode van drie jaar.
 • CO₂-risicoscore: als deze score is toegekend, moet deze 'middel', 'laag' of 'verwaarloosbaar' zijn (bedrijven met de score 'hoog' en 'extreem' worden uitgesloten).
 • Uitsluiting op basis van betrokkenheid bij bepaalde producten: tabak, controversiële wapens, civiele vuurwapens, stoomkool.

Belangrijkste punten met betrekking tot de methodiek

 • Gefaseerde herziening:
  De index is verdeeld in twee gelijkgewogen subportefeuilles die beide jaarlijks worden herzien en herwogen, bij de ene gebeurt dit in juni en bij de andere in december.
  Elke subportefeuille bevat op het moment van jaarlijkse herweging 40 gelijkgewogen effecten. Daarna variëren de wegingen mee met de koersen tot aan de volgende herwegingsdatum.
  Elke subportefeuille wordt elke twaalf maanden zodanig herwogen dat deze 50% van de totale index uitmaakt.
 • Bufferregel:                  
  Bij elke herweging wordt de voorkeur gegeven aan huidige indexcomponenten die behoren tot de top 150% van het in aanmerking komende universum, gerangschikt naar de huidige verhoudingen tussen koers en reële waarde.
 • Sectormaximum: het hoogste van de volgende twee percentages: 40% óf de overeenkomstige weging in de bovenliggende index plus 10%.
 • Momentumscreening: de laagste 20% van de in aanmerking komende bedrijven worden uitgesloten op basis van het koersrendement over een voortschrijdende periode van twaalf maanden.

Aanbieder van de index
Morningstar Inc.


Vóór het sluiten van de beurs op 17 december 2021 heette het fonds 'VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF' en volgde het de Morningstar Wide Moat Focus Index. In de sectie Documenten vindt u meer informatie over de wijziging.