pl pl false false

ETF Surowce

Zainwestuj w transformację energetyczną i zabezpiecz się przed inflacją

Odkryj ofertę funduszy ETF Surowce od VanEck

Surowce stanowią ważną i zróżnicowaną alternatywną klasę aktywów, której znaczenie jest często pomijane przy budowaniu odpornego portfela. Nie tylko mają one historycznie udowodnione cechy zabezpieczające przed inflacją, ale także przewiduje się, że popyt na nie wzrośnie w związku z transformacją energetyczną. Rozwój sytuacji w przyszłości jest oczywiście niepewny i musi być ściśle monitorowany.

Dlaczego warto rozważyć ETF-y na surowce

Fundusze ETF mają wiele interesujących cech i funkcji. Są to instrumenty finansowe znane ze stosunkowo niskich kosztów i przejrzystych strategii inwestycyjnych oraz udziałów, a ich dane są publikowane codziennie. Co więcej, fundusze ETF są uważane za bardzo płynne, ponieważ obraca się nimi jak zwykłymi akcjami w godzinach otwarcia rynku.

Fundusze ETF Surowce mogą być atrakcyjną alternatywą dla bezpośredniego inwestowania w surowce. Wynika to z czterech głównych powodów:

Spółki surowcowe zwykle wypłacają dywidendy. W wielu przypadkach spółki te faktycznie regularnie wypłacają część swoich zysków akcjonariuszom w formie dywidend lub odkupu akcji. W związku z tym inwestorzy poszukujący regularnego dochodu mogą zdecydować się na ETF Surowce zamiast inwestować bezpośrednio w sam surowiec. Oczywiście wcześniejsze wypłaty nie gwarantują, że dywidendy będą wypłacane również w przyszłości.

Fundusze ETF są naturalnie zdywersyfikowane, ponieważ inwestują w akcje wielu spółek. Zazwyczaj ograniczają one alokację do poszczególnych papierów wartościowych lub krajów, co może ograniczyć ryzyko idiosynkratyczne. Oczywiście inwestorzy muszą zwracać uwagę na ryzyko sektorowe i ryzyko koncentracji.

Zazwyczaj inwestorzy kupują surowce bezpośrednio poprzez instrumenty pochodne takie jak kontrakty futures. Są to umowy kupna lub sprzedaży określonego surowca po określonej cenie i w konkretnym terminie w przyszłości. Zakup kontraktów futures wymaga jednak od inwestora sporego doświadczenia, gdyż jest bardziej skomplikowany niż zwykły zakup ETF Surowce zarządzanego przez zespół profesjonalistów. Mogą również wystąpić niuanse podatkowe związane z inwestycją bezpośrednią.

W niektórych przypadkach akcje spółek towarowych skutecznie prowadzą do lewarowanej ekspozycji na surowce bazowe. Oznacza to, że mają tendencję do wzmacniania ruchów cen surowców, zarówno podczas wzrostów, jak i spadków. W rzeczywistości akcje towarowe często mają umiarkowanie wysoką wartość beta, co prowadzi do powstawania opisanego efektu.

Dlaczego warto włączyć do portfela fundusz ETF Surowce?

Towary to surowce i aktywa materialne wykorzystywane jako nakłady do tworzenia produktów kupowanych przez konsumentów. Można je podzielić na różne grupy, począwszy od produktów rolnych (pszenica, kukurydza, soja…) poprzez energię (ropa, gaz…) czy metale (złoto, srebro, stal…) po zwierzęta gospodarskie. Choć kontrakty pochodne, takie jak kontrakty futures, stanowią sposób na inwestowanie w nie, inwestorzy mogą również uzyskać ekspozycję za pośrednictwem firm zaangażowanych w ich wydobycie, przetwarzanie lub rafinowanie, w zależności od konkretnego rodzaju towaru.

Istnieje kilka powodów, dla których inwestorzy mogą rozważyć alokację w surowcowy fundusz ETF:

Znaczenie surowców w trendach na dużą skalę

Surowce będą odgrywać ważną rolę w głównych trendach, które się rozwijają i będą kształtować nasze społeczeństwo.

Wiele metali i pierwiastków ziem rzadkich ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej. Przykładowo, są one stosowane w urządzeniach wykorzystujących czystą energię słoneczną i wiatrową, a także w niektórych częściach pojazdów elektrycznych (EV), w tym w akumulatorach. W miarę jak rządy na całym świecie dostosowują się do realizacji ambitnych celów porozumienia paryskiego, prognozuje się wzrost popytu związanego z transformacją energetyczną. Metale dla zielonych technologii to lit do pojazdów elektrycznych, mangan do turbin wiatrowych, elektrowni wodorowych i geotermalnych, a także kobalt do magazynowania energii i wychwytywania dwutlenku węgla. Oczywiście nadal istnieje niepewność co do sposobu, w jaki będzie przebiegać transformacja energetyczna.

Rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę, zwłaszcza na rynkach wschodzących, będzie wymagało dużych ilości nakładów. Ważną rolę odegrają zarówno metale przemysłowe, jak i szlachetne.

Jednocześnie liczne metale i pierwiastki ziem rzadkich są kluczowymi składnikami większości powszechnie używanych urządzeń cyfrowych i nowych technologii. W związku z tym znajdują się one w centrum rywalizacji między krajami zachodnimi a Chinami. Bloki gospodarcze, takie jak USA i UE, starają się stopniowo uzyskać niezależne dostawy tych surowców, co będzie wymagało znacznych inwestycji i współpracy. Dwa przyspieszające trendy cyfryzacji i sztucznej inteligencji mogą prawdopodobnie zwiększyć popyt na te metale.

Surowce związane z energią znalazły się w centrum uwagi, ponieważ zawirowania geopolityczne w 2022 r. zmusiły wiele krajów zachodnich do ponownego przemyślenia swoich dostaw energii. Tradycyjne paliwa kopalne, takie jak ropa naftowa i gaz, pomogą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i niezależność energetyczną, a także potencjalnie wspierać przejście na bardziej ekologiczne źródła energii. Będą również w stanie utrzymać sieć elektryczną, gdy same odnawialne źródła energii nie wystarczą. Co więcej, energia jądrowa zyskuje akceptację jako źródło niskoemisyjnej i niezawodnej energii, a rządy ponownie w nią inwestują. Oczekuje się, że uran skorzysta na tej ewolucji.

Infrastructure
Digitalization and AI
Energy Security and Independence
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: