Terugblikken op het transformatieve jaar van Crypto in 2023

10 december 2023

 

Nu we het einde van 2023 naderen, lijkt de cryptocurrency-industrie klaar om aan een belangrijke transformatie te beginnen, wat het begin betekent van een veelbelovende bull run. Ondanks de aanvankelijke kalmte die aan het begin van het jaar een beetje aanvoelde alsof de markt een lange winterslaap nam, zijn de prijzen van beleggingen aanzienlijk gestegen. Deze stijging is in tegenspraak met alle verwachtingen van stabiliteit die we in de eerste helft van 2023 hebben ervaren, vooral in het geval van Bitcoin.

Laten we nu duiken in de cruciale gebeurtenissen die het pad van de crypto-ruimte gedurende dit dynamische jaar hebben bepaald.

Samenvatting van Crypto in 2023

NFT's betreden het rijk van Bitcoin

NFT's, de unieke en niet-uitwisselbare digitale middelen die veilig op blockchains staan, vonden hun weg naar het rijk van bitcoin. Hoewel bitcoin een veteraan is op cryptogebied, is de recente omarming van NFT’s lucratief gebleken, met een handelsvolume van ongeveer $ 401 miljoen in november, zij het achter de duizelingwekkende $ 433 miljoen van Ethereum (Cryptoslam, gegevens van 29/10/2023 tot 03/12/2023). Ondanks dat ze achterblijven bij Ethereum, overtreffen de NFT-verkopen van Bitcoin nog steeds bijna die op het Solana-netwerk met bijna het viervoudige, wat neerkomt op ongeveer $97 miljoen. De uitbreiding van transacties naar andere netwerken onderstreept de groeiende waarde van blokruimte en benadrukt de cruciale rol ervan. Er is een voortdurend debat gaande over hoe de Bitcoin Blockchain moet worden gebruikt; tegenstanders van Ordinals (op Bitcoin gebaseerde NFT’s) beschouwen ze als spamaanvallen, terwijl voorstanders het zien als onderdeel van de vrijheid die decentralisatie met zich meebrengt.

MiCAR en de Europese Reguleringsdruk

De afronding van MiCAR in 2023 versterkte de positie van Europa als mondiale voorhoede op het gebied van alomvattende cryptoregulering. De Markets in Crypto-Assets (MiCA)-regelgeving heeft tot doel het raamwerk voor crypto-activa in de hele Europese Unie te standaardiseren. MiCA belooft juridische duidelijkheid voor uitgevende instellingen, dienstverleners en gebruikers, waardoor de consumentenbescherming en marktintegriteit worden versterkt. Bovendien bevordert het gelijke concurrentievoorwaarden, waardoor innovatie en concurrentie tussen marktdeelnemers.

Getokeniseerde fysieke-wereld beleggingen (RWA's, Real-World Assets) schitteren

De opkomst van digitaal native getokeniseerde beleggingen was in 2023 getuige van een opmerkelijke groei. De marktkapitalisatie van tokenized RWA’s steeg van nul naar ruim 400 miljoen dollar (Dune, gegevens van 12-10-2023), wat een maandelijks groeipercentage van ongeveer 6% weerspiegelt. Hun waarde komt voort uit activa uit de echte wereld, de vraag naar de blockchain-versie van het activum en het nut binnen het blockchain-ecosysteem (bijvoorbeeld binnen DeFi), een trend die wijst op potentiële toekomstige groei.

Niet-Blockchain cryptovaluta´s doen een stap voorwaarts

Niet-blockchain-cryptocurrencies komen naar voren als potentiële alternatieven voor op blockchain gebaseerde tegenhangers en pakken de beperkingen van schaalbaarheid en transactiesnelheid aan. Het marktaandeel en de acceptatie door gebruikers van deze activa zijn toegenomen, waarbij voorbeelden als Hedera Hashgraph, Nano, IOTA, Kaspa, SUI, SEI en andere kleinere spelers steeds meer terrein winnen. De opkomst van op Directed Acyclic Graph (DAG) gebaseerde cryptos benadrukt een evolutie in de technologie, wat duidt op een potentiële opvolger van traditionele blockchain-frameworks. Deze informatie mag niet worden opgevat als financieel advies voor bepaalde digitale activa.

