pl pl false false

ETF Nieruchomości

Aktywa, które zgodnie z danymi historycznymi wytrzymują próbę czasu

Jaka jest najdłużej istniejąca inwestycja na świecie? Zapewne nieruchomości. Od średniowiecza nieruchomości z powodzeniem zapewniały inwestorom stały dochód i często chroniły ich majątek. A przecież nie chodzi tylko o pieniądze. Kiedy inwestujesz w nieruchomości, inwestujesz również w domy ludzi, miejsca pracy i światowej klasy infrastrukturę. Taką możliwość daje Ci VanEck Real Estate ETF.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

  • Dywersyfikacja ryzyka w portfelu
  • Możliwość uzyskania regularnych dochodów
  • Zapewnia płynność i szybki dostęp do zakupu nieruchomości
  • Wyklucza spółki o słabych wynikach ESG (zgodnie z definicją Global Real Estate Sustainability Benchmark).
TRET

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: TRET
ISIN: NL0009690239copy-icon
TER: 0,25%
AUM: €255,4 Mln (na dzień 15-07-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 8

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko związane z funduszem ETF Nieruchomości: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko rynku kapitałowego czy ryzyko koncentracji branżowej, które zostały opisane w Główne czynniki ryzyka, KID oraz w prospekcie.

ETF Nieruchomości to inwestycja na każdą pogodę


Obecnie nieruchomości stały się podstawą szeregu portfeli inwestycyjnych. Liczba ludności na świecie wciąż rośnie, a gospodarka wymaga nowych miejsc pracy – oba te czynniki stanowią siłę napędową sektora nieruchomości. Weźmy pod uwagę ostatnie 20 lat: inwestorzy posiadający walory związane z nieruchomościami osiągali wyższe zyski niż na rynku kapitałowym (patrz wykres poniżej), jednocześnie rozkładając ryzyko portfela.

Walory związane z nieruchomościami notowane na giełdzie przyniosły wyższe zyski niż globalny rynek kapitałowy

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Źródło: VanEck. Walory o globalnym zasięgu są reprezentowane przez MSCI World Gross Return Index. Nieruchomości notowane na giełdzie według wskaźnika zwrotu brutto GPR 250. Dane od 1 stycznia 2000 r.

Walory związane z nieruchomościami notowane na giełdzie przyniosły wyższe dywidendy niż globalny rynek kapitałowy

 
Źródło: Bloomberg. Walory o globalnym zasięgu są reprezentowane przez MSCI World Gross Return Index. Nieruchomości notowane na giełdzie według wskaźnika zwrotu brutto GPR 250. Dane za okres 1/04/2013–31/03/2023.

Inwestycje w nieruchomości są sposobem na dywersyfikację portfela poprzez zapewnienie ekspozycji na klasę aktywów inną niż akcje i obligacje. Nieruchomości mają niską korelację z innymi tradycyjnymi aktywami, co oznacza, że ich wyniki nie poruszają się w parze z innymi aktywami. Może to pomóc zmniejszyć ogólną zmienność portfela i zwiększyć jego stabilność, a także potencjalnie zapewnić źródło stabilnego dochodu poprzez wynajem. Profesjonalni inwestorzy również aktywnie wykorzystują do tego celu inwestycje w nieruchomości. Dodatkowo, nieruchomości mają potencjał do długoterminowej aprecjacji, co może pomóc w rozwoju portfela. Ważne jest, aby pamiętać, że jak każda inwestycja, nieruchomość wiąże się z własnym zestawem zagrożeń, a dokonanie inwestycji wymaga dokładnego rozważenia.

Przykład: Publiczne fundusze emerytalne w Norwegii (2022)

Źródło: Government Pension Fund Global, Norwegia. Stan na 31 grudnia 2022 r.

Rosnąca liczba ludności może być jednym z wiodących czynników wpływających na rynek nieruchomości. W 1950 roku liczba ludności na świecie zbliżała się do 2,5 mld osób. Do 2023 roku zwiększy się ona ponad trzykrotnie i osiągnie 8 mld osób zaledwie 12 lat po przekroczeniu pułapu 7 mld. ONZ szacuje, że ten szybki wzrost nie zatrzyma się w najbliższym czasie i do 2060 roku na naszej planecie będzie 10 miliardów ludzi. Wzrost liczby ludności będzie napędzał zapotrzebowanie na nowe biura, infrastrukturę, centra handlowe i hotele.

Ludność świata w miliardach

Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych. https://population.un.org/wpp/

Nawet dla sektora nieruchomości praca z domu, boom na zakupy internetowe i przewaga technologiczna naszego społeczeństwa stanowią wyzwania. Mimo to, firmy z branży nieruchomości okazały się bardziej odporne niż mogłoby się wydawać. Firmy aktywnie zmieniają swoje udziały, aby odpowiedzieć na aktualne potrzeby, na przykład przekształcając niepotrzebną powierzchnię biurową lub handlową w nowoczesne mieszkania. Politycy i rząd mogą postrzegać nieruchomości jako podstawę naszego społeczeństwa, dlatego nierzadko widać parcie na przeprojektowanie istniejących lokali zamiast pozostawiania ich pustych.

Od biura do...

Źródło: VanEck, PWC

Od handlu detalicznego do...

Źródło: VanEck, PWC

ETF Nieruchomości pozwala inwestorom indywidualnym inwestować w nieruchomości

Nie wszyscy inwestorzy mogą sobie pozwolić na zakup budynków i czerpać z nich atrakcyjne zyski. Jednak kupno notowanych na giełdzie nieruchomości za pośrednictwem funduszu VanEck Global Real Estate ETF sprawia, że nieruchomości notowane na giełdzie są w zasięgu wszystkich inwestorów. Fundusz zmienia inwestowanie w nieruchomości w następujący sposób:

Dlaczego VanEck Global Real Estate ETF?

Tworząc nasze fundusze ETF, stawiamy na jakość i ograniczanie ryzyka. Podsumowując, nasz fundusz ETF inwestujący w nieruchomości oferuje następujące korzyści:

Fundusz ETF inwestujący w nieruchomości w różnych sektorach

Fundusz VanEck Global Real Estate UCITS ETF jest wysoce zdywersyfikowany – obejmuje 100 podmiotów z sześciu sektorów rynku nieruchomości.

Budynki mieszkalne obejmujące apartamentowce, mieszkania, domy, domy studenckie, domy produkcyjne i domy jednorodzinne.

Vonovia, jeden z udziałów w funduszu ETF Nieruchomości2, to kluczowy dostawca mieszkań na rynku niemieckim, który skupia się na perspektywie społecznej. Firma oferuje usługi i mieszkania dla około miliona mieszkańców. Vonovia buduje nowe budynki i stara się kształtować dzielnice, aby podnieść jakość życia.

Źródło: VONOVIA SE

2Część portfolio w dniu 31/03/2022

Obejmuje biurowce, wieżowce i parki biurowe w centralnych dzielnicach biznesowych lub na terenach podmiejskich.

Boston Properties3 jest jednym z największych publicznych REIT-ów w Stanach Zjednoczonych, który inwestuje w najlepsze miejsca pracy. Trzon jej portfela stanowią nieruchomości w Bostonie, Los Angeles, Nowym Jorku i innych kluczowych miastach w USA.

Prudential Center w Bostonie, USA.

Źródło: Boston Properties

3Część portfolio w dniu 31/03/2022

Do obiektów przemysłowych należą fabryki, obiekty przemysłowe, magazyny i centra dystrybucyjne.

Prologis4 to Real Estate Investment Trust, który dostarcza rozwiązania w zakresie logistyki. Inwestuje w największe centra dystrybucyjne i magazyny zlokalizowane w pobliżu masowych obszarów miejskich o dużym popycie, gdzie brakuje gruntów. Portfolio obejmujące obiekty na całym świecie sprawia, że Prologis jest jedną z największych firm z branży nieruchomości w ujęciu globalnym.

Prologis Park Ichikawa 2 w Japonii

Źródło: Prologis

4Część portfolio na 31/03/2022

Obejmuje hotele, ośrodki wypoczynkowe i inne nieruchomości rekreacyjne.

Oprócz bycia właścicielem Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand i Venetian Resort Las Vegas, jednego z najbardziej kultowych obiektów rozrywkowych w Las Vegas Strip, VICI Properties Inc.5 jest doświadczonym funduszem inwestycyjnym na rynku nieruchomości. Jest właścicielem największego portfela nieruchomości związanych z hazardem, hotelarstwem i rozrywką w stanie. VICI Properties oferuje około 59 300 pokoi hotelowych, a także ponad 450 restauracji, barów, klubów nocnych i zakładów sportowych w 49 obiektach rozrywkowych o powierzchni 124 milionów stóp kwadratowych na terenie całego kraju.

Źródło: VICI Properties.

5 Część portfolio w dniu 31/03/2024

Obejmuje szpitale i ośrodki opieki nad osobami starszymi.

Healthpeak Properties jest jednym z wartych uwagi REIT-ów z branży opieki zdrowotnej w naszym portfelu6. Jego strategia polega na inwestowaniu w nieruchomości związane z prywatną opieką zdrowotną, które czerpią korzyści ze starzenia się społeczeństwa i powszechnego dążenia do poprawy stanu zdrowia. W szczególności skupia się na naukach biologicznych i gabinetach medycznych.

Źródło: Healthpeak Properties.

6Część portfolio w dniu 31/03/2022

Handel detaliczny obejmuje centra handlowe, pojedyncze sklepy, duże (regionalne) centra handlowe, centra wyprzedażowe, centra handlowe z sieciami spożywczymi oraz te, w których występują duże sklepy.

Simon Property Group7 to amerykańska firma specjalizująca się w inwestycjach w centra handlowe, centra wyprzedażowe i inne ośrodki działające na rzecz budowania społeczności. Wiele z jej centrów odgrywa kluczową rolę w miastach, w których działają, m.in. za pomocą tworzenia miejsc pracy i płacenia podatków na rzecz ludności. Jest to największy właściciel centrów handlowych w USA. Jedną z godnych uwagi pozycji jego bogatego portfolio jest Shops at Crystals w Las Vegas w stanie Nevada.

Źródło: Simon Property Group.

7Część portfolio w dniu 31/03/2022

Residentials
Offices
Industrials
Hotels
Healthcare
Retail

Główne czynniki ryzyka ETF Nieruchomości

Icon

Ponieważ fundusz inwestuje całość lub część środków w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, ekspozycja funduszu ETF inwestującego w nieruchomości na waluty obce oraz zmiany ich wartości w stosunku do waluty bazowej mogą skutkować zmniejszeniem zwrotów osiąganych przez fundusz, a wartość niektórych walut obcych może znacznie się wahać.

Icon

Aktywa funduszu mogą być skoncentrowane w jednym lub kilku określonych sektorach lub branżach. Fundusz może być narażony na to ryzyko z uwagi na fakt, że zdarzenia ekonomiczne, polityczne lub inne mające negatywny wpływ na odpowiednie sektory lub branże będą miały negatywny wpływ na wyniki Funduszu w większym stopniu, niż gdyby aktywa Funduszu były inwestowane w wielu sektorach lub branżach.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: