Bionic ETF

ISIN: IE0005TF96I9

  • Beleggen in de bionische revolutie 
  • High tech gezondheidszorg met positief effect op mensen en de planeet
  • Toenemende vraag van snel vergrijzende wereldbevolking

Risico's: U kunt maximaal 100% van uw inleg verliezen vanwege de Belangrijke risicofactoren zoals het industrie- of sectorconcentratierisico en de liquiditeitsrisico's die hieronder in de EBI en in het prospectus worden beschreven. Ontwikkeling van de markt is niet gegarandeerd.

Wat is bionic engineering?

Bionica, of op biologie gebaseerde technologie, is de toepassing van concepten uit de natuur op het ontwerp van systemen en producten. Bionic engineering is een combinatie van biologie en elektronica en wordt vaak verward met het woord 'Cyborg', dat een wezen beschrijft met zowel organische als mechanische lichaamsdelen. Met de vooruitgang op gebieden als fysiotherapie, robotica en geneeskunde kunnen er door middel van bionic engineering revolutionaire toepassingen worden gevonden in de gezondheidszorg.

Bron: Wikipedia.

Waarom beleggen?

Bionica is een snel groeiend medisch gebied dat in een grote behoefte zal voorzien. Onze ETF biedt een van de vele manieren om te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van bedrijven.

De vergrijzende bevolking ondersteunen

Bron: UN population prospects.

Experts verwachten dat er vier fases zullen zijn in de ontwikkeling van de biomachine-interface.1 Hieronder volgen een aantal voorbeelden:


1 Bron: McKinsey Global Institute.

Bedrijven in deze ETF

De bedrijven die aan de basis liggen van deze ETF zijn tegenwoordig gespecialiseerd in een hele reeks domeinen, van hartkleppen en medische implantaten tot apparaten voor diabetescontrole. Hiertoe behoren Edwards Lifesciences, een leider in kunstmatige hartkleppen; Medtronic, die insulinepompen en pacemakers maakt; en Stryker Corp, die bekend staat om zijn gewrichtsprothesen. Naarmate de nieuwe interfaces tussen mens en machine verder ontwikkeld worden, zullen ook de posities van de ETF evolueren.

DexCom, Inc. stelt mensen in staat hun diabetes onder controle te houden door middel van innovatieve systemen voor continue glucosecontroles (CGM). Dexcom is gevestigd in San Diego, Californië en is uitgegroeid tot leider op het gebied van technologie voor diabeteszorg. Dexcom vereenvoudigt en verbetert wereldwijd het onder controle houden van diabetes.

VanEck Bionic Engineering UCITS ETF

ISIN: IE0005TF96I9


  • De Bionic ETF belegt in bedrijven die baanbrekende technologische oplossingen in de gezondheidszorg mogelijk maken
  • Problemen die voordien veelal onoplosbaar leken
  • ETF met positief effect op mensen en planeet
  • Lopende kosten van 0,55%
Risk indication: 6 out of 7

Belangrijkste risicofactoren van een Bionic ETF

Icon

Dit risico doet zich voor wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer de desbetreffende markt illiquide is, dan kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of redelijke koers, of überhaupt te initiëren of liquideren.

Raadpleeg voor meer informatie over risico's het hoofdstuk over risicofactoren in het prospectus van het desbetreffende fonds. Het prospectus kunt u vinden op www.vaneck.com.

Waarom ETFs van VanEck?

  • Al sinds onze oprichting in 1955 lopen we continu voorop in innovatie en bieden u toegang tot nieuwe beleggingskansen, zoals goudfondsen, opkomende-marktfondsen en ETFs.
  • Wij zijn een private onderneming, waardoor we ons kunnen richten op de langetermijnbelangen van onze klanten.
  • Onze ETFs zijn transparant: de onderliggende effecten worden daadwerkelijk gekocht (geen synthetische replicatie). De effecten worden niet uitgeleend.*
* Dit geldt alleen voor de Europese ETFs van VanEck.
click-to-view-youtube-video
Neem contact met ons op voor meer informatie: