Mijnbouw ETF

Investeren in de mijnbouwsector

Hoe kunt u blootstelling krjgen aan metaalprijzen, in een context waarbij de vraag toeneemt en het aanbod beperkt is? Aandelen van mijnbouwbedrijven kunnen profiteren van stijgende metaalprijzen. De VanEck Global Mining UCITS ETF biedt een eenvoudige maar effectieve manier om te beleggen in dit krachtige thema.

Mining ETF - Fund Overview

VanEck Global Mining UCITS ETF

  • De eerste Europese ETF met bredere toegang tot mijnaandelen wereldwijd
  • Mogelijke bescherming tegen inflatie
  • Metalen ondersteunen mogelijk de overgang naar een CO2-neutrale economie
  • Stijgende vraag
GDIG

ETF-details

ETF-details

Basisticker: GDIG
ISIN: IE00BDFBTQ78
TER: 0.50%
AUM: $1,0 Mld (per 14-06-2024)
SFDR CLASSIFICATIE: Artikel 6

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico: U kunt geld verliezen tot uw volledige inleg vanwege opkomende markten en beleggen in kleinere bedrijven risico, zoals beschreven in de belangrijkste risicofactoren, EBI en prospectus.

Op basis van een goed gediversifieerde index

De VanEck Global Mining UCITS ETF volgt de S&P Global Mining Reduced Coal Index. De index heeft de volgende parameters:

Breed gediversifieerd over meer dan 130 voornamelijk large cap aandelen.

De mijnbouwbedrijven hebben reserves voor goud, zilver, koper, nikkel, zink, lithium, ijzererts, etc.

Er wordt voorrang gegeven aan liquide aandelen met relatief hoge handelsvolumes.

Holds the most liquid stocks

Met VanEck mijnbouw ETF profiteren van stijgende metaalprijzen

Onze mijnbouw ETF belegt in metalen die essentieel zijn voor een CO2-arme economie.

Metalen zijn nodig voor windmolens tot zonnepanelen en elektrische voertuigen (zie hieronder).

  Energietoepassingen Autosector Overig
 
Wind Fotovoltaïsche
zonne-energie
Energieopslag
Elektrische
voertuigen
Elektrische
motoren
CO₂-afvang
en
-opslag
Lichtdioden (leds)
Aluminium
     
 
     
Chroom
     
 
     
Kobalt
     
 
     
Koper
     
 
     
Indium
     
 
     
Lood
     
 
     
Lithium
     
 
     
Molybdeen
     
 
     
Neodymium*
     
 
     
Nikkel
     
 
     
Zilver
     
 
     
Staal
     
 
     
Zink
     
 
     

 Toepassing Mijnbouw ETF - metalen

Bron: BofA Merrill Lynch.
*Maatstaf voor zeldzame aardmetalen.

Bescherming tegen inflatie met een mijnbouw ETF

Een stijgende vraag en beperkt aanbod drijven de metaalprijzen steeds verder omhoog.  Zo bieden grondstoffen bescherming tegen inflatie. Alhoewel de vraag naar duurzame technologieën toeneemt, ontwikkelen mijnbouwbedrijven slechts beperkt nieuwe voorraden, wat kan leiden tot tekorten en dus verder positief op prijzen zou kunnen uitwerken.

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren van een mijnbouw ETF

Icon

Beleggingen in natuurlijke hulpbronnen en in bedrijven binnen de sector natuurlijke hulpbronnen, waaronder bedrijven die actief zijn op het gebied van landbouw en alternatieve hulpbronnen (zoals water en alternatieve energie), basis- en industriële metalen, energie, bosbouwproducten en edelmetalen, zijn sterk afhankelijk van vraag, aanbod en prijzen. Deze beleggingen kunnen aanzienlijke nadelige impact ondervinden van factoren zoals internationale politieke en economische ontwikkelingen, embargo's, instelling van handelstarieven, inflatie, weersomstandigheden, natuurrampen, veeziekten, exploratiebeperkingen, veelvuldige fluctuaties in vraag en aanbod en diverse andere gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Icon

Beleggingen in opkomende markten zijn onderhevig aan specifieke risico's en de effecten zijn doorgaans minder liquide en minder efficiënt. Bovendien kunnen de effectenmarkten minder goed gereguleerd zijn. Specifieke risico's kunnen hoger zijn ten gevolge van wisselkoersschommelingen en deviezencontroles, beperkingen ten aanzien van repatriëring van fondsen of andere assets, overheidsingrijpen, hogere inflatie, en sociale, economische en politieke onzekerheden.

Icon

Effecten van kleinere bedrijven kunnen volatieler en minder liquide zijn dan die van grotere bedrijven. Kleinere bedrijven kunnen, in vergelijking met grotere bedrijven, minder lang actief zijn, over minder financieringsmiddelen beschikken, een minder goede concurrentiepositie hebben, een minder gediversifieerd productaanbod hebben, in grotere mate onderhevig zijn aan marktdruk en een kleinere markt voor hun effecten hebben.

Neem contact met ons op voor meer informatie: