Risico's van cryptovaluta´s en blockchain

De 3 belangrijkste soorten risico’s die we hebben geïdentificeerd:
• Technologierisico´s
• Marktrisico's
• Regelgevingsrisico´s
Voor een gedetailleerd overzicht van de risico’s per token, zie onderstaand overzicht. Gegevens per 30 juni 2023.


swipe
swipe
Risicocategorie Naam Volledige beschrijving
Marktrisico Adoptierisico Voor de adoptie van digitale beleggingen is een accommoderend regelgevingsklimaat nodig. Een gebrek aan uitbreiding in het gebruik van digitale beleggingen en de blockchain zou een negatieve invloed kunnen hebben op een belegging in de Notes. Bovendien is er geen garantie dat een digitaal belegging zijn waarde op de lange termijn zal behouden. De waarde van elke digitaal belegging is onderhevig aan risico's die verband houden met het gebruik ervan. Zelfs als de adoptie van digitale beleggingen op de korte of middellange termijn zal toenemen, is er geen garantie dat het gebruik van digitale bezittingen op de lange termijn zal blijven groeien. Een afname in het gebruik van digitale bezittingen kan leiden tot een verhoogde volatiliteit of een daling van de prijs van dergelijke digitale bezittingen of van digitale bezittingen in het algemeen, wat een nadelige invloed zou hebben op de waarde van de Notes.
Daarom kunnen banken en andere gevestigde financiële instellingen weigeren om fondsen te verwerken voor transacties met cryptomiddelen; om overboekingen te verwerken naar of van cryptobeurzen, cryptogerelateerde bedrijven of dienstverleners; of om rekeningen te onderhouden voor personen of entiteiten die transacties verrichten met cryptomiddelen. Chinese ambtenaren hebben bijvoorbeeld in 2021 hard opgetreden tegen de handel in crypto, door alle transacties met en het minen van cryptomunten te verbieden, waardoor veel cryptomunten schade opliepen en de aandelenkoersen van bedrijven die zich bezighouden met blockchains en cryptomunten onder druk kwamen te staan. Dit zou de liquiditeit in de markt kunnen verminderen en de publieke perceptie van digitale bezittingen in het algemeen of van één digitaal goed in het bijzonder, zoals bitcoin, en het nut ervan als betalingssysteem kunnen schaden, waardoor de prijs van digitale bezittingen in het algemeen of individueel zou kunnen dalen.
Marktrisico Gecentraliseerd onderpandrisico Als reactie op de hoge volatiliteit van de prijs van cryptobezittingen zijn stablecoins ontwikkeld en uitgebracht met als doel cryptobezit met een stabiele waarde aan te bieden. Een stablecoin is een cryptobelegging die bedoeld is om op lange termijn een stabiele waarde te behouden ten opzichte van andere cryptobeleggingen of andere beleggingen waarnaar verwezen wordt. Stablecoins hebben als doel de risico’s voor verkopers en kopers te verminderen en lange termijn smart contracts op de blockchain mogelijk te maken. In het geval dat de prijs van de cryptobezittingen of andere bezittingen waarnaar een stablecoin verwijst abrupt daalt, kan het gerelateerde onderpand onmiddellijk geliquideerd worden, en kunnen houders van de betreffende stablecoin hun investering verliezen. Sommige stablecoins zijn gecentraliseerd, wat betekent dat ze gecontroleerd worden door een centrale partij of dat hun onderpand bewaard wordt door een derde partij, zoals een bank. Dit mitigeert of verkleint echter niet automatisch het bovengenoemde risico.
Marktrisico Valutarisico Hoewel beleggen in cryptobezit in verschillende valuta's voordelen kan opleveren door de verandering in de wisselkoersen van bepaalde valuta's, kan het de belegger ook verliezen opleveren. Een van de belangrijkste risico's zijn wisselkoersschommelingen. De waarde van de ETN kan in een andere valuta luiden dan uw lokale valuta. Als de wisselkoers tussen de twee valuta's ongunstig is, kan dit de waarde van uw belegging uithollen wanneer u weer naar uw lokale valuta converteert. Wisselkoersen worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder economische omstandigheden, geopolitieke gebeurtenissen en marktsentiment, die onvoorspelbaar en volatiel kunnen zijn. Als u belegt in een ETN die in een andere valuta luidt, kan uw beleggingsblootstelling zich in die specifieke valuta concentreren. Dit gebrek aan diversificatie kan uw kwetsbaarheid voor valutagerelateerde risico's vergroten. Het is belangrijk om de potentiële impact op uw algehele beleggingsportefeuille te beoordelen en diversificatiestrategieën te overwegen om valutaspecifieke risico's effectief te beheren.
Marktrisico Geografisch centralisatierisico In de afgelopen jaren zijn cryptobezittingen in steeds meer landen over de hele wereld populair geworden, hoewel in sommige landen meer dan in andere. In tegenstelling tot andere technologieën vereisen cryptobezittingen alleen een goede internetverbinding en bieden ze gebruikers geen geografisch voordeel. Daarom zijn ze vaak niet voordelig voor mensen uit bepaalde landen. Het is essentieel dat gebruikers van cryptobezittingen begrijpen dat elk land een unieke reeks kenmerken heeft die, bij elkaar genomen, voordeliger kunnen blijken te zijn voor gebruikers van cryptobezittingen dan die van andere landen. Een bijkomend punt van zorg is dat het feit dat bepaalde naties eerder cryptobezittingen gebruiken dan andere, kan leiden tot het probleem van centralisatie, aangezien het mogelijk is dat één groep of individu controle heeft over de rijkdom van een bepaalde cryptobezitting, waardoor de inwoners van een bepaald land meer privileges genieten dan anderen vanwege de rijkdom van die bepaalde cryptobezitting.
Marktrisico Het risico van referentie aan cryptobezit Bepaalde instrumenten die verwijzen naar cryptobezittingen kunnen de blootstelling aan de markten voor cryptobezittingen verhogen. Deze instrumenten zijn afgeleide instrumenten om de prijsbewegingen van een onderliggende cryptobelegging te volgen, zodat u uw winst kunt vermenigvuldigen. De meest eenvoudige uitleg van een referentie-instrument voor cryptobezittingen is een instrument dat ontworpen is om de prijsbewegingen van een onderliggende waarde te volgen door gebruik te maken van afgeleide instrumenten om het rendement van de onderliggende waarde te vermenigvuldigen met behulp van een veelvoud van bijvoorbeeld 3x, om de prijsschommelingen van de onderliggende waarde te volgen en als hefboom te gebruiken. Referentie-instrumenten voor cryptobezittingen worden gecategoriseerd als producten met een hoog risico en kunnen onderhevig zijn aan extreme volatiliteit.
Marktrisico Laag liquiditeitsrisico Lage liquiditeit op de markten voor cryptobezittingen verwijst naar een situatie waarin er onvoldoende handelsactiviteit en een beperkt aantal deelnemers is. Dit brengt aanzienlijke risico's met zich mee voor handelaren en beleggers. Ten eerste kan een lage liquiditeit leiden tot grote bied-laatspreads, waardoor het duur wordt om in of uit posities te stappen. Marktorders in illiquide markten kunnen slippage veroorzaken, waarbij de uitgevoerde prijs aanzienlijk afwijkt van de verwachte prijs. Bovendien kan een lage liquiditeit ook de prijsvolatiliteit versterken. Een grote order op een dergelijke markt zou kunnen leiden tot drastische prijsschommelingen, waardoor de markt vatbaar wordt voor manipulatie en plotselinge crashes. In extreme gevallen kan een gebrek aan liquiditeit zelfs het vermogen om transacties uit te voeren zelfs belemmeren. Bovendien zijn markten met een lage liquiditeit kwetsbaarder voor pump-and-dump-schema's, waarbij gecoördineerde groepen de prijzen kunstmatig opdrijven voordat ze snel weer worden verkocht. Beleggers kunnen het een uitdaging vinden om de waarde van een bezitting nauwkeurig te beoordelen vanwege de grillige prijsbewegingen op illiquide markten. In het algemeen verhoogt een lage liquiditeit de complexiteit van de handel, verhoogt het de risico's en maakt het voorzichtige besluitvorming noodzakelijk voor iedereen die betrokken is bij de cryptovalutamarkten.
Marktrisico Gecentraliseerd validatierisico Sinds september 2022 vertrouwt Ethereum op validators in plaats van miners om nieuwe transacties aan het netwerk toe te voegen, waarbij wordt overgeschakeld van proof-of-work naar proof-of-stake. Deze validators mogen kiezen welke transacties en in welke volgorde ze in elk blok komen. Hoewel dit het energieverbruik van het netwerk al heeft verminderd, betekent het ook dat een aanzienlijk deel van ETH die gebruikt wordt om het netwerk te beveiligen in handen is van gecentraliseerde entiteiten. Als gevolg hiervan is de kans veel groter dat deze gecentraliseerde entiteiten transactieblokken krijgen om aan de keten toe te voegen en uiteindelijk een onevenredige hoeveelheid controle kunnen krijgen over wat wel en niet is toegestaan ​​op het netwerk. Daarom bestaat het risico dat dit gemakkelijk kan leiden tot centralisatie van de macht als een klein aantal afgevaardigden of invloedrijke validators controle krijgen over de bevoegdheid om transacties goed te keuren en te valideren.
Marktrisico Risico van weigering van acceptatie Banken en andere gevestigde financiële instellingen kunnen weigeren om (a) geld te verwerken voor transacties met cryptobezittingen, (b) overschrijvingen van of naar cryptobeurzen te verwerken, (c) diensten te verlenen aan crypto-gerelateerde bedrijven of dienstverleners en/of (d) rekeningen aan te houden voor personen of entiteiten die transacties verrichten met cryptobezittingen. Chinese ambtenaren hebben bijvoorbeeld in 2021 hard opgetreden tegen de handel in crypto, door alle transacties met en het minen van cryptomunten te verbieden, waardoor veel cryptomunten schade opliepen en de aandelenkoersen van bedrijven die zich bezighouden met blockchains en cryptomunten onder druk kwamen te staan. Dit zou de liquiditeit in de markt kunnen verminderen en de publieke perceptie van digitale bezittingen in het algemeen of van één digitaal goed in het bijzonder en het nut ervan als betalingssysteem kunnen schaden, waardoor de prijs van digitale bezittingen in het algemeen of individueel zou kunnen dalen.
Marktrisico Verlies- en volatiliteitsrisico De volatiliteit van een belegging is een maatstaf voor de mate waarin de prijs van een bepaalde belegging in de loop van de tijd is gestegen of gedaald. Hoe risicovoller een belegging is, hoe hoger het rendement of hoe groter het verlies kan zijn over een kortere periode. De handelskoersen van veel digitale assets waren in de afgelopen tijd extreem volatiel en het is goed mogelijk dat dit zo blijft. Daarom kan de volatiliteit van digitale beleggingen voor veel beleggers tot grote verliezen leiden. Er is geconstateerd dat meer geavanceerde beleggers de neiging hebben om hun digitale beleggingen te verkopen voordat de prijs sterk daalt, terwijl tegelijkertijd kleine beleggers bleven kopen.
Marktrisico Netwerkgerelateerd risico Netwerkgerelateerd risico: Een aan Tron gelinkt bedrijf kocht het bedrijf dat BitTorrent ontwikkelde, een peer-to-peer protocol voor het delen van bestanden en een applicatie die wordt gebruikt om gegevens via internet te delen. De waarde van TRX-tokens zou direct beïnvloed kunnen worden door het rendement van for-profit bedrijven die betrokken zijn bij deze deal of non-profitorganisaties die verbonden zijn aan Tron.
Regelgevingsrisico Beperkt toegangsrisico Sommige diensten die door een cryptovalutanetwerk worden aangeboden, kunnen beperkt zijn, afhankelijk van de digitale identiteit of geografische locatie van de gebruiker.
Regelgevingsrisico Risico op illegale inhoud Het is belangrijk om te vermelden dat, hoewel alle transacties die op de blockchain verschijnen openbaar worden bijgehouden en door iedereen kunnen worden ingezien, de identiteit van degenen die de transactie hebben geïnitieerd onbekend blijft. Tijdens een transactie wordt een crypto-adres gebruikt om namens de afzender met een of meer bestemmingsadressen te communiceren. Een crypto-adres is een willekeurige reeks tekens, wat in de cryptografie ongeveer overeenkomt met een bankrekeningnummer. Hierdoor kunnen criminelen anoniem handelen in verdovende middelen, vuurwapens, explosieven, kinderporno en andere zaken. Terroristen kunnen hetzelfde doen als ze geld of donaties vragen voor extremistische groeperingen. Het is moeilijk om het probleem van het uitfilteren van inhoud voor een volwassen publiek, inclusief geweld, aan te pakken via een gedecentraliseerd netwerk, wat impliceert dat niemand de controle heeft over het cryptonetwerk, wat negatief is voor het imago van het platform.
Technologierisico Blockchainrisico Blockchaintechnologieën zijn gebaseerd op theoretische vermoedens dat het in de praktijk onmogelijk is om bepaalde wiskundige problemen snel op te lossen. Deze vermoedens zijn echter nog steeds niet bewezen, en wiskundige of technologische vooruitgang zou mogelijk kunnen bewijzen dat ze onjuist zijn. Blockchaintechnologiebedrijven kunnen ook negatief beïnvloed worden door cryptografie of andere technologische ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van kwantumcomputers met aanzienlijk meer kracht dan computers die momenteel beschikbaar zijn, die het cryptografische consensusmechanisme dat ten grondslag ligt aan de betreffende blockchain ondermijnen of aantasten. Als een van deze gebeurtenissen zich voordoet, kunnen de markten en cryptobeleggingen die vertrouwen op blockchaintechnologieën snel in elkaar storten, en kan een belegging in de relevante cryptobelegging ETN negatief worden beïnvloed.
Technologierisico Stakingrisico Het proces van staking van cryptobeleggingen is het vastleggen van bepaalde hoeveelheden van een crypto om het blockchainnetwerk voor een bepaalde periode te ondersteunen. Staking van cryptobezittingen levert beloningen op, waardoor het een van de populairste manieren is om passief inkomen in crypto te verdienen. Van de verschillende functies van het crypto-ecosysteem draagt staking bij aan de veiligheid van het netwerk, waardoor het soepel en betrouwbaar werkt. Staking zorgt ervoor dat het netwerk gedecentraliseerd blijft en bestand is tegen aanvallen. Er zijn echter enkele risico's verbonden aan staking van cryptobeleggingen. Ten eerste is het gebruikelijk dat gebruikers hun cryptobeleggingen voor een bepaalde tijd 'vesten' of vergrendelen onder de voorwaarden van staking, wat betekent dat ze hun beleggingen tijdens deze periode niet kunnen opnemen of overdragen, zelfs als ze er meteen toegang toe nodig hebben. Hierdoor kunnen beleggers niet profiteren van prijsstijgingen als er positieve prijsbewegingen zijn tijdens de vestingperiode. Bovendien kan een cryptobelegging in korte tijd een sterke marktvolatiliteit ondergaan, wat een effect kan hebben op de beloningen van staking. Daarom kan een daling in de prijs van een munt waarop u inzet een drastisch effect hebben op de beloningen die u ontvangt door te staken, en de winst die u behaalt door te staken kan worden tenietgedaan als de waarde van de munt drastisch daalt. Baissemarkten voor cryptobezittingen, zoals de huidige, kunnen als nadelig worden beschouwd omdat ze zo lang aanhouden. Het verminderen van de risico's in proof-of-stake (PoS) blockchains houdt in dat er sancties worden opgelegd aan validators voor kwaadwillig of foutief gedrag. Validators staken cryptobeleggingen in om deel te nemen aan consensus. Als ze opzettelijk of onopzettelijk de netwerkregels overtreden, kunnen ze een aantal ingezette beleggingen verliezen. Scenario's die leiden tot slashing zijn onder andere het dubbel ondertekenen van conflicterende blokken, langdurige downtime, Byzantine acties, collusie en het valideren van ongeldige gegevens. Straffen variëren per protocol en kunnen inbeslagname van een deel van de gestaakte fondsen of tijdelijke opschorting inhouden. Slashing schrikt oneerlijkheid af en verzekert de veiligheid van het netwerk door de stimulansen van validators af te stemmen op de integriteit van de blockchain. Slashing kan in sommige gevallen resulteren in totaal verlies van gestaakte fondsen, beloningen of een combinatie daarvan. Tenslotte kan staking resulteren in een totaal verlies van fondsen als gevolg van smart contract risico's, exploits of bugs in het protocol, of hard forks. Het zelf bewaren van gestaakte cryptobeleggingen omzeilt deze risico's niet.

Investeren in cryptobezittingen kan passieve inkomsten genereren door ze te staken om de blockchain te beveiligen, wat passieve inkomsten oplevert voor hun houders. Desalniettemin kan een vertraagde levering ervoor zorgen dat het een tijdje duurt voordat de beloningen die door het netwerk worden gedaan, de beleggers bereiken. Daarom resulteert piekverkeer op een blockchainnetwerk in vertragingen, een opeenhoping van transacties en hogere transactiekosten omdat de vraag groter is dan het aanbod en netwerkvalidators kunnen kiezen welke transacties ze verwerken. Daarom kunnen uitbetalingen en herbeleggingen vertraging oplopen. Voor personen die vertrouwen op beloningen van cryptobezittingen als bron van inkomsten of passieve inkomsten, kunnen vertragingen leiden tot financiële onzekerheid. Als beloningen voor een langere periode worden uitgesteld, kan dit de cashflow verstoren en de financiële planning van individuen beïnvloeden. Dit is met name relevant voor gebruikers die afhankelijk zijn van regelmatige beloningen voor levensonderhoud of andere financiële verplichtingen. De onvoorspelbaarheid van vertragingen bij beloningen kan het voor individuen een uitdaging maken om hun financiën effectief te beheren.
Technologierisico Risico van bronnen Slecht beheerde bronnen zoals servers (netwerkknooppunten of webservers) zijn een veiligheidsrisico omdat ze denial-of-service-aanvallen en subtielere aanvallen zoals het onttrekken van fondsen mogelijk kunnen maken. De term (distributed-)denial-of-service ((DDoS) verwijst naar een aanval waarbij kwaadwillende actoren van cyberbedreigingen voorkomen dat legitieme gebruikers toegang krijgen tot informatiesystemen, apparaten of andere netwerkbronnen. Verschillende diensten zoals e-mail, websites en online accounts die afhankelijk zijn van de gecompromitteerde machine of het gecompromitteerde netwerk kunnen ook worden beschadigd. Wanneer een netwerk of host het doelwit is van een denial-of-service-aanval, wordt er verkeer in gepompt totdat het netwerk of de host het niet langer kan beheren, waardoor geautoriseerde gebruikers geen toegang meer krijgen tot de bron. Een DoS-aanval kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Aanvallers richten zich meestal op netwerkservers door deze te overspoelen met verkeer. Bij dit soort DoS-aanvallen overspoelt de aanvaller de doelserver met verzoeken, waardoor deze overbelast raakt. Dergelijke aanvragen zijn frauduleus en bevatten vervalste retouradressen, die de server misleiden wanneer deze de identiteit van de aanvrager probeert te verifiëren. De server raakt overbelast omdat de junk requests continu worden afgehandeld, wat resulteert in een DoS-omstandigheid voor legitieme aanvragers. De gevolgen van een DDoS-aanval kunnen serveruitval, lekken van persoonlijke informatie en algeheel geldverlies zijn, afhankelijk van waar de server voor gebruikt wordt.
Technologierisico Complexiteitsrisico De complexiteit van cryptobezit brengt verschillende risico's voor beleggers met zich mee. Deze risico's vloeien voort uit verschillende factoren, zoals technologische ingewikkeldheden, regelgevende uitdagingen, marktvolatiliteit en zwakke plekken in de beveiliging. Cryptobezittingen werken op complexe technologische fundamenten, zoals blockchaintechnologie en cryptografie. Voor beleggers die niet bekend zijn met deze concepten, kan het een uitdaging zijn om de interne werking van cryptomiddelen te begrijpen. Een gebrek aan technische kennis kan leiden tot fouten bij het omgaan met digitale wallets, het uitvoeren van transacties of het beheren van private keys, wat kan resulteren in het verlies van geld. Bovendien compliceren de snelle evolutie van crypto-activa en de introductie van nieuwe technologieën en protocollen het landschap verder, waardoor het moeilijk wordt voor beleggers om up-to-date te blijven en weloverwogen beslissingen te nemen. Cryptobezittingen kunnen een gebrek aan transparantie vertonen wat betreft de onderliggende technologie, het bestuur van het project en marktinformatie. Bij sommige projecten ontbreekt het mogelijk aan duidelijke documentatie of zijn er complexe technische whitepapers die het lastig maken om de levensvatbaarheid ervan te beoordelen. Daarnaast kan de gedecentraliseerde aard van cryptobezittingen resulteren in een gebrek aan betrouwbare informatiebronnen, waardoor het voor beleggers moeilijk wordt om een grondige due diligence uit te voeren. Zonder adequate transparantie kunnen beleggers moeite hebben om de werkelijke waarde en risico’s van een bepaald cryptobezit te beoordelen, wat tot potentiële beleggingsfouten kan leiden.
Technologierisico Vertraging van beloningen Het validatieproces kan aanzienlijke rekenkracht en gespecialiseerde apparatuur vereisen om ingewikkelde cryptografische hashproblemen (proof-of-work) of aanzienlijke kapitaalkosten (proof-of-stake) op te lossen om blokken met transacties te verifiëren die worden bijgewerkt op het gedecentraliseerde blockchain-grootboek. Daarom worden validators meestal betaald met nieuw cryptomiddel (validator-beloningen) en een deel van de netwerkinkomsten (transactiekosten betaald door gebruikers). De nieuwe cryptomiddelen worden in omloop gebracht wanneer transacties aan de blockchain worden toegevoegd. Daarom is het een essentieel onderdeel van de constructie en het onderhoud van het blockchain-grootboek. Een daling in de beloningen voor validators of een aanzienlijke stijging in de kosten voor het verifiëren van transacties kan ertoe leiden dat validators naar andere netwerken overstappen, waardoor de validatie en het gebruik van transacties wordt vertraagd. Elk probleem dat zich voordoet met betrekking tot de inflatie of transactiebevestiging van het desbetreffende cryptobezit kan een negatief effect hebben op de prijs van het cryptobezit.
Technologierisico Proof-of-Stake-gerelateerd risico Een slecht opgezet PoS-systeem zou degenen die er al aanzienlijke aandelen in bezitten massaal kunnen bevoordelen, waardoor de welvaartsgroei onevenredig bij hen terechtkomt. Een typisch voorbeeld hiervan zijn op leiders gebaseerde consensusprotocollen, waarbij een subcomité of een geselecteerde leider alle beloningen int tijdens de werking van het protocol en waarbij de kans om gekozen te worden voor het innen van beloningen evenredig is met de inzet, wat resulteert in krachtige beloningseffecten. Daarnaast bestaat er in PoS-systemen een fenomeen waarbij grotere validators profiteren van minder wezen en minder verloren inspanning. Grote spelers kunnen een niet-proportionele invloed hebben op de prijs van de onderliggende waarde.
Technologierisico Front-running-risico Een front-runner koopt een cryptobezit in afwachting van een grote transactie waarvan verwacht wordt dat deze de prijs zal beïnvloeden op basis van niet-openbare informatie vooraf. Daarom wordt het beschouwd als een vorm van marktmanipulatie en handel met voorkennis. Naar verwachting zal de persoon die een front-runneractiviteit uitvoert de prijsbeweging van het cryptobezit voorspellen op basis van de niet-openbare informatie waartoe de persoon toegang heeft. Sommige vormen van front-running, zoals index front-running, zijn niet illegaal. Door front-running kunnen de front-runners miljoenen dollars aan bezittingen verdienen. De meest bekende aanval door front-runners is de sandwichaanval, waarbij de prijs van een transactie wordt gemanipuleerd om te profiteren van de daaropvolgende prijsschommeling.
Technologierisico Oracle-risico Een oracle of blockchain is een agent die blockchains met andere systemen verbindt en smart contracts laat functioneren afhankelijk van inputs en outputs uit de fysieke wereld. Als gevolg hiervan zijn orakels een natuurlijk doelwit voor front-running aanvallen vanwege hun typische functie van het leveren van off-chain gegevens aan blockchain-applicaties. Normaal gesproken verzamelt het orakel elk uur waardegegevens voor verschillende bezittingen en geeft deze door aan een uitwisselingscontract. Deze uitwisseling van waardegegevens biedt kansen. Als het meest recente orakelrapport bijvoorbeeld een aanzienlijk hogere waarde aangeeft voor een bepaalde bezitting, dan kan een aanvaller bezittingen kopen en deze direct doorverkopen nadat het orakelrapport is verwerkt.
Technologierisico Risico op hackaanval

Omdat cryptobezittingen erg nieuw zijn en er grote sommen geld mee gemoeid zijn, zijn ze bijzonder kwetsbaar voor aanvallen van hackers, zoals in het verleden is gebeurd waarbij miljoenen dollars verloren gingen. Inbreuken op de beveiliging, computermalware en computerhackaanvallen zijn een veelvoorkomend probleem met betrekking tot digitale bezittingen. De digitale bezittingen kunnen een aantrekkelijk doelwit zijn voor hackers of malwaredistributeurs die ze willen vernietigen, beschadigen of stelen. De aantrekkingskracht zal toenemen naarmate de relevante ETN´s stijgen. Aangezien het onmogelijk is om nieuwe veiligheidsbedreigingen te identificeren en te beperken of te stoppen of om zich anderszins aan te passen aan technologische veranderingen in de digitale beleggingssector, kunnen de onderliggende digitale beleggingen onderhevig zijn aan diefstal, verlies, vernietiging of andere aanvallen.

