Skip directly to Accessibility Notice
UCTREUS VanEck Circular Economy UCITS ETF | REUS Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false

Circular Economy ETF
VanEck Circular Economy UCITS ETF | REUS

Circular Economy ETF
VanEck Circular Economy UCITS ETF | REUS

 • Wartość aktywów netto
  $20,29

  na dzień 30 lis 2023
 • ZWROTY YTD
  -6,53%

  na dzień 30 lis 2023
 • Aktywa netto
  $6,0 milion

  na dzień 30 lis 2023
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,40%
 • Data aktywacji
  21 paź 2022
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 9

Więcej informacji

Przegląd

Opis funduszu

Zasoby naszej planety są wykorzystywane w coraz większym stopniu, a świat zmaga się z problemem ogromnej ilości odpadów pochodzących z produktów jednorazowego użytku. VanEck Circular Economy UCITS ETF zapewnia ekspozycję na podmioty zaangażowane w procesy recyklingu lub inne formy efektywnego wykorzystania zasobów.

 • Podmioty przodujące w produkcji zrównoważonej i usługach wspomagających
 • Skupienie uwagi na wpływie konsumpcji na środowisko w skali globalnej
 • Ekspozycja typu pure play na podmioty przyczyniające się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym


Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MVIS®Global Circular Economy ESG Index (MVCIRCTR)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Indeks