ETF Nieruchomości

ISIN: NL0009690239

  • Wzrost wartości akcji w połączeniu z regularnym dochodem z nieruchomości
  • Ponadprzeciętnie wysoki dochód z dywidendy
  • Sprawdzona od wieków metoda zabezpieczenia majątku przed inflacją
  • Elastyczny sposób na zakup nieruchomości, którą można szybko sprzedać
  • Dywersyfikacja od innych aktywów w portfelu

Ryzyko ETF Nieruchomości: Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału. Inwestorzy powinni przeanalizować główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko walutowe czy ryzyko koncentracji branżowej i sektorowej, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Inwestycja z funduszem ETF Nieruchomości – na każdą okazję

Jaka jest najdłużej istniejąca inwestycja na świecie? Zapewne nieruchomości. Od średniowiecza nieruchomości z powodzeniem zapewniały inwestorom stały dochód i chroniły ich majątek.

Obecnie nieruchomości stały się podstawą szeregu portfeli inwestycyjnych. Weźmy pod uwagę ostatnie 20 lat: inwestorzy posiadający walory związane z nieruchomościami osiągali wyższe zyski niż na rynku kapitałowym (patrz wykres poniżej), jednocześnie rozkładając ryzyko portfela.

Walory związane z nieruchomościami notowane na giełdzie przyniosły wyższe zyski niż globalny rynek kapitałowy

x
x

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Źródło: VanEck. Walory o globalnym zasięgu są reprezentowane przez MSCI World Gross Return Index. Nieruchomości notowane na giełdzie według wskaźnika zwrotu brutto GPR 250. Dane od 1 stycznia 2000 r.

Zapewnienie inwestorom indywidualnym dostępu do inwestowania w nieruchomości dzięki naszemu ETF-owi na nieruchomości

Tylko najwięksi inwestorzy mogą sobie pozwolić na zakup budynków i czerpać z nich atrakcyjne zyski, zwłaszcza w postaci wysokich dochodów. Kupno notowanych na giełdzie nieruchomości za pośrednictwem funduszu ETF Nieruchomości VanEck'a sprawia, że nieruchomości notowane na giełdzie są w zasięgu wszystkich inwestorów. Fundusz zmienia inwestowanie w nieruchomości w następujący sposób:

 

Dlaczego fundusz ETF Nieruchomości VanEck'a?

Tworząc nasze fundusze ETF, stawiamy na jakość i ograniczanie ryzyka na pierwszym miejscu. Podsumowując, nasz fundusz ETF Nieruchomości oferuje następujące korzyści:

ETF Nieruchomości: Inwestuj w wielu różnych sektorach

Fundusz VanEck Global Real Estate UCITS ETF jest wysoce zdywersyfikowany – obejmuje 100 podmiotów z sześciu sektorów rynku nieruchomości.

Apartamentowce, mieszkania, domy, akademiki, obiekty przemysłowe, domy jednorodzinne

Mieszkania

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

ISIN: NL0009690239


  • Wyższe dochody z dywidend Duży wolumen inwestycji: ekspozycja na 100 najbardziej płynnych podmiotów z branży nieruchomości na świecie Stosunkowo niski koszt: koszty całkowite 0,25% rocznie Fundusz ETF nieruchomości inwestuje wyłącznie w akcje nieruchomości
  • Ład korporacyjny: analiza Vigeo Eiris w celu weryfikacji ładu korporacyjnego

Risk indication: 6 out of 7

Niższe ryzyko: Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko: Typically higher reward

Główne czynniki ryzyka ETF Nieruchomości

Icon

Ze względu na to, że Fundusz inwestuje całość lub część środków w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, jego ekspozycja na waluty obce oraz zmiany ich wartości w stosunku do waluty bazowej mogą skutkować zmniejszeniem osiąganych zwrotów oraz znacznym wzrostem wartości niektórych walut.

Więcej informacji na temat ryzyk można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com.

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF VanEck?

  • Od momentu powstania w 1955 r. nieustannie pozostajemy pionierami innowacji, dając inwestorom dostęp do nowych możliwości, takich jak fundusze złota, fundusze rynków wschodzących i fundusze ETF.
  • Jesteśmy podmiotem prywatnym, co pozwala nam skupić się na długofalowych interesach naszych klientów’.
  • Nasze fundusze ETF są transparentne: nabywają bazowe papiery wartościowe (bez replikacji syntetycznej). Papiery wartościowe nie są przedmiotem wypożyczenia.*
* Dotyczy to tylko europejskich funduszy ETF VanEck’.
click-to-view-youtube-video