Web3

Czym jest Web3?

Określana jako Web 3.0 lub Web3 następna generacja technologii internetowej wykorzystuje w głównej mierze uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję (AI) i technologię blockchain. Termin ten ukuł Gavin Wood, twórca Polkadot i współzałożyciel Ethereum. W przeciwieństwie do Web2, który koncentruje się na treściach generowanych przez użytkowników i publikowanych na scentralizowanych stronach internetowych, Web3 zapewni konsumentom większą autonomię w zakresie danych online.

Rozwiązanie to ma na celu rozwój otwartych, połączonych ze sobą, inteligentnych stron internetowych i aplikacji online z lepszą analizą danych maszynowych. Decentralizacja i gospodarka cyfrowa stanowią kluczowe elementy Web3, ponieważ pozwalają przypisać wartość do informacji online. Kluczowe jest również uświadomienie sobie, że Web3 jest koncepcją dynamiczną. Nie istnieje jedna definicja, a jej dokładne znaczenie może się różnić w zależności od jednostki.

Przy zastosowaniu rozwiązań sztucznej inteligencji i najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego Web3 stara się szybciej dostarczać spersonalizowane i trafne informacje. Dzięki ulepszonym algorytmom wyszukiwania i postępom w analizie Big Data maszyny będą w stanie intuicyjnie analizować oraz proponować dane treści. Dodatkowo Web3 będzie kładł nacisk na treści użytkowników oraz wsparcie otwartych rynków cyfrowych.

Obecnie strony internetowe przedstawiają zazwyczaj statyczne dane lub treści generowane przez użytkowników np. na forach czy w mediach społecznościowych. Pozwala to na szerokie przesyłanie danych, ale nie odpowiada na zapotrzebowanie konsumentów. Strona internetowa powinna dostosowywać informacje, które oferuje każdemu użytkownikowi, podobnie jak zachowana jest elastyczność komunikacji interpersonalnej w świecie rzeczywistym. W przypadku Web2 użytkownicy nie są już właścicielami tych informacji ani nie zarządzają nimi, gdy stają się dostępne online.

Znaczącą rolę w rozwoju koncepcji Web3 odgrywa Tim Berners-Lee, informatyk i twórca World Wide Web. W 1999 roku zaproponował on swoją wizję przyszłości sieci:

„Marzy mi się Sieć, [w której komputery] będą w stanie analizować wszystkie dane w Sieci – treści, linki i interakcje człowiek-komputer. „Semantyczna sieć”, która by to umożliwiała, jeszcze nie powstała, ale gdy już się pojawi, codzienne operacje handlowe, struktury biurokratyczne czy nasze codzienne czynności będą obsługiwane przez maszyny rozmawiające z maszynami”.

Przesłanie Gavina Wooda i wizja Bernersa-Lee spotkały się ze sobą. Strony internetowe i aplikacje będą miały dostęp do ogromnego oceanu zdecentralizowanych informacji. Pracując z określonymi użytkownikami, będą analizować te dane i skutecznie je wykorzystywać.

Technologia taka jak Internet jest zawsze podatna na zmiany i innowacje. Zetknęliśmy się już z Web1 i 2, a obecnie szeroko dyskutowana jest Web3. Użytkownicy Web1 przyjęli podejście statyczne, nie będąc w stanie zbudować nowoczesnych, bogatych w treść stron internetowych. Media społecznościowe i dynamiczne strony internetowe Web2 zbliżyły nas do siebie, ale kosztem centralizacji.

Z kolei Web3 ma nam umożliwić kontrolę nad treściami, do których uzyskujemy dostęp online, oraz zbudowanie sieci semantycznej. Oznacza to, że komputery nie będą miały problemów z przetwarzaniem i odczytywaniem treści tworzonych przez użytkowników. Blockchain da początek decentralizacji, otwartym gospodarkom cyfrowym i nieograniczonej tożsamości cyfrowej z portfelami kryptowalut.

Dostępność alternatyw 3D podczas zwykłego przeglądania stron internetowych zwiększy immersję, z jaką łączymy się z Internetem. Dodatkową korzyścią dla konsumenta będzie efektywne przeglądanie stron, trafne reklamy oraz obsługa klienta. Wirtualni asystenci sterowani przez sztuczną inteligencję, tacy jak Siri i Alexa, a także połączone rozwiązania dla inteligentnych domów również mogą przyczynić się do szerokiego rozwoju Web2 do Web3.

Przypadki użycia Web3

Ponieważ nie angażuje się już pośredników, dane użytkowników nie pozostają pod ich kontrolą. Dzięki tej swobodzie istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że padnie się ofiarą korporacyjnej lub rządowej cenzury, a ataki DoS są mniej skuteczne.

swipe

 

Web1

Web2

Web3

Treści

Pasywna interakcja po stronie użytkownika

Platformy społecznościowe i treści tworzone przez użytkowników

Własność użytkownika z perspektywy twórców treści

Technologie

HTML

Dynamic HTML, Javascript,

Blockchain, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe

Środowiska wirtualne

Brak

Podstawowe zastosowania 3D

3D, VR, AR

Reklama

Natrętna (banery itp.)

Interaktywna 

Ukierunkowana na podstawie zachowania użytkownika

Przechowywanie danych

Na poszczególnych serwerach webowych

W posiadaniu gigantów technologicznych

Dystrybuowane wśród użytkowników

Odbiorcy

Użytkownicy indywidualni

Określone społeczności użytkowników 

Użytkownicy połączeni na wielu platformach i urządzeniach

Jak inwestować w Web3?

U podstaw Web3 znajduje się sztuczna inteligencja, rozwiązania blockchain / rozproszone rejestry, środowiska 3D/VR/AR. Jednym z najlepszych sposobów uzyskania ekspozycji na rozwój Web3 jest zainwestowanie w pierwszej kolejności w bazowe technologie, które to umożliwiają. Po stronie blockchain oznacza to uzyskanie ekspozycji na platformy inteligentnych kontraktów, takie jak Ethereum. VanEck oferuje prosty, zróżnicowany i łatwy sposób inwestowania w szeroki wybór platform inteligentnych kontraktów umożliwiających Web3.

Nawigacja po akademii kryptowalut

Twój postęp w akademii 0% ukończono