In een blockchain die gebaseerd is op proof-of-work, is de belangrijkste aanval van hackers een '51% aanval' (of '33% aanval' voor PoS-grootboeken), waarbij een enkele validator of groep validators de meerderheid van de stemrechten op de blockchain heeft en de relevante digitale middelen tweemaal uitgeeft. Onder normale omstandigheden worden nieuwe munten in het Bitcoin-netwerk bijvoorbeeld gecreëerd door miningcomputers. Maar, als één deelnemer in het netwerk meer dan 50% van de verwerkingskracht heeft, kan deze proberen om het huidige blok te kiezen, te beginnen met minen, en vervolgens de blokken die echt gemined zijn achter te houden. De oude keten zal worden overgenomen wanneer deze rivaliserende keten wordt verspreid, waardoor alle transacties sinds de fork worden weggelaten en de onveranderlijkheid van het netwerk wordt ondermijnd. De overtredende partij kan mogelijk bepaalde muntadressen verbieden of weigeren om blokken te accepteren die gemined zijn door rivaliserende netwerkgebruikers. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat zij nooit een eerlijk deel ontvangen. Met betrekking tot Ethereum en andere gelijkwaardige PoS-grootboeken is 33% van de ingezette ether de minimumdrempel voor een aanvaller. Alles boven dat bedrag kan de aanvaller extra mogelijkheden geven, zoals voorkomen dat het grootboek transacties kan voltooien.

Technologierisico Hard Fork-risico Van tijd tot tijd voeren netwerken van cryptomiddelen hard forks uit. dit zijn veranderingen die plaatsvinden wanneer knooppunten van de meest recente versie van een blockchain stoppen met het accepteren van de oudere versie van de blockchain, waardoor deze permanent gescheiden wordt van de eerdere versie. Hoewel hard forks belangrijk zijn voor het oplossen van veiligheidsrisico's die in oudere versies van de software gevonden worden, zal een knooppunt dat op een oudere versie van de blockchainclient draait geen transacties kunnen verwerken op de bijgewerkte versie van het protocol. Dit betekent dat de oudere versie van de client niet compatibel is met het bijgewerkte protocol. Zo leidde de Ethereum-fusie tot een grote waardedaling vanwege onzekerheid over het succes van de fusie.
Technologierisico Inflatierisico/protocolgedefinieerde inflatie Protocolgedefinieerde inflatie komt overeen met een vooraf bepaald proces voor het creëren van nieuwe cryptobezittingen op een blockchainnetwerk. Cryptobezittingen gebruiken vaak gevestigde protocollen en algoritmen om de uitgifte van nieuwe cryptomiddelen te reguleren, in tegenstelling tot traditionele fiatvaluta's waar centrale banken de macht hebben om de geldhoeveelheid te controleren en te wijzigen. Een verwatering van de waarde van de cryptobezittingen kan optreden wanneer een aanzienlijk aantal cryptobezittingen wordt gecreëerd door inflatie en het aanbod van de cryptobezittingen geen gelijke tred houdt met de vraag. Een plotselinge toename in het aanbod van cryptobezittingen zonder een gerelateerde toename in nut of vraag kan leiden tot een neerwaartse druk op de koers van een cryptobezitting en zal als gevolg daarvan een negatieve impact hebben op het rendement van beleggers. Bovendien kan de protocolgedefinieerde inflatie van cryptobezittingen over het algemeen tot op zekere hoogte voorspeld worden, aangezien de regels voor de toename van het aanbod van cryptobezittingen meestal voorgeprogrammeerd zijn in het blockchainprotocol.
Technologierisico Inflatierisico/Validatorbeloningen Inflatierisico: Een snelle toestroom van tokens kan leiden tot een toename van het aantal tokens in omloop. De mogelijkheid dat dit toenemende aanbod de vraag van het token overtreft, zou tot inflatiedruk kunnen leiden. De koopkracht en potentiële winsten voor beleggers kunnen na verloop van tijd afnemen als de waarde van het token daalt naarmate er meer tokens zijn. Ongereguleerde tokenemissies kunnen ook vragen oproepen over de toekomstige beschikbaarheid van het token. Voor beleggers kan het een uitdaging zijn om het toekomstige tokenaanbod en de mogelijke invloed daarvan op de waarde te voorspellen als het emissieschema of de emissiemethode onnauwkeurig is of vaak kan worden aangepast. Bovendien kunnen de indruk en het vertrouwen van beleggers ernstig worden aangetast als de symbolische emissies als buitensporig of onvoldoende transparant worden ervaren. Beleggers kunnen het vertrouwen in het token verliezen en overgaan tot mogelijke verkopen als ze denken dat het token te duur of kunstmatig opgeblazen is. Deze waardedaling kan moeilijk ongedaan te maken zijn en kan langetermijneffecten hebben op de marktpositie van het token.
Technologierisico Inflatierisico/airdroprisico Airdrops binnen de context van cryptobezittingen verwijzen naar de distributie van cryptobezittingen aan bestaande houders van een bepaalde cryptobezitting. Hoewel airdrops een opwindende kans kunnen zijn voor beleggers om extra cryptobezittingen te krijgen, gaan ze ook gepaard met bepaalde risico's die overwogen moeten worden. Het veelvuldig optreden van airdrops kan echter tot marktverzadiging leiden. Wanneer meerdere cryptobezittingen via airdrops worden uitgedeeld, kan het aanbod van cryptobezittingen aanzienlijk toenemen. Dit overaanbod kan de waarde van bestaande cryptobezittingen mogelijk verminderen, wat kan leiden tot een daling van hun marktwaarde. Beleggers moeten de mogelijke impact van marktverzadiging in overweging nemen bij het evalueren van de waarde en vooruitzichten van een cryptobezit op basis van airdrops.
Technologierisico Onderbrekingsrisico Netwerken van cryptobezit zijn afhankelijk van het internet. Als het internet of een netwerk van cryptobezittingen uitvalt, zou dit het vermogen om cryptobezittingen over te dragen aantasten, en bijgevolg hun waarde negatief beïnvloeden. Lokale internetdienstonderbrekingen komen vaak voor. Veel houders van cryptobezittingen hebben ongetwijfeld al eens een dienstonderbreking meegemaakt of hun internetverbinding is een tijdje uitgevallen. Als er een lokale storing optreedt, is het misschien niet mogelijk om cryptobezittingen te gebruiken totdat het weer mogelijk is om verbinding te maken met het internet om transacties naar het netwerk te sturen. Het onderbrekingsrisico kan daarom resulteren in illiquiditeit en verliezen voor beleggers.
Technologierisico Gebrek aan compatibiliteitsrisico Software-updates kunnen van invloed zijn op het rendement van digitaal bezit of het netwerk ervan. Interne updates binnen het protocol of externe updates op afhankelijkheden zoals orakels, bridges en updates op afhankelijkheden van die diensten kunnen het netwerk of de toepassing onbruikbaar maken vanwege een gebrek aan compatibiliteit.
Technologierisico Productierisico Het transactievalidatieproces vereist aanzienlijke rekenkracht en gespecialiseerde apparatuur om ingewikkelde cryptografische hashproblemen op te lossen, zodat de blokken met transacties die in het gedecentraliseerde blockchain-grootboek worden bijgewerkt, geverifieerd kunnen worden. Als gevolg hiervan worden validators betaald met bitcoin, die in omloop wordt gebracht wanneer deze problemen zijn opgelost. Daarom is het een essentieel onderdeel van de constructie en het onderhoud van het blockchain-grootboek. Een daling in de beloningen voor validators of een aanzienlijke stijging in de kosten voor het verifiëren van transacties kan ertoe leiden dat validators naar andere netwerken overstappen, waardoor de validatie en het gebruik van transacties wordt vertraagd. Elke storing in de productie van bitcoin of de bevestiging van transacties kan een negatief effect hebben op de prijs van de belegging.
Technologierisico Monolithisch ketenrisico Een monolithische blockchain is dus een blockchain waarin knooppunten verantwoordelijk zijn voor het verzenden van gegevens, het uitvoeren van transacties en het bereiken van consensus, allemaal binnen hetzelfde blok. Monolithische blockchains dekken intern alle essentiële aspecten of taken van een blockchainsysteem af; vandaar dat een monolithische blockchain, als onderdeel van zijn fundamentele consensuslaag, cruciale kwaliteiten aanneemt zoals beschikbaarheid van gegevens, afwikkeling en uitvoering. In tegenstelling tot andere ketens zorgen de monolithische ketens in één keer voor uitvoering, beschikbaarheid van gegevens en consensus. Hoewel dit snellere transacties en grotere schaalbaarheid mogelijk maakt, brengt het de decentralisatie en veiligheid in gevaar, vooral omdat de hardwarevereisten voor validatorknooppunten hoog zijn. Het probleem van monolithische ketens is dat de blokruimte beperkt is door alle use-cases en DApps die erom concurreren. De compartimentering van hulpbronnen en een efficiënte prijsstelling kunnen niet worden bereikt in modulaire ketens.
Technologierisico Risico’s van nieuwe consensusmechanismen: Proof of History-risico Het Proof of History-protocol (PoH) verwijst naar een methode om de tijd zelf in de blockchain op te nemen, met als doel de belasting van de netwerkknooppunten tijdens het verwerken van blokken te minimaliseren. Er bestaat geen twijfel over dat timestamping fundamenteel is voor een traditionele blockchain, vooral omdat het het netwerk informeert over de volgorde van transacties in een blok vanaf het moment dat het blok wordt aangemaakt. Aangezien Proof of History de Verifiable Delay Function gebruikt, die de tijd bepaalt op basis van historische gebeurtenissen, is dit niet nodig. Omdat elke transactie echter een verificatie van de digest vereist en de werking van Solana geen ander geheugen gebruikt dan het transactiebericht zelf, kunnen de transacties afzonderlijk geparallelliseerd worden. Het aantal cores dat beschikbaar is op het systeem zal dus waarschijnlijk de prestaties beperken.
Technologierisico Risico van niet-autonomie Polygon is bijvoorbeeld een blockchainnetwerk dat bovenop de Ethereum-blockchain is ontwikkeld om een goedkopere Ethereum-ervaring te leveren. De functionaliteit van Polygon is afhankelijk van Ethereum in de zin dat alleen applicaties die ontwikkeld zijn voor Ethereum ingezet kunnen worden op MATIC, dus Polygon en Ethereum draaien op dezelfde technologie. Het is belangrijk dat Ethereum succesvol blijft op de lange termijn en dat er meer DApps gebouwd worden op de blockchain van Ethereum, wat een positieve invloed zal hebben op de toekomst van Polygon. Er is niet echt een competitie tussen Polygon en Ethereum, maar de missie van Polygon is om het Polygon-netwerk te gebruiken om infrastructuur te bouwen die de massale adoptie van Ethereum aankan, dus in feite is Polygon afhankelijker van Ethereum dan Ethereum afhankelijk is van Polygon. Om deze redenen kan Polygon beschouwd worden als een Layer 2 oplossing die zich bovenop Ethereum bevindt. Met andere woorden; mocht het Ethereum-platform ernstige verstoringen ondervinden of in de toekomst ophouden te bestaan, dan zal Polygon daardoor waarschijnlijk zijn waarde verliezen.
Technologierisico Risico op verandering van infrastructuur In een poging om het netwerk duurzamer te maken, werd in september 2022 de proof-of-stake layer door ETH geïntegreerd en geaccepteerd. Milieuorganisaties hebben veel kritiek geuit op Proof of Work, dat eerder door ETH werd gebruikt, vanwege het hoge energieverbruik, vooral nu landen hun uitstoot proberen te verminderen als reactie op de klimaatverandering. Dit gebeurt vooral omdat validators geen financiële stimulans zullen hebben om computers constant te laten werken; hierdoor zal het energieverbruik van het netwerk met bijna 99% afnemen. Daardoor zijn er aanzienlijk minder computers nodig om de blockchain te onderhouden en kan Ethereum minder productief worden. Toen Ethereum bijvoorbeeld overging op proof-of-stake, werd het aantal hardware dat nodig was om de blockchain te onderhouden sterk verminderd en werd mining overbodig.
Technologierisico Risico slashing validators In sommige gevallen ondertekenen kwaadwillende validators dubbel omdat ze bepaalde transacties proberen terug te draaien. De software kan ook verkeerd geconfigureerd zijn of een probleem hebben dat niet-malafide dubbele ondertekening veroorzaakt. Het straffen of berispen van validators die de crypto staking regel overtreden wordt 'crypto slashing' genoemd. Het doel van slashing is om correct gedrag, naleving van procedures, betrouwbare beschikbaarheid en verantwoordelijkheid aan te moedigen. Gebruikers van een blockchainnetwerk worden aangemoedigd om zich eervol te gedragen en louche activiteiten te voorkomen. Anders gezegd: een validator maakt winst door transacties goed te keuren en de blockchain met nieuwe blokken te vergroten. Wanneer een validator zich aansluit, moet deze een bepaald bedrag van de cryptovaluta van het netwerk inzetten; dit dient als onderpand voor de eerlijkheid van de validator. Een validator kan echter kwaadwillig handelen, bijvoorbeeld door dubbele uitgaven te doen of transactievalidatie achterwege te laten.