Staking stijging in Ethereum en andere Proof-of-Stake (PoS) cryptovaluta´s

Staking, een praktijk die niet alleen door Ethereum wordt omarmd, maar ook door verschillende op PoS gebaseerde cryptocurrencies, is getuige geweest van een sterke toename van de deelname. Deze trend komt voort uit technologische vooruitgang, toegenomen institutionele betrokkenheid en een zoektocht naar extra rendementen in een bearish markt. De staking-verhouding van Ethereum is gestegen van 12% naar bijna 25% (Stakingrewards.com, gegevens van 10/12/2023), wat het deflatoire karakter ervan benadrukt en de druk op het beperkte circulerende aanbod vergroot.

Airdrops en tokenontgrendelingen: Het hele jaar Kerstmis

Grootste airdrops van 2023 (in $-waarde)

Airdrops in de context van cryptocurrency zijn evenementen waarbij tokens of munten gratis worden gedistribueerd naar de portemonnees van actieve leden van de blockchain-gemeenschap, vaak als promotie of beloning voor loyaliteit. Ze worden gebruikt door nieuwe of bestaande projecten om het bewustzijn te vergroten, tokens op grote schaal te verspreiden en deelname aan het netwerk te stimuleren. Airdrops kunnen ook dienen als een manier om early adopters of gebruikers te belonen die specifieke taken binnen het ecosysteem uitvoeren. Enkele van de grootste airdrops die dit jaar plaatsvonden zijn:

Project Beschrijving Airdrop in tokens en dollarwaarde
Arbitrum Arbitrum is een Ethereum Layer-two (L2) opschalingsoplossing. 1,1 miljard ARB (ongeveer $ 1,5 miljard)
Jito Jito Network is een aanbieder van liquid staking op Solana 90 miljoen JTO (ongeveer $ 225 miljoen)
Vervagen Blur is een niet-fungibele token (NFT) marktplaats 360 miljoen BLUR (ongeveer $ 185 miljoen)
Worldcoin Worldcoin is een layer-één (L1) mede opgericht door Sam Altman 43 miljoen WLD (ongeveer $ 110 miljoen)

Bron: Coinmarketcap, gegevens per 10/12/2023. Resultaten uit het verleden vormen geen indicator voor toekomstige resultaten. Deze informatie mag niet worden opgevat als financieel advies voor bepaalde digitale activa.

Grootste tokenontgrendelingen (op $-waarde)

Tokenontgrendelingen verwijzen naar de geplande vrijgave van eerder vergrendelde of gereserveerde tokens in het circulerende aanbod van een cryptocurrency. Deze gebeurtenissen worden doorgaans beschreven in de tokenomics van een project en kunnen met verschillende tussenpozen plaatsvinden, vaak na een initiële muntaanbieding (ICO) of een soortgelijk fondsenwervend evenement. Tokenontgrendelingen kunnen de markt beïnvloeden door het beschikbare aanbod te vergroten, wat de prijs van het token kan beïnvloeden, afhankelijk van de vraag. Dankzij de transparantie van Blockchain heeft iedereen toegang tot deze informatie.

Project Beschrijving Tokens ontgrendeld en dollarwaarde
Aptos Aptos is een Layer 1 Proof-of-Stake (PoS) blockchain 67,5 miljoen APT (ongeveer $ 470 miljoen)
Worldcoin Worldcoin is een layer-één (L1) mede opgericht door Sam Altman 443 miljoen WLD (ongeveer $ 1,10 miljard)
Solana Solana is een Layer 1 Proof-of-Stake (PoS)-blockchain 31 miljoen SOL (ongeveer $ 2,30 miljard)
Avalanche Avalanche is een Layer 1 Proof-of-Stake (PoS) blockchain in het Nederlands 72 miljoen AVAX (ongeveer $ 2,17 miljard)

Bron: token.unlocks.app, gegevens per 12/10/2023. Resultaten uit het verleden vormen geen indicator voor toekomstige resultaten. Deze informatie mag niet worden opgevat als financieel advies voor een bepaald digitaal actief.

