UCTEMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false
EMLC

Emerging Markets Local Currency Bond ETF
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

EMLC

Emerging Markets Local Currency Bond ETF
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

ISIN: IE00BDS67326 copy-icon

Opis funduszu

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF oferuje dostęp do zdywersyfikowanego i płynnego portfela obligacji rynków wschodzących dla inwestorów, którzy poszukują wyższego poziomu rentowności w porównaniu z innymi segmentami rynku instrumentów o stałym dochodzie. Dla inwestorów stanowi atrakcyjne połączenie ryzyka i korzyści, ponieważ kraje rynków wschodzących cechuje zwykle mniejsza dźwignia finansowa w finansach publicznych, a ich banki centralne w coraz większym stopniu stosują konwencjonalną politykę pieniężną.

 • Wartość aktywów netto
  $58,61

  na dzień 23 maj 2024
 • ZWROTY YTD
  -2,18%

  na dzień 23 maj 2024
 • Aktywa netto
  $87,2 milion

  na dzień 23 maj 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,30%
 • Data aktywacji
  07 kwi 2017
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 6

Przegląd

Opis funduszu

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF oferuje dostęp do zdywersyfikowanego i płynnego portfela obligacji rynków wschodzących dla inwestorów, którzy poszukują wyższego poziomu rentowności w porównaniu z innymi segmentami rynku instrumentów o stałym dochodzie. Dla inwestorów stanowi atrakcyjne połączenie ryzyka i korzyści, ponieważ kraje rynków wschodzących cechuje zwykle mniejsza dźwignia finansowa w finansach publicznych, a ich banki centralne w coraz większym stopniu stosują konwencjonalną politykę pieniężną.

 • Znacząco wyższy poziom rentowności niż w przypadku obligacji rynków rozwiniętych o tym samym standingu
 • Portfel obligacji emitowanych przez instytucje rządowe rynków wschodzących w ich lokalnych walutach
 • Dywersyfikacja w 19 krajach
 • Ograniczenie do krajów, których dług może być przedmiotem swobodnego obrotu przez inwestorów międzynarodowych
 • Najniższy wskaźnik kosztów całkowitych spośród wszystkich europejskich funduszy ETF w tej kategorii


Czynniki ryzyka: ryzyko walutowe, ryzyko rynków wschodzących, ryzyko kredytowe. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index (GBIEMCOR)

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Znacząco wyższy poziom rentowności niż w przypadku obligacji rynków rozwiniętych o tym samym standingu
 • Portfel obligacji emitowanych przez instytucje rządowe rynków wschodzących w ich lokalnych walutach
 • Dywersyfikacja w 19 krajach
 • Ograniczenie do krajów, których dług może być przedmiotem swobodnego obrotu przez inwestorów międzynarodowych
 • Najniższy wskaźnik kosztów całkowitych spośród wszystkich europejskich funduszy ETF w tej kategorii


Czynniki ryzyka: ryzyko walutowe, ryzyko rynków wschodzących, ryzyko kredytowe. Prosimy sięgnąć po Kluczowe informacje oraz Prospekt w celu uzyskania innych istotnych informacji przed dokonaniem inwestycji.Indeks bazowy

J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks

Opis indeksu

J.P. Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Core Index (GBIEMCOR) jest kompleksowym benchmarkiem instrumentów dłużnych rynków wschodzących, który odzwierciedla obligacje w walucie lokalnej emitowane przez instytucje rządowe państw z rynków wschodzących.