Skip directly to Accessibility Notice
UCTEMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | EMLC Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false

Emerging Markets Local Currency Bond ETF
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | EMLC

Emerging Markets Local Currency Bond ETF
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | EMLC

 • Wartość aktywów netto
  $57,93

  na dzień 30 lis 2023
 • ZWROTY YTD
  7,55%

  na dzień 30 lis 2023
 • Aktywa netto
  $132,3 milion

  na dzień 30 lis 2023
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,30%
 • Data aktywacji
  07 kwi 2017
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 6

Więcej informacji

Przegląd

Opis funduszu

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF oferuje dostęp do zdywersyfikowanego i płynnego portfela obligacji rynków wschodzących dla inwestorów, którzy poszukują wyższego poziomu rentowności w porównaniu z innymi segmentami rynku instrumentów o stałym dochodzie. Dla inwestorów stanowi atrakcyjne połączenie ryzyka i korzyści, ponieważ kraje rynków wschodzących cechuje zwykle mniejsza dźwignia finansowa w finansach publicznych, a ich banki centralne w coraz większym stopniu stosują konwencjonalną politykę pieniężną.

 • Znacząco wyższy poziom rentowności niż w przypadku obligacji rynków rozwiniętych o tym samym standingu
 • Portfel obligacji emitowanych przez instytucje rządowe rynków wschodzących w ich lokalnych walutach
 • Dywersyfikacja w 19 krajach
 • Ograniczenie do krajów, których dług może być przedmiotem swobodnego obrotu przez inwestorów międzynarodowych
 • Najniższy wskaźnik kosztów całkowitych spośród wszystkich europejskich funduszy ETF w tej kategorii


Czynniki ryzyka: ryzyko walutowe, ryzyko rynków wschodzących, ryzyko kredytowe. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Indeks