Skip directly to Accessibility Notice

Het bosproject van de familie Van Eck

Al vele jaren is de familie Van Eck sterk betrokken bij duurzame bosbouw.

In 1969 kocht Fred M. van Eck ruim 800 hectare bos in Californië en halverwege de jaren tachtig kocht hij nog eens ruim 2800 hectare bos in Oregon. Om de duurzame rendementen van de bossen te vergroten en de oorspronkelijke vogelhabitat te ondersteunen besloot de heer Van Eck bij de instandhouding en het beheer van zijn bossen in Californië en Oregon samen te werken met de Pacific Forest Trust. Momenteel strekken de duurzaam beheerde, uiterst productieve bossen van de familie Van Eck zich uit over een gebied van 3800 hectare. Beide bossen, die eigendom zijn van de Fred M. van Eck Forest Foundation, zijn economisch zelfbedruipend. Uit de opbrengsten worden alle operationele kosten betaald, en worden de rendementen uitgekeerd aan de landeigenaar. De landeigenaar gebruikt deze inkomsten om onderzoek en studiebeurzen aan de Purdue University te financieren. De bossen bieden ook duurzame lokale arbeidsgelegenheid voor onder andere houthakkers, vrachtwagenchauffeurs, houtzagers, houttaxateurs, biologen en boswachters.

Meer informatie over ESG bij VanEck
Boomkronen van het bos van Van Eck

CO₂-uitstoot terugdringen

De bossen van Van Eck in Californië en Oregon worden beheerd op basis van erfdienstbaarheden voor exploitatiebossen die zijn ontwikkeld om herstel en behoud van oerbosfuncties te combineren met duurzame houtkap. De Pacific Forest Trust onderzoekt nieuwe methoden voor bosbeheer die de leefomgeving voor wild verbeteren, de watervoorziening beschermen, en het vermogen van bossen bevorderen om CO₂ aan de omgeving te onttrekken. De Pacific Forest Trust biedt landeigenaren economische prikkels en operationele zekerheden.

Het Van Eck Forest Project, dat is ontwikkeld op de bosbouwlocatie in Californië, was het eerste emissiereductieproject dat onder strikte normen van de staat Californië werd geregistreerd en onafhankelijk is gecertificeerd om de staat te helpen bij zijn ambitieuze plannen om broeikasgassen te reduceren.

Hier vindt u meer informatie over de bossen van Van Eck:

Website

De Pacific Forest Trust

In het nieuws

California Forest Hailed as Model for New Management Paradigm

Belangrijke kennisgeving: VanEck is geen sponsor van de Fred M. van Eck Forest Foundation en is niet rechtstreeks bij deze stichting betrokken.