Skip directly to Accessibility Notice
UCTREUS VanEck Circular Economy UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
REUS

Circular Economy ETF
VanEck Circular Economy UCITS ETF

REUS

Circular Economy ETF
VanEck Circular Economy UCITS ETF

ISIN: IE0001J5A2T9 copy-icon

Opis funduszu

Zasoby naszej planety są wykorzystywane w coraz większym stopniu, a świat zmaga się z problemem ogromnej ilości odpadów pochodzących z produktów jednorazowego użytku. VanEck Circular Economy UCITS ETF zapewnia ekspozycję na podmioty zaangażowane w procesy recyklingu lub inne formy efektywnego wykorzystania zasobów.

 • Wartość aktywów netto
  $22,31

  na dzień 19 kwi 2024
 • ZWROTY YTD
  2,30%

  na dzień 19 kwi 2024
 • Aktywa netto
  $6,6 milion

  na dzień 19 kwi 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,40%
 • Data aktywacji
  21 paź 2022
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 9

Przegląd

Opis funduszu

Zasoby naszej planety są wykorzystywane w coraz większym stopniu, a świat zmaga się z problemem ogromnej ilości odpadów pochodzących z produktów jednorazowego użytku. VanEck Circular Economy UCITS ETF zapewnia ekspozycję na podmioty zaangażowane w procesy recyklingu lub inne formy efektywnego wykorzystania zasobów.

 • Podmioty przodujące w produkcji zrównoważonej i usługach wspomagających
 • Skupienie uwagi na wpływie konsumpcji na środowisko w skali globalnej
 • Ekspozycja typu pure play na podmioty przyczyniające się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym


Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MVIS®Global Circular Economy ESG Index (MVCIRCTR)

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Podmioty przodujące w produkcji zrównoważonej i usługach wspomagających
 • Skupienie uwagi na wpływie konsumpcji na środowisko w skali globalnej
 • Ekspozycja typu pure play na podmioty przyczyniające się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym


Czynniki ryzyka: Ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko koncentracji branżowej lub sektorowej, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

MVIS®Global Circular Economy ESG Index (MVCIRCTR)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks