nl nl false false

Moat-ETF

Bedrijven met concurrentievoordelen op lange termijn

Ontdek de Moat ETF's van VanEck

De ETF's zijn gebaseerd op een eenvoudig concept: Beleg in bedrijven met langdurige concurrentievoordelen die tegen aantrekkelijke koersen worden verhandeld. Deze bedrijven lijken goed gepositioneerd om op de lange duur hogere rendementen te laten zien dan de bredere markt. Morningstar heeft deze moat-filosofie vertaald naar een praktisch uitvoerbare beleggingsstrategie op basis van toekomstgericht aandelenonderzoek. Deze strategie is toegankelijk met de vier ETF's van VanEck en kan worden gebruikt voor een Amerikaanse of mondiale aandelenallocatie.

Economische moats vinden

Economische moats zijn duurzame concurrentievoordelen die bedrijven in staat stellen de concurrentie voor te blijven. Hierdoor zijn ze beter in staat om op de lange termijn hun winstgevendheid te behouden. Morningstar heeft vijf bronnen van economische moats vastgesteld.

De filosofie achter de Moat ETF

De filosofie van een Moat ETF wordt geïmplementeerd op basis van aandelenonderzoek van Morningstar. Daarbij koppelt Morningstar zijn Economic Moat-ratings aan zijn schattingen van de reële waarde van bedrijven.

Bewezen outperformance op lange termijn van Moat ETF

Beleggen in wereldwijde bedrijven op basis van de moat-beleggingsfilosofie van Morningstar heeft in het verleden rendementen opgeleverd die hoger zijn dan die van de brede wereldwijde aandelenmarkten. Een sterke aandelenselectie is sinds 2018 de meest bepalende factor geweest voor deze op de lange termijn gerichte kernbeleggingsstrategie.


Bron: Morningstar.

Beleggen in Amerikaanse bedrijven op basis van de moat-beleggingsfilosofie van Morningstar heeft in het verleden rendementen opgeleverd die hoger zijn dan die van de brede Amerikaanse aandelenmarkten.

Bron: Morningstar.

Amerikaanse Wide Moat-aandelen die grondig gescreend zijn op verlaagde duurzaamheidsrisico's op basis van data van Sustainalytics en die historisch gezien beter presteren dan de brede Amerikaanse aandelenmarkten.