Technologierisico Kwantumrisico In kwantumcomputers wordt informatie anders verwerkt dan in conventionele computers. Bij dit soort computergebruik worden qubits, die gelijk zijn aan normale bits maar dan voor Quantum computing, gebruikt om multidimensionale quantumberekeningen op een quantumcomputer uit te voeren. Om exponentiële groei in verwerkingscapaciteit te bereiken, moeten qubits na elkaar worden toegevoegd. Klassieke computers zijn geschikt voor alledaagse taken en hebben een laag foutpercentage. Kwantumcomputers zijn geschikt voor taken op een hoger niveau, zoals simulaties en data-analyse. Daarom is er bezorgdheid over kwantumcomputers: ze zouden sommige cryptografische protocollen die momenteel worden gebruikt, in het bijzonder digitale handtekeningen, kunnen breken. Sinds de vooruitgang bij de ontwikkeling van kwantumcomputers en algoritmen is er de laatste tijd veel belangstelling voor postkwantumcryptografie. Omdat het Avalanche-netwerkconcept een onbeperkt aantal virtual machines toestaat, kan het een kwantumbestendige virtuele machine ondersteunen met een passende digitale handtekeningmethode. Gezien deze architectuur is het eenvoudig om een nieuwe virtuele machine toe te voegen, die kwantumveilige cryptografische primitieven aan het systeem toevoegt.
Technologierisico Tegenpartijrisico De tegenpartijen van Avalanche hebben te allen tijde volledige toegang tot de status van elk correct knooppunt, kennen de selecties van alle correcte knooppunten en kunnen hun eigen status op elk moment bijwerken. Behalve het vermogen om rechtstreeks de status van een correct knooppunt te wijzigen of de communicatie tussen correcte knooppunten te manipuleren, heeft deze tegenpartij veel macht.
Technologierisico Risico op gegevensverlies Sommige cryptovaluta's maken gebruik van blockchaintechnologie. Dit houdt in dat elke bitcoin-transactie die ooit is gedaan, wordt vastgelegd op een enkele blockchain, waarbij de volledige geschiedenis wordt bewaard. In tegenstelling tot andere concurrenten verwijdert AVAX de oude transactiegeschiedenis. Dit kan echter schadelijk zijn doordat informatie wordt gewist die nodig zou kunnen zijn om mogelijke onregelmatigheden of schade aan valutakopers op te sporen.
Technologierisico Risico van de gebruiksketen: Real-time betalingen (RTP) is bijvoorbeeld een gebruiksketen waarbij transacties bijna ogenblikkelijk worden geïnitieerd en betaald. De digitale infrastructuur die real-time betalingen mogelijk maakt, staat bekend als een real-time betalingsrail. In wezen is een betalingsrail een platform dat alle digitale geldtransfers tussen betalers en begunstigden mogelijk maakt, ongeacht het land, de valuta, de digitale betalingsmethode en of het om bedrijven of consumenten gaat. Afhankelijk van het type betaling, de snelheid, de technologie of de geografische locatie voert elk betaaltraject dit proces anders uit. Omdat het lang kan duren voordat transacties worden afgehandeld, zijn sommige cryptovaluta´s niet altijd de beste optie voor real-time betalingen. Daarom zijn ze niet geschikt voor bepaalde commerciële doeleinden.
Technologierisico Risico van cyberaanvallen De belegging en de dienstverleners kunnen risico's lopen op het gebied van operationele en informatiebeveiliging als gevolg van een cyberaanval of een inbreuk op de cyberbeveiliging, met inbegrip van een inbreuk op het blockchain-netwerk. De beleggingen kunnen diverse negatieve gevolgen ondervinden van een al dan niet opzettelijke inbreuk op de cyberbeveiliging, zoals verlies van eigendomsinformatie, diefstal of beschadiging van online of digitaal opgeslagen gegevens, denial-of-service-aanvallen op websites of netwerkbronnen en de ongeoorloofde bekendmaking van vertrouwelijke informatie.
Technologierisico Transactierisico Bitcointransacties zijn niet omkeerbaar. Zodra een transactie is geverifieerd en vastgelegd in een blok dat is toegevoegd aan de Bitcoin-blockchain, is een onjuiste overdracht van cryptovaluta, zoals bitcoin, of een diefstal van bitcoin over het algemeen niet omkeerbaar en is het mogelijk dat de uitgever niet in staat is om compensatie te vragen voor een dergelijke overdracht of diefstal. Voor zover de emittent niet in staat is om met succes genoegdoening te zoeken voor een dergelijke fout of diefstal, zou een dergelijk verlies een nadelige invloed kunnen hebben op een belegging in de emittent. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een bitcointransactie niet kan worden gestopt of teruggedraaid als deze naar het verkeerde adres wordt verzonden. De enige persoon die toegang heeft tot uw bitcoin en de mogelijkheid heeft om deze terug te sturen, is de persoon die verantwoordelijk is voor het adres waarnaar deze is verzonden. Er is geen manier om de bitcoin terug te krijgen als de eigenaar niet kan worden gelokaliseerd of deze niet wil teruggeven. Het probleem is dat mensen fouten kunnen maken, en een van de meest voorkomende fouten bij het verzenden van cryptovaluta is dat gebruikers weleens het verkeerde blockchainadres invoeren. Dit is een groot probleem, omdat het betekent dat het geld in de verkeerde wallet van het individu of op een verkeerde locatie terechtkomt en voor altijd verdwijnt.
Technologierisico Risico van key-beheer Gebruikers moeten omgaan met private keys in gedecentraliseerde identificatiesystemen, en dat is bij bitcoin een te zware last gebleken. Er wordt aangenomen dat meer dan 4.000.000 bitcoins permanent verloren zijn gegaan door problemen met het beheer van keys. Veel gebruikers deponeren hun cryptobezittingen bij exchanges, wat de decentralisatie schaadt. Toch moet de gebruiker ervoor zorgen dat de keys die nodig zijn voor de veiligheid, beschikbaar en veilig zijn en niet gecompromitteerd kunnen worden. In het verleden zijn er al heel wat beveiligingsincidenten met blockchain geweest die geleid hebben tot diefstal van digitale munten, en deze incidenten ontwikkelen zich snel. De meeste van deze inbreuken hadden echter vermeden of aanzienlijk verminderd kunnen worden als de beste beveiligingspraktijken waren gevolgd.
Technologierisico Risico van nieuw consensusmechanisme Om ervoor te zorgen dat een vijandige actor nooit controle over het netwerk kan krijgen, is de veiligheid van het netwerk omgekeerd evenredig met het aantal DOT's dat validators op het netwerk inzetten. Een dergelijk scenario zou het vermogen van het netwerk om meer beleggers aan te trekken ernstig beperken.
Technologierisico Risico van centralisatie van rijkdom De Proof of stake (PoS)-consensus is een cryptovalutamechanisme waarbij de validatie en veiligheid van het netwerk bepaald worden door de accounts met de grootste belangen in het netwerk. Met behulp van PoS-consensusmechanismen kunnen rijkere personen of entiteiten theoretisch een grotere kans krijgen om geselecteerd te worden vanwege de directe associatie tussen eigendom en selectiekans. Deze deelnemers zullen dus waarschijnlijk beloond worden, wat een omgeving voedt waarin de rijken steeds rijker worden. Als gevolg hiervan kunnen deelnemers met kleinere holdings het netwerk verlaten als ze geen beloningen kunnen genereren. Bovendien kunnen PoS-consensusmechanismen een situatie creëren waarin het netwerk niet inclusief is, omdat bepaalde leden (zoals degenen met grotere holdings) bevoordeeld kunnen worden ten opzichte van anderen, waardoor de mogelijkheid van gecentraliseerde macht toeneemt. Inefficiënt staken en centralisatie in kleinere netwerken zijn zwakke punten in PoS-consensusmechanismen die de stabiliteit en integriteit zouden kunnen beïnvloeden. Daarom bestaat de mogelijkheid dat er kartels van validators ontstaan en dat kan leiden tot bezorgdheid over centralisatie, terwijl exchanges en wallet-aanbieders theoretisch ook onevenredige controle zouden kunnen uitoefenen gezien hun grote holdings.
Technologierisico Risico van gebrek aan middelen Het PoS-mechanisme kan inefficiënt zijn in het gebruik van netwerkbronnen. Aangezien cryptobezittingen kunnen worden vastgezet voor stakingdoeleinden, elimineert PoS de mogelijkheid om een bepaald percentage over te dragen of uit te geven. Er zou een liquiditeitstekort kunnen ontstaan als tokenhouders hun tokens hamsteren om hun kans om als validator geselecteerd te worden te vergroten; deze handeling zou de snelheid van de transactiesnelheden verlagen en het netwerk zou kunnen lijden onder het gebrek aan circulatie. Liquiditeit is een term die wordt gebruikt om aan te geven hoe gemakkelijk tokens kunnen worden omgewisseld voor andere tokens op exchanges voor cryptovaluta's. Met andere woorden, liquiditeit is een maatstaf voor hoe gemakkelijk uw digitale bezittingen in liquide middelen kunnen worden omgezet. Omdat er altijd een enorm aanbod van mogelijke kopers en verkopers is, kunt u erop vertrouwen dat u een eerlijke prijs voor uw bezittingen zult krijgen, omdat bezittingen met een hoge liquiditeit een hoog handelsvolume hebben.
Technologierisico Risico van kunstmatige intelligentie Kunstmatige intelligentie (AI) heeft verschillende industrieën snel getransformeerd en een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we werken, communiceren en zelfs beleggen. Cryptovaluta´s zijn, vanwege hun gedecentraliseerde en digitale karakter, aanzienlijk populair geworden onder beleggers. Hoewel AI tal van voordelen biedt, vormt het ook bepaalde bedreigingen voor beleggers in cryptovaluta´s. Door AI aangestuurde algoritmen kunnen de cryptovalutamarkten manipuleren, wat een grote bedreiging vormt voor beleggers. De immense rekenkracht en gegevensverwerkingsmogelijkheden van AI-systemen stellen hen in staat om enorme hoeveelheden informatie te analyseren, waaronder het sentiment in sociale media, nieuwsartikelen en markttrends, om marktbewegingen te voorspellen en te beïnvloeden. AI-algoritmen worden steeds vaker gebruikt in de algoritmische handel, waarbij transacties automatisch worden uitgevoerd op basis van vooraf gedefinieerde parameters. Hoewel algoritmische handel de efficiëntie en liquiditeit op de cryptovalutamarkt kan verbeteren, brengt het ook potentiële risico’s met zich mee. De snelheid en complexiteit van AI-algoritmen kunnen leiden tot plotselinge en drastische marktschommelingen, waardoor het voor menselijke beleggers moeilijk wordt om snel te reageren. In een scenario waarin meerdere AI-handelsalgoritmen op elkaar inwerken, kan de markt zeer volatiel en onvoorspelbaar worden, waardoor het voor beleggers een uitdaging wordt om weloverwogen beslissingen te nemen. Bovendien zijn cryptovaluta´s gevoelig voor beveiligingsproblemen en AI kan deze risico’s verergeren. Door AI aangedreven hacktools zijn steeds geavanceerder geworden, waardoor cybercriminelen kwetsbaarheden in cryptovalutaplatformen, wallets en exchanges kunnen uitbuiten. Door AI-algoritmen te gebruiken, kunnen hackers meer precieze en gerichte aanvallen uitvoeren, waardoor de integriteit van transacties in gevaar kan komen en het geld van beleggers gestolen kan worden. Bovendien kan AI ook worden gebruikt om realistische phishing-aanvallen te genereren, waarbij beleggers worden misleid om gevoelige informatie vrij te geven en hun digitale bezittingen in gevaar te brengen.
Technologierisico Risico van kapitaalinefficiëntie Het PoS-mechanisme kan inefficiënt zijn in het gebruik van netwerkbronnen. Aangezien cryptobezittingen vergrendeld kunnen worden voor staking-doeleinden, verwijdert PoS de mogelijkheid om een deel van het totale aantal cryptobezittingen in omloop over te dragen of uit te geven. Er zou een liquiditeitstekort kunnen ontstaan als tokenhouders hun tokens hamsteren om hun kans om als validator geselecteerd te worden te vergroten; deze handeling zou de snelheid van de transactiesnelheden verlagen en het netwerk zou kunnen lijden onder het gebrek aan circulatie.

Crypto Academy Navigatie

Academy - uw voortgang 0% voltooid