De prestatiestatistieken bekijken: Grootste winnaars en verliezers van het jaar

Terwijl we de transformatieve reis van cryptocurrencies in 2023 evalueren, is het essentieel om ons te verdiepen in verschillende prestatiestatistieken die hun groei en achteruitgang belichten.

Prijsprestaties

De prijsprestaties van Year-to-Date (YTD), weergegeven in het kolomdiagram, tonen de procentuele stijging of daling van de waarde van elk token.

Bron: MarketVector, gegevens tot en met 06/12/2023, Historische prestaties zijn geen indicator voor toekomstige resultaten.

Total Value Locked (TVL) en marktkapitalisatie

De Year-to-Date (YTD) TVL-prestaties, weergegeven in het kolomdiagram, tonen de procentuele stijging of daling van de Total Value Locked (TVL) of total value secured (in het geval van Chainlink) voor elk token.

Bron: Defillama, gegevens tot en met 06/12/2023, Historische prestaties zijn geen indicator voor toekomstige resultaten.

De Year-to-Date (YTD) prestaties van de Totale Vergrendelde Waarde, weergegeven in het kolomdiagram, tonen de puntsgewijze stijging of daling van het percentage marktaandeel van elk token.

Bron: Coinmarketcap, gegevens per 10/12/2023. Resultaten uit het verleden vormen geen indicator voor toekomstige resultaten.

Meld u aan voor onze Crypto Nieuwsbrief om meer inzichten in digitale beleggingen te ontvangen.

Belangrijke informatie

Dit is geen financieel onderzoek, maar de mening van de auteur van het artikel. Wij publiceren deze informatie om te informeren en voorlichting te geven over recente marktontwikkelingen en technologische updates, niet om aanbevelingen te doen voor bepaalde producten of projecten. De selectie van de artikelen mag daarom niet worden opgevat als financieel advies of aanbeveling voor een specifiek product en/of digitaal bezit. Het is mogelijk dat wij af en toe analyses opnemen van markt- en netwerkrendementverwachtingen en/of on-chain-rendement in het verleden. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige rendementen.

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Straße 30, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De inzichten en meningen die in deze informatie naar voren worden gebracht, zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze informatie kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. VanEck geeft geen enkele garantie of waarborg, noch expliciet, noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in effecten of digitale assets in het algemeen of in het product dat in deze informatie wordt besproken (het "Product") in het bijzonder, of met betrekking tot de mate waarin de onderliggende index in staat is om de rendementen van de desbetreffende markt voor digitale assets te volgen.

De onderliggende index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH. MVIS heeft CryptoCompare Data Limited gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH heeft CryptoCompare Data Limited geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index.

Beleggen brengt altijd risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies tot maximaal het gehele ingelegde bedrag en de extreme volatiliteit waar ETNs mee te maken hebben. U moet het prospectus en de essentiële beleggersinformatie lezen voordat u een belegging doet, zodat u volledig op de hoogte bent van de mogelijke risico's en beloningen die gepaard gaan met uw beslissing om in een product te beleggen. Het goedgekeurde prospectus kunt u raadplegen op www.vaneck.com . Houd er rekening mee dat de goedkeuring van het prospectus niet mag worden opgevat als een goedkeuring van de producten die worden aangeboden of voor de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten.

De vermelde resultaten zijn resultaten uit het verleden en vormen geen garantie voor resultaten in de toekomst, die lager of hoger kunnen zijn dan de huidige resultaten.

De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de getoonde gemiddelde jaarrendementen. Resultaten hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort. De resultaten worden in de basisvaluta weergegeven, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De opbrengsten en de waarde van de hoofdsom van een belegging fluctueren. Notes kunnen bij terugkoop meer of minder waard zijn dan het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Indexrendementen zijn geen ETN-rendementen en houden geen rekening met beheervergoedingen en brokerkosten. De rendementen van een index zijn niet illustratief voor de rendementen van de ETN. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in de index beleggen. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH