Skip directly to Accessibility Notice

Zmiany technologiczne ułatwiają dostęp do przestrzeni kosmicznej, zmniejszając koszty dotarcia do gwiazd. VanEck Space ETF śledzi postępy innowacyjnych podmiotów, które opracowują najnowocześniejszy sprzęt, rewolucjonizują działania uznanych operatorów i kształtują komercyjną erę kosmiczną.

VanEck Space Innovators UCITS ETF

  • Stań się częścią rozpoczynającej się komercyjnej ery w kosmosie dzięki naszemu
  • ETF Podążaj za innowatorami rewolucjonizującymi przestrzeń kosmiczną
  • Ekspozycja na 25 największych i najbardziej płynnych podmiotów branży kosmicznej W naszym
  • Space ETF zastosowano filtr zrównoważonego rozwoju
JEDI

ETF

ETF

Ticker: JEDI
ISIN: IE000YU9K6K2
TER: 0.55%
AUM: $6,6 Mln (na dzień 22-04-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 8

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Ryzyko rynków wschodzących i Ryzyko koncentracji sektorowej. Ryzyka te opisują następujące dokumenty: Główne czynniki ryzyka, Kluczowe informacje oraz prospekt.

VanEck Space ETF ma na celu wykorzystanie rosnącego zainteresowania inwestorów rozwojem i wykorzystaniem rakiet.

W miarę jak rakiety stają się modułami wielokrotnego użytku, a satelity stają się coraz mniejsze, inwestorzy wspierają podmioty, których rentowność wzrosła dzięki spadającym kosztom. Dzieje się tak w czasie, gdy gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na satelitarne dane internetowe, pojawiają się inne obszary zastosowania, takie jak turystyka kosmiczna, a rządy są zainteresowane eksploatacją przestrzeni kosmicznej. Aktywni są zwłaszcza inwestorzy venture capital.

SpaceX jest pionierem rakiet wielokrotnego użytku, chociaż pojawiają się już jego konkurenci. SpaceX Falcon 9 mocno obniżył koszt wystrzelenia satelity o jedną trzecią, do 5000 USD za kilogram.2A prognozuje się, że nowa megarakieta Starship może zredukować go jeszcze bardziej – do 1000 czy nawet 500 USD.


2 FT.com. SpaceX: Jak nowa rakieta Elona Muska może zmienić wyścig w kosmosie. 12 października 2021 r.

Przedsięwzięcia komercyjne osiągają rekordowe poziomy finansowania. Według Seraphim SpaceTech Index, kwartalnego trackera do śledzenia transakcji finansowania w sektorze, całkowite inwestycje venture capital wzrosły w ciągu 12 miesięcy, do końca marca 2021 r., o 95%, tzn. do 8,7 mld USD. Ten rosnący trend finansowania sprawia, że sektor reprezentowany przez Space ETF jest szczególnie obiecujący.

Podczas gdy w USA w sektorze kosmicznym działa wiele prężnych podmiotów, w Chinach istnieje co najmniej 160 komercyjnych organizacji kosmicznych, z których wiele jest prywatnych. Ich satelity nie tylko przekazują dane telekomunikacyjne, ale także zwiększają przepustowość Internetu i monitorują emisje gazów cieplarnianych.

Zainteresowanie sektora publicznego przestrzenią kosmiczną stale rośnie, czego przykładem jest powołanie w 2019 r. Dowództwa Kosmicznego Stanów Zjednoczonych (US Space Command)3. Otwiera to drogę do dalszych możliwych zastosowań komercyjnych. Fundusz Space ETF umożliwia więc dokonanie inwestycji w bardzo obiecujący sektor.


3 Dowództwo Kosmiczne Stanów Zjednoczonych zostało utworzone przez Departament Obrony. 29 sierpnia 2019 r.

Zainwestuj w nowy wyścig kosmiczny ze Space ETF

Jak twierdzi Morgan Stanley Research, przy szybko spadających kosztach rakiet nośnych i satelitów kosmos może stać się do 2040 roku sektorem wartym bilion dolarów. Jest to mniej więcej trzykrotny wzrost z obecnych 350 mld USD (zob. wykres).1Dostęp do tej rozwijającej się branży jest teraz możliwy poprzez nasz Space ETF.

Światowa gospodarka kosmiczna (bln. USD)

1 Źródło: Prognoza Haver Analytics.

Obszary komercyjnej ery kosmicznej obecne w naszym funduszu Space ETF

VanEck Space ETF skupia się między innymi na pięciu wymienionych poniżej obszarach. Dzięki filtrowi ESG eliminuje podmioty zaangażowane w produkcję broni kontrowersyjnej.

Główne czynniki ryzyka funduszu Space ETF

Icon

Ze względu na to, że Fundusz inwestuje całość lub część środków w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, jego ekspozycja na waluty obce oraz zmiany ich wartości w stosunku do waluty bazowej mogą skutkować zmniejszeniem zwrotów osiąganych przez Fundusz, a wartość niektórych walut obcych może podlegać znacznym wahaniom. Jest to jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem inwestycji w ten ETF.

Icon

Inwestycje w krajach rynków wschodzących są obarczone szczególnym ryzykiem, papiery wartościowe są tu na ogół mniej płynne i efektywne, a ich rynki mogą być gorzej nadzorowane. Ryzyka szczególne mogą być zwiększone przez następujące czynniki: wahania kursów walut i kontrolę wymiany walut, nakładanie ograniczeń na zwrot funduszy lub innych aktywów, ingerencje rządowe, wyższy poziom inflacji, niepokoje społeczne, gospodarcze i polityczne. Jest to kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę, planując dokonanie inwestycji w ten ETF.

Icon

Aktywa Space ETF mogą być skoncentrowane w jednym lub kilku określonych sektorach lub branżach. Fundusz może być narażony na to ryzyko z uwagi na fakt, że zdarzenia ekonomiczne, polityczne lub inne mające negatywne skutki na odpowiednie sektory lub branże będą negatywnie wpływać na wyniki Funduszu w większym stopniu, niż gdyby aktywa Funduszu były inwestowane w więcej niż jeden (jedną) sektor lub branżę. Jest to kolejny czynnik ryzyka, który należy wziąć pod uwagę, inwestując w ETF